Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Partigods

Partigods er produktet for forsendelser som kan gå direkte fra avsender til mottaker og er løsningen for forsendelser som er større enn 2,4 tonn fraktberegningsvekt

Direkte fra avsender til mottaker

Våre sendinger består hovedsakelig av tørrlast og kan deles opp i del- eller helpartier, der vi fyller hele transportenheter etter behov. Dette gjør at vi kan tilby en størrelse som både muliggjør og unngår hyppige terminalbehandlinger. Vår prioritet er å sende partiforsendelser direkte fra avsender til mottaker, slik at godsleveransene blir så effektive som mulig. Vi tilbyr fleksible alternativer for partigods, slik at vi kan imøtekomme dine spesifikke behov og sikre en smidig transportprosess.

Fraktberegningsvekt på over 2,4 tonn

Partileveranser til mottakere i hele Norge er tilgjengelig der det er fremkommelig med passende materiell. Partigods er den foretrukne fraktmetoden, og sendingene må normalt ha en fraktberegningsvekt på over 2,4 tonn og være av en størrelse som kan håndteres med normale hjelpemidler og transporteres i vanlige transportenheter. Henting og levering av sendingene utføres direkte med passende fremføringsmidler som for eksempel containere, semitrailere eller lignende, normalt uten løftelem. For større kolli som krever spesialutstyr for lasting og lossing, kan det avtales etter avtale med kundekontakt. Pris og leveringstid kan avtales med din dedikerte kundekontakt for å sikre en effektiv og pålitelig levering av partigods.

Hva er partigods?

Partigods refererer til varer eller last som fraktes sammen med andre varer i samme forsendelse, enten på skip, tog, lastebiler eller fly. For oss er det et kjent begrep da vi jobber innenfor logistikk og transportindustrien for å optimalisere fraktkostnadene og effektivisere transportprosessen. Ved å kombinere flere ulike forsendelser fra forskjellige avsendere og mottakere i en og samme transport, kan vi redusere tomkjøring og utnytte lastekapasiteten maksimalt. Partigods kan være alt fra industrielle råvarer og ferdige produkter til dagligvarer og personlige eiendeler. Denne metoden for frakt er spesielt fordelaktig for mindre bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å sende varer på en kostnadseffektiv måte uten å fylle opp en hel transportenhet. Ved å benytte partigods-løsninger kan man oppnå en mer bærekraftig og økonomisk transportpraksis samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. 

Kundetilpassede løsninger

Her tilpasser vi løsninger og setter inn øremerket transportmateriell på lukkede, rutebaserte transportstrekninger. I samarbeid med kunden utvikler vi faste ruter tilpasset ønsker og behov for hente- og leveringstider. Transportene kan avtales for langdistanser eller i kundenes nærområder. Business Development Avdeling og KAM avdeling øremerker en eller flere personer som i samarbeid med kunden:

  • Utarbeider løsninger
  • Anbefaler transportmateriell
  • Deltar i implementering hos kunde og hos DSV
  • Forvalter og drifter avtale

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road