Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fullast (FTL) utland

Fullast, FTL transport, til og fra utlandet

Fullast tilsvarer FTL, full truckload, som er sendinger som fyller hele kapasiteten til en bil og henger eller trailer. Blant våre løsninger for internasjonal veitransport leverer vi fullast (FTL) i Europa og Amerika. FTL er en god løsning hvis du ønsker å sende verdifulle varer med høy risiko tilknyttet. Det kan være store eller små forsendelser, men godset opptar hele kapasiteten til enheten.

Oppdag mulighetene med FTL 

Vår FTL-tjeneste på internasjonale transportoppdrag

Vi frakter fullast i Europa og Amerika på en effektiv og forutsigbar måte, der du som bedrift kan holde oversikt over alle aktiviteter på transportoppdraget. Vårt omfattende nettverk gir deg valgfrihet i mulighetene for distribusjon og levering, samt større autonomi for å dele innsikt om status til dine kunder.

Fordeler med å frakte gods som fullast sammen med oss

  • Skreddersy egen rute 
  • Dør-til-dør levering
  • Pålitelig transport 
  • Direkte distribusjon uten omlasting og mindre sjanse for feil
  • Multimodale løsninger over lange avstander

Hva innebærer fullast / FTL?

FTL, full truckload, frakt innebærer at du betaler for hele lastebilen. Det er derfor gunstig og kostnadseffektivt å bruke plassen som er tilgjengelig. Motparten til FTL er LTL, less than truckload, der man kun betaler for plassen man opptar.

Les mer om FTL og LTL i vår ordliste

Hvilke varer sendes som fullast?

Du kan sende både store kolli, eller mindre varer som fullast. Eksempler på varer som kan sendes som fullast er materialer eller ferdigprodukter fra storindustri. Det kan også være elektroniske produkter, matvarer eller andre varer av høy verdi.

Hva er forskjellen på fullast, partigods og stykkgods?

Fullast (FTL) handler om å fylle kapasiteten til et kjøretøy. Forskjellen mellom partigods og stykkgods er relatert til vekt og volum. Stykkgods er sendinger som veier mellom 0 og 3,0 tonn, mens partigods veier mer enn 3,0 tonn. Man omtaler også stykkgods som LTL, less than truckload, fordi stykkgods ofte opptar kun deler av plassen til lastebilen. Man deler plassen med annet gods som kommer fra andre avsendere og ment til andre mottakere som da kalles samlast.

DSV-trailer kjører på motorvei med oransje og grønn vekst på begge sider. Vi frakter gods for bedriftskunder i Europa og Amerika.

Pris på FTL-frakt

Prisen på FTL varierer ut fra destinasjon, men hvis du utnytter hele kapasiteten er det ofte mer kostnadseffektivt å sende kolli som FTL. Det avhenger av hvilke varer du sender, ettersom du forplikter deg til å betale for hele lastebilen.

Ta kontakt med oss

Tillegg på internasjonal transport

Det er tilleggskostnader tilknyttet transporten. Vi har derfor tillegg på våre tjenester innen internasjonal transport. På grunn av ustabile markedsbevegelser knyttet energi og drivstoff, tillegger vi et VDB-tillegg på våre tilbud i internasjonal veitransport. Dette dekker kostnader for valuta, diesel og bunker. Det er også et kapasitetstillegg, på grunn av manglende kvalifiserte sjåfører. Andre tillegg i transporten er knyttet til ekstra behandling under vintersesongen, samt den tyske veiskatten MAUT.

Tilleggstjenester

Vi tilbyr tilleggstjenester for veifrakt til utlandet. Dette er tjenester som yter noe ekstra, hvis du for eksempel ønsker at vi tilrettelegger for behov knyttet til levering eller selve transporten. Vi hjelper til ved å for eksempel fylle ut CMR og annen dokumentasjon for sendingen. Få oversikt over alle tjenestene vi krever et tillegg for.

Sporing og overvåking av fullast

vår digitale kundeplattform myDSV kan du booke, spore og overvåke dine sendinger. Blant de digitale løsningene du får tilgang til gjennom myDSV, er vårt sporingsverktøy. Dette sporingsverktøyet gir deg informasjon om avsender/mottaker, forsendelsen og estimerte leveringstider. DSV ETA er et verktøy for planlegging av henting og levering av sendinger, som gir deg oppdatering i sanntid. Dette for at du kan gjøre endringer hvis det forekommer forsinkelser eller andre uforutsette hendelser.

Kålhoder ligger oppå og siden av hverandre på en lastebil. Fullast er gunstig ved frakt av matvarer, råvarer og ferdigprodukter fra industri.

Internasjonal godstransport

Enten du skal sende pakker, stykkgods eller fullast (FTL), håndterer vi lasten din og gir deg løsninger som besvarer dine behov. DSV er en av Nordens ledende transportører av FTL og parti- og stykkgods. Vi er til stede i Europa og Amerika, med kontorer i Europa alene.

Lokalt kjennskap skaper muligheter

I global godstransport er lokal kunnskap avgjørende. Alle kontorer er bemannet av erfarne eksperter på markedet, transporten og lokale forhold. Vi sørger alltid for at ditt behov blir dekket, uansett om det er relatert til FTL, fortolling eller andre logistikkløsninger.

Start dialogen med oss i dag

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud