Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Internasjonal transport

DSV tilbyr solide løsninger og tjenester innen internasjonal transport. Vi er en av Nordens ledende transportører av stykkgods og forsendelser av partigods på tvers av Europa. Veitransport er et effektivt og pålitelig valg for transport av ditt gods. Vi har lang erfaring med å frakte gods på vei, og våre sjåfører og samarbeidspartnere utfører transporten fleksibelt og raskt. 

 

Be om tilbud her

 

Internasjonal transport med DSV 

Innenfor vårt tilbud av internasjonal transport, frakter vi ditt gods på lastebil og trailer dit du vil. Vi tilbyr transportløsninger for destinasjoner i hele Europa, og har daglige avganger fra våre terminaler. Som transportør av stykkgods, partigods og fullast (FTL), leverer vi dine sendinger i tide.

Våre destinasjoner

Send ditt internasjonale gods med oss og få oversikt over alle våre destinasjoner. 

Destinasjoner

Kabotasje og internasjonal transport 

Kabotasje er godstransport som utføres innenlands i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Det vil si at når vi i DSV frakter gods innenlands i andre land enn Norge, bedriver vi kabotasjetransport. Kabotasje er alltid kun tillatt for en begrenset periode, f.eks. når en transportør kjører til Tyskland for levering av en forsendelse og før transportøren returnerer til hjemlandet. 

 

Hva er kabotasje? 

Kabotasje er godstransport innenfor landets grenser under visse vilkår. Det er midlertidig og kun lovlig hvis transportoppdraget gjennomføres etter regelverket satt gjennom EØS-avtalen. Kabotasje er lovlig når samme enhet blir brukt under hele transporten, at man kun utfører inntil tre oppdrag innenfor sju dager, og at alle oppdrag skal være utført innenfor disse sju dagene. Dette legger det juridiske grunnlaget for veitransport i Europa.

Forsendelser ved frakt til utlandet 

Det kan være en kompleks prosess å sende frakt til utlandet, men med vårt dedikerte team kan du stole på at dine forsendelser når frem trygt og effektivt. Vi er dedikert til å håndtere internasjonal frakt med omhu og nøyaktighet, slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg. 

Stykkgods 

Stykkgods er sendinger med kolli av variert størrelse og vekt, som sendes på samme lastebil. Når du booker transport av stykkgods, betaler du for plassen du opptar i lastebilen. Stykkgods kjennetegnes som forsendelser under 3 000 kg. 

Partigods

Partigods er sendinger over 3 000 kg.  Partigods sendes direkte fra avsender til mottaker, uten terminalbehandling. 

Fullast (FTL) 

Fullast (FTL) er også kjent som Full truck load forsendelse. FTL, full truck load, henviser til kapasiteten til lastebilen, der man utnytter all plassen. Det motsatte av FTL er LTL, less than truckload, der du kun opptar den plassen du har bruk for. Man bruker betegnelsen FTL og LTL for henholdsvis partigods og stykkgods også, men i prinsippet henviser stykk- og partigods kun til vekt og volum, mens FTL omtaler enhetens totale kapasitet.

Ledetider i internasjonal transport 

Ledetider for stykkgods er estimerte leveringstider for internasjonal veitransport av stykkgods. Vi ønsker alltid å levere til tiden, og informere om ledetider og eventuelle endringer i rutetabellen. I vår transportplan med oversikt over ledetider for stykkgods, blir du veiledet gjennom frister for avlevering. Den viser avganger og ankomster fra og til ulike land. 

 

Se ledetider for internasjonal transport

 

Våre destinasjoner

Vi frakter stykkgods, partigods og fullast (FTL) i hele Europa. Veifrakt med DSV kan tilpasses dine transportbehov, herunder hvilke gods du ønsker å sende, hvordan du vil sende dem og til hvor du ønsker at vi skal frakte dem. 

 

Få et fullstendig overblikk over våre destinasjoner i Europa

 

Fortolling av internasjonal transport 

Vi har eksperter på tollklarering og fortolling lokalt i Norge som bistår med og veileder om fortolling og tollklarering til og fra alle europeiske land. De hjelper deg med dine spørsmål om eksport og import av gods til og fra Norge og andre spørsmål relatert til toll.

Eksport av varer

Vi har gode rutiner mot tollvesenet i flere land, og har spesialister på tollhåndtering plassert lokalt på våre DSV-kontorer. Utover generell fortolling, sitter vi på kunnskap om eksport og import av varer. Eksport omhandler alt salg av varer og tjenester til utlandet, der vi i DSV hjelper deg med eksportklarering. Eksportklarering innebærer å registrere og dokumentere transporten av gods, som du vil sende ut av landet, på en korrekt måte. 

 

Import av varer 

Importklarering er en sjekk og registrering av varer som ankommer Norge fra utlandet. Det er et stort regelverk å forholde seg til når man håndterer import, og der tilbyr vi ekspertise. Vi hjelper deg blant annet med tolldokumentasjon innenfor alle områder av toll. 

 

Hjelp til fortolling er en del av våre verdiøkende tjenester. Få et overblikk over alle våre tjenester ment å skape merverdi for din bedrift. 

 

Verdiøkende tjenester

 

Tillegg i transport til utlandet

Internasjonal transport på vei involverer ekstrakostnader, som våre kunder må dekke. Vi belaster deg for tillegg i transport til utlandet, som er relatert til grunnleggende aktiviteter innen veitransport. Våre tillegg er ment å tilrettelegge for at vi kan effektivt og pålitelig utføre våre tjenester.

 

Få oversikten over tillegg i internasjonal veitransport: 

Tilleggstjenester for internasjonal transport 

Vi tilbyr tilleggstjenester i internasjonal veitransport, som er tilbud til deg som trenger tilrettelegging for individuelle behov. En av våre tilleggstjenester er for eksempel håndtering av farlig gods og generell utførelse av spesialtransport.

 

Våre tilleggstjenester

 

Regelverk for internasjonal transport 

En forutsetning for at vi kan levere pålitelige transportløsninger for internasjonal veitransport, er et trygt rammeverk. Som et utgangspunkt benyttes Incoterms 2010 og NSAB 2015 som handelsbetingelser. Incoterms® setter mange av retningslinjene for internasjonal handel. Regelverket, bestående av 11 regler, fastsetter spillereglene for kjøp, salg og frakt på tvers av landegrenser. Dette inkluderer vilkår for eksport og import, samt retningslinjer for henting, transport og levering av gods. Incoterms® påvirker hvilket ansvar du har i internasjonal transport, i tillegg til at det definerer hvilket behov for vareforsikring du har. NSAB 2015 er en nordisk bestemmelse som redegjør for speditørens og oppdragsgivers rettigheter og plikter.

 

Fleksibel og trygg veitransport med DSV

DSV har kontorer over hele Europa, og disse er strategisk lokalisert for å møte dine behov for direkte levering til kundens dør, presist, sikkert og kostnadseffektivt. Vårt effektive nettverk kan gi deg som kunde store besparelser og gjøre faste kostnader variable.

 

Du booker internasjonal transport direkte i vår digitale kundeplattform myDSV. Her kan du dessuten spore sendingen og du får oppdatert informasjon om varene underveis. 

 

Kontakt oss for internasjonal transport

 

Ønsker du heller et tilbud på transport i Norge? Les mer om våre tjenester for innenlands transport.

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road