Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Bompenger og norsk infrastruktur gebyr  

Et av våre tillegg for transport i Norge er knyttet til bompenger og norsk infrastruktur gebyr. Norsk infrastruktur gebyr dekker kostnader i transporten der våre lastebiler og trailere passerer bomringer og bompengestasjoner. Dette gjelder også fergeoverganger, der ferger blir brukt som et ledd i transportoppdraget.    

Bompenger  

I Norge innkreves veiskatt som bompenger. Bompengene registreres gjennom AutoPASS-systemet. Når våre lastebiler og trailere frakter varer på tvers av Norge, innkreves det bompenge automatisk.     

Hvor mye koster bompenger?

Under transport i Norge betaler transportkjøretøy bompenger basert på forskjellige takstgrupper basert på vekt og størrelse på kjøretøyet. Kjøretøyene blir også miljødifferensiert i beregning av bompengeavgift. 

Bompenger på ferge  

Det innkreves bompenger som et tillegg til det alminnelige gebyret, dersom fergeoverganger inngår i transportoppdraget. I praksis utgjør det en ekstra kostnad for transporten. Man bruker et spesifisert AutoPASS-system, som er en tilleggsavtale til bombrikken tilknyttet kjøretøyet. Dette krever også registrering i betalingsordningen «AutoPASS for ferjer».   

Norsk infrastruktur gebyr  

Norsk infrastruktur gebyr er et tillegg vi tar for å dekke kostnader til bompenger. Kostnadene er relatert til bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgift og miljøavgift som våre lastebiler blir belastet av mens de passerer. Det inkluderes derfor et gebyr for å dekke disse utgiftene på alle partigods og stykkgods sendinger i Norge.  

Bompenger i internasjonal transport  

For internasjonal veitransport betaler man ofte bompenger i form av veiskatt. En vanlig form for veiskatt er MAUT, som er en tysk veiavgift. Dette er et tillegg vi beregner for all godstransport i Europa. MAUT oppkreves for all transport til og fra, samt gjennom Tyskland. MAUT betales kun av lastebiler og ikke personbiler. I Norge betaler både tungtransport og privatbiler bompenger. Det er også verdt å merke seg at det finnes europeiske modeller for bompenger. Lær mer om MAUT og veiskatt på internasjonal veitransport  

Andre tillegg i innenlands transport  

Tillegg er ekstra kostnader knyttet opp mot tjenestene vi utfører på transport i Norge. Utover dette tillegget for å dekke avgifter knyttet til bompenger og norsk infrastruktur, tillegger vi et kapasitetstillegg og et dieseltillegg. Kapasitetstillegget skal dekke kostnader relatert til mangelen på kvalifiserte sjåfører i bransjen. Dette er en utfordring for alle transportører, der kapasitetstillegget gir rom for å kunne håndtere utfordringen mer effektivt. Dieseltillegget dekker kostnadene av drivstoff, og oppdateres månedlig for å reflektere svingningene i dieselprisene.  Du kan få oversikt over alle våre tillegg på innenlands transport her.

Våre tilleggstjenester  

Vi tilbyr tilleggstjenester i DSV for innenlands transport. Dette er løsninger for å håndtere spesialtransport, utfylling av fraktbrev eller annen dokumentasjon, samt håndtering av individuelle transportbehov. Tilleggstjenestene er ment å effektivisere tilbudet innen veitransport i Norge, men først og fremst et tilbud for særegne løsninger innen transport.  

Kontakt oss

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road