Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

FTL / LTL

FTL, full truckload, henviser til å fylle en hel lastebil med gods. LTL er derimot less than truckload, der man ikke fyller hele lastebilens kapasitet. FTL/LTL er begreper vi bruker i transport og logistikk for å omtale størrelse på forsendelse. Dette gjelder i hovedsak om veitransport.

Hva er FTL? 

FTL, full truckload eller fullastet lastebil, innebærer å fylle en hel lastebil med godset ditt. Man bruker også FTL for å omtale «kjøp» av en hel lasteenhet, selv om du ikke planlegger å utnytte all plassen.

Hva er LTL?

LTL, less than truckload, er naturlig nok en lastebil hvis kapasitet ikke blir utnyttet til det fulle. Man bruker også LTL når du booker transport og dine forsendelser ikke er store nok til å oppta en hel lasteenhet, så du frakter varene dine sammen med andres varer. Man omtaler med andre ord en lastebil som i praksis er full, men av forskjellige avsenderes gods, som LTL.

Man nevner også LTL i forbindelse med stykkgods. Stykkgods innebærer å sende kolli av forskjellige størrelser i samme sending. Kolliene kan ha forskjellige eiere.

Når man omtaler kapasitet på sjøfrakt, bruker man i stedet for FTL og LTL begrepene FCL og LCL. FCL, full container load, og LCL, less than container load, følger samme prinsipp, men det er visse forhold som er annerledes. Les mer om FCL og LCL i vår ordliste.

Forskjellen mellom FTL og LTL

Når du skal sende forsendelser kan du velge mellom FTL eller LTL. Når du skal ta dette valget og vurdere fordeler og ulemper, bør du kjenne til de viktigste forskjellene mellom FTL og LTL. Du må vurdere størrelse på godset du skal sende, ledetid (fra ordre til mottakelse) og hvor mye du har råd til å betale for transporten.

Størrelse på forsendelse 

FTL er at du fyller hele lastebiler. Det er for eksempel ideelt å velge FTL hvis du skal frakte store volum og du vil minske risikoen for skade. Du får mer fleksibilitet i og med at du kan benytte deg av hele kapasiteten til lastebilen. Når det er sagt, kan du frakte både store og små forsendelser med FTL, men som samlet sett utgjør et stort volum.

LTL forsendelser kan ha en samlet vekt på inntil 3 000 kg og hvert kolli har en maksvekt på 1000 kg. LTL er derfor et godt alternativ når du ikke har mange kolli som du skal sende. Du sender dine forsendelsene sammen med andres i samme lastebil. Hadde du ville sende dine forsendelser på egen hånd med FTL, hadde dette blitt mye dyrere og lite kostnadseffektivt, fordi du ikke hadde klart å fylle opp hele lastebilen selv. 

 

Det er dessuten viktig å tenke over hvor verdifull forsendelsen din er. FTL er en ideell løsning for deg som skal frakte varer med høy verdi og risiko. Er du redd for at uhell skal oppstå under transporten, bør du vurdere FTL framfor LTL. Da forblir varene dine på samme lastebil under hele transporten. Det er dessuten færre stopp og mindre transittid. Dette minsker risikoen for uhell.

 

Hvor lang tid tar det å frakte godset?

Når du velger mellom FTL og LTL må du vurdere hvor stort behov du eller mottakeren har for å motta forsendelsen hurtig. FTL er raskere enn LTL, fordi du ikke er avhengig av at andre skal fylle opp lastebilen med sine forsendelser. Du kan med andre ord starte transporten på dine vilkår. LTL innebærer også risikoen for lengre transittider og flere stopp underveis, ettersom ikke alle forsendelser nødvendigvis skal til samme endelige destinasjon.
 
FTL kan være løsningen for deg som driver med netthandel. Nettbutikker krever kort ledetid, og kundene dine har generelt et høyere krav til hvor lang tid det tar fra de bestiller produktet til det er levert hos dem. DSVs logistikkløsninger for netthandel gir deg kontroll over egen forsyningskjede og sørger for sømløs frakt.

 

Pris 

LTL forsendelser er billigere fordi du kun betaler for den plassen du opptar i lastebilen. FTL forsendelser innebærer å kjøpe «hele lasteenheten». Her handler det om å tenke smart og vurdere hvor mye plass du har bruk for. Det kan bli en langt større kostnad enn du hadde regnet med hvis du velger feil alternativ.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Fordeler og ulemper med FTL / LTL

Fordeler med FTL er at det er raskt og effektivt, mens ulempen er at det ofte er en dyr løsning. LTL er billigere fordi du sender ditt gods sammen med andre forsendelser. Du trenger ikke å bruke én hel lastebil alene.

Det er likevel en risiko for at lastebilen ikke blir fylt opp, som fra et helhetlig perspektiv verken er kostnadseffektivt eller miljøvennlig. I en av våre kundesaker forteller vi om en kunde som opplevde at deres bruk av LCL-forsendelser framfor FCL, medførte høye transportkostnader og økte tilfeller av uhell. Selv om denne situasjonen omhandler containere (FCL/LCL), er den grunnleggende problematikken oversettbar til konteksten av lastebiler. Kunden vår mottok nemlig mange forsendelser stykkevis, istedenfor å fylle hele kapasiteten i containeren og sende forsendelser mindre hyppig. Det endte med at vi hjalp kunden med å bytte til FCL.

Vurder om du behøver å konsolidere forsyningskjeden din, om du har råd til å fylle en hel lastebil og hvilke miljøvennlige tiltak du iverksetter langs forsyningskjeden. Du kan lese mer om våre logistikkløsninger for din forsyningskjede og få et bedre innblikk i hvordan vi jobber for å forbedre din vareflyt.

Veitransport sammen med DSV

Valget mellom FTL og LTL er kun en brikke i puslespillet når du skal planlegge for din forsyningskjede. Våre transporttilbud innen veitransport er rike av muligheter. Du kan skreddersy en løsning blant våre tjenester slik at vi best kan besvare ditt behov for både logistikk og transport på vei. Vi tilbyr både løsninger i stykkgods og partigods, samt spesialiserte tjenester innen transport av farlig gods, farmasøytiske og temperaturregulerte varer.

Skal du frakte gods over lange strekninger, kan du kombinere veitransport og jernbanetransport. Med våre multimodale jernbaneløsninger kan du kombinere vei og skinner, og frakte godset mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Du kombinerer to transporttyper for å effektivisere transporten. Vi tilbyr en sømløs omlasting av gods fra lastebil til tog. Trenger du hjelp med veitransport, er DSV din selvfølgelige partner. Kontakt oss for mer informasjon.

Ta kontakt med oss for FTL og LTL tjenester til best mulig pris

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud