Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Tillegg utland

Tillegg er knyttet opp mot avgifter og utgifter i internasjonal veitransport. Det er grunnleggende aktiviteter i transporten som øker totalkostnadene. Disse kostnadene dekkes gjennom tillegg.

 

Tillegg i DSV

Tillegg er påløpende kostnader for tjenester vi utfører innen internasjonal transport. Vi ber deg om å dekke de påløpte kostnadene, enten i forkant eller etterkant. Tilleggene kommer utover andre kostnader i transporten for å dekke utgifter for diesel og drivstoff, valutasvingninger og utfordringer i kapasitet. I vintersesongen er det endrede forutsetninger for transporten, som vi dekker gjennom vintertillegget. Vi har også et tillegg for MAUT (tysk veiskatt). 

 

Tillegg i internasjonal veitransport 

Det er flere tillegg i internasjonal transport, og blant de vanligste har vi tillegg for valuta, drivstoff og veiskatt. For at vi skal kunne utføre våre tjenester på en sikker og pålitelig måte, er disse tilleggene nødvendige.

 

Tillegg for VDB

VDB står for valuta, diesel og bunker. I likhet med dieseltillegget for innlandstransport oppdaterer vi VDB-tillegget månedlig. Prisene på diesel og drivstoff varierer ut fra markedet og energiprisene, mens forskjellene i valutakurs varierer ut fra global handlekraft. 

 

Få oppdatert VDB-tillegg her

 

Kapasitetstillegg

Kapasitetstillegget er et tillegg vi pålegger våre tjenester både for transport i Norge og for internasjonal transport. Det er mangel på kvalifiserte sjåfører samtidig som det er stor etterspørsel etter transport og logistikk. For å besvare utfordringen i mangel på medarbeidere, tillegger vi en ekstra avgift på tjenestene våre. 

 

Les mer om kapasitetstillegget

 

Tillegg for MAUT

Vi tillegger en avgift for MAUT. Dette er en tysk veiskatt, som alle som kjører tungtransport i og gjennom Tyskland må betale. MAUT er det tyske ordet for veiavgift. Det er den tilsvarende avgiften til bompenger i Norge. For innlandstransport med DSV betaler man også et tillegg for bompenger/veiskatt.

 

Les mer om MAUT

 

Vintertillegg

Når vi frakter varer på vinteren, pålegger vi et vintertillegg. Vi gjør dette for å dekke utgifter knyttet til krav fra Statens Vegvesen. Statens Vegvesen krever at man bruker vinterdekk, kjetting på hjul, samt at dekkene har en viss mønsterdybde. 

 

Finn vintertillegget

 

Våre verdiøkende tjenester 

Verdiøkende tjenester er en tredje kategori av tjenester som tilrettelegger for transporten. Dette er tjenester ment å skape merverdi for hele bedriften din. Blant disse tjenestene er løsninger for tollklarering, herunder hjelp til eksport og import av varer, samt tilbud om vareforsikring. Hjelp til import og eksport av våre lokale eksperter er sentralt innen internasjonal veifrakt. 

 

Vi tilbyr følgende verdiøkende tjenester: 

Spørsmål? 

Kontakt oss i dag hvis du ønsker et tilbud på transport, har spørsmål om våre tillegg, eller lurer på noe i forbindelse med våre våre verdiøkende tjenester. Vi er her for å hjelpe deg med å løse dine transportbehov. 

 

Kontakt oss

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud