Logo DSV
Få et pristilbud

Partigods

Partigods er produktet for forsendelser som kan gå direkte fra avsender til mottaker og er løsningen for forsendelser som er større enn 2,5 tonn fraktberegningsvekt

Direkte fra avsender til mottaker

Dine sendinger er tørrlast og kan være del eller helpartier (fylle hele transportenheter) og være av en størrelse som muliggjør og unngå terminalbehandlinger. Partiforsendelser sendes i størst mulig grad direkte fra avsender til mottaker.

Fraktberegningsvekt på over 2,5 tonn

Parti leverer til mottakere i hele Norge der det er fremkommelig med vårt materiell. Sendingene må normalt være over 2,5 tonn i fraktberegningsvekt, og kolliene må være av en slik art at de kan håndteres med normale hjelpemidler og transporteres i normale transportenheter. Sendingene må kunne hentes og leveres direkte med fremføringsmiddelet (Container, semitrailer eller lignende normalt uten løftelem). Større kolli og påkrevet løftelem eller annet materiell for utførelse av transporten, etter avtale. Pris og leveringstid avtales med din kundekontakt.

Kundetilpassede løsninger

Her tilpasser vi løsninger og setter inn øremerket transportmateriell på lukkede, rutebaserte transportstrekninger. I samarbeid med kunden utvikler vi faste ruter tilpasset ønsker og behov for hente- og leveringstider. Transportene kan avtales for langdistanser eller i kundenes nærområder. Business Development Avdeling og KAM avdeling øremerker en eller flere personer som i samarbeid med kunden:

  • Utarbeider løsninger
  • Anbefaler transportmateriell
  • Deltar i implementering hos kunde og hos DSV
  • Forvalter og drifter avtale

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road