Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Partigods utland

Vi håndterer partigods som en av våre tjenester innen internasjonal veitransport. Partigods er sendinger som overstiger 3 000 kg og i DSV sender vi partigods enten som delpartier eller fullast. Dette innebærer at vi fyller hele kapasiteten til lastebilen og sender partigodset direkte til mottaker. 

 

Send partigods i vårt omfattende nettverk

 

Hva er partigods?

Partigods er store sendinger som veier mer enn 3,0 tonn. Det er ofte relevant for bedrifter som skal sende store volum. Det er for eksempel vanlig å sende materialer og deler til produksjon, samt ferdigproduserte industrivarer. Man sender også gjerne matvarer som partigods. 

 

Partigods og stykkgods

Partigods er massive sendinger, mens stykkgods er sendinger som veier opptil 3 000 kg. Forskjellen mellom partigods og stykkgods er relatert til volum og vekt. Man sender større volum og tyngre gods som partigods.

4 DSV-lastebiler kjører etter hverandre under en bro. Våre leveranser av partigods er forutsigbare, uansett om vi opererer i Europa eller Amerika.

Krav til partigods i internasjonal transport

Direkte levering Det er dessuten et krav at man skal kunne håndtere partigods med alminnelige transporthjelpemidler. Det betyr at godset må for eksempel kunne fraktes uten en heisekran. Vi ønsker å unngå normal terminalbehandling, fordi vi vil sende partigods direkte til mottaker. 

Direkte levering

Det er dessuten et krav at man skal kunne håndtere partigods med alminnelige transporthjelpemidler. Det betyr at godset må for eksempel kunne fraktes uten en heisekran. Vi ønsker å unngå normal terminalbehandling, fordi vi vil sende partigods direkte til mottaker. 

Én lastebil 

Partigods hentes og leveres ofte av samme bil.

 

Vektberegning av partigods

Partigods er ofte sendinger med høy vekt, som vi frakter på en sømløs måte på tvers Europa eller og Amerika. Når vi beregner vekt og volum på partigods, bruker vi standardiserte omregningsregler.

Omregningsregler for partigods

East           1m3 = 333 kg / 1 lastemeter = 1850 kg

Nordic        1m3 = 350 kg / 1 lastemeter = 2000 kg

Kontinent   1m3 = 333 kg / 1 lastemeter = 1850 kg

UK/IE         1m3 = 350 kg / 1 lastemeter = 2000 kg 

Tomt lasterom på trailer ved åpning på terminal. Store og verdifulle gods blir lastet som partigods fra terminal til trailer.

FTL og partigods

Når man snakker om stykkgods og partigods innen transport og logistikk, henviser man ofte til FTL / LTL frakt. FTL er full truckload, mens LTL er less than truckload. Det innebærer at man fyller hele eller deler av enheten, hvor man henviser til hvor mye av kapasiteten til lastebilen godset fyller.

Tillegg på partigods

I internasjonal transport påløper det noen ekstra kostnader i transporten. Disse ekstra kostnadene ber vi deg dekke. Dette er for eksempel et dieseltillegg, der vi ber deg om å betale en prosentsats av det drivstoffet kjøretøyet bruker under transporten. I internasjonal veitransport har vi diverse tillegg, blant annet et kapasitetstillegg og vintertillegg. Vi tillegger også ekstra kostnader knyttet MAUT og VDB.

Få oversikt over alle tillegg i internasjonale veitransport

Fortolling av partigods

Det er et omfattende toll- og avgiftsregelverk å forholde seg til i Europa. Det innebærer prosesser som er tidkrevende for deg å håndtere alene. Heldigvis har vi sentral kompetanse innen fortolling, og oversikt over regelverk og krav til dokumentasjon.

Lokal tollklarering i Europa

Våre eksperter hjelper deg med tollklarering i Europa. De er plassert på alle våre DSV-kontorer. De rådgir innen generell fortolling, import og eksport. Våre kolleger er behjelpelige med håndtering av tolldokumentasjon. De hjelper deg for eksempel med å utfylle tollerklæringsskjemaer eller gir deg veiledning til utfylling av tollfakturaer, slik at prosessen blir enklere. 

Sjåfør sitter i førerhuset av en DSV-trailer. Våre dedikerte medarbeidere hjelper deg langs hele transportoppdraget, fra henting til levering.

Partigods og internasjonal transport med DSV

Våre løsninger i internasjonal veitransport er mulig å tilpasses etter ditt behov. Vi leverer og henter til tiden, tilbyr direkte transport og løsninger for spesialtransport. Vi har dessuten brukervennlige digitale løsninger for sporing og overvåking av transport. Du kan booke transport direkte i vår digitale kundeplattform myDSV.

Book transport av partigods

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud