Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

FTL / LTL truckload

FTL (full truckload) og LTL (less than truckload) er to begreper vi bruker i transport og logistikk for å omtale størrelse på sending og lastekapasitet på kjøretøy. Dette gjelder i hovedsak om veitransport. FTL er en fullastet lastebil, mens LTL er en fraktløsning der flere sendinger til ulike mottakere samles på samme lastebil. Her kan du sammenligne begge fraktløsningene og få hjelp til å velge mellom FTL og LTL. 

Fleksible transportoppdrag med oss

Hva er FTL (full truckload)? 

FTL, full truckload, er et fraktalternativ hvor man fyller en hel lastebil med gods. Full truckload blir forkortet som FTL og kan oversettes til fullastet lastebil på norsk. Man bruker også FTL for å omtale «kjøp» av en hel lasteenhet, selv om man ikke planlegger å utnytte all plassen. 

Hva er LTL (less than truckload)? 

LTL, less than truckload, er naturlig nok en lastebil hvor lastekapasiteten ikke blir utnyttet til det fulle. Når det er sagt, er LTL også transport av varer fra og til forskjellige avsendere og mottakere på samme bil. Dersom din sending ikke er stor nok til å oppta en hel lasteenhet, frakter transportøren den sammen med andre gods. En lastebil som i praksis er full, men bestående av gods til forskjellige mottakere, karakteriseres derfor som LTL. 

Frakt av stykkgods med bil 

Man nevner også LTL i forbindelse med stykkgods. Stykkgods innebærer å sende kolli av forskjellige størrelser i samme sending. Kolliene kan ha forskjellige eiere.

Lastekapasitet på lastebil 

FTL er at du fyller hele lastebiler. I praksis kan dette være både små og store sendinger, men som samlet sett utgjør et stort volum. LTL sendinger har en samlet vekt på inntil 2 400 kg for innlandstransporter og 3 000 kg for internasjonale transporter, hvor hvert kolli har en maksvekt på 1 000 kg. 

Når man omtaler kapasitet på sjøfrakt, bruker man i stedet begrepene FCL, full container load, og LCL, less than container load. Les mer om lastekapasitet på container i vår ordliste

Forskjellen mellom FTL og LTL

Du må kjenne til de viktigste forskjellene mellom FTL og LTL, for å fatte det beste valget for din bedrift. Dette inkluderer å vurdere størrelse på godset du skal sende, ledetid (fra ordre til mottakelse) og hvor mye du har råd til å betale for transporten.

Sender du store eller små varer? 

LTL er et godt alternativ når du har færre kolli å sende. Du sender sendingen sammen med andres i samme lastebil. Hadde du sendt den på egen hånd som FTL, hadde dette blitt mye dyrere og lite kostnadseffektivt, fordi du ikke hadde klart å fylle opp hele lastebilen selv. 

Det er ideelt å velge FTL hvis du skal frakte store volum. I og med at du benytter hele kapasiteten til lastebilen, får du mer fleksibilitet. Er du redd for at uhell skal oppstå under transporten, bør du vurdere FTL framfor LTL. FTL er passende ved frakt av høyverdivarer, fordi de forblir i samme lastebil under hele transportoppdraget. Det er dessuten færre stopp og mindre transittid, som minimerer risikoen for uhell. 

Hvor lang tid tar det å frakte godset? 

Når du velger mellom FTL og LTL må du vurdere hvor stort behov du eller mottakeren har for å motta forsendelsen hurtig. FTL er raskere enn LTL, fordi du ikke er avhengig av at andre skal fylle opp lastebilen med sine forsendelser. Du kan med andre ord starte transporten på dine vilkår. LTL innebærer også risikoen for lengre transittider og flere stopp underveis, ettersom ikke alle forsendelser nødvendigvis skal til samme endelige destinasjon.

FTL kan være løsningen for deg som driver med netthandel. Nettbutikker krever kort ledetid, og kundene dine har generelt et høyere krav til hvor lang tid det tar fra de bestiller produktet til det er levert hos dem. DSVs logistikkløsninger for netthandel gir deg kontroll over egen forsyningskjede og sørger for sømløs frakt.

Pris 

LTL forsendelser er billigere fordi du kun betaler for den plassen du opptar i lastebilen. FTL forsendelser innebærer å kjøpe «hele lasteenheten». Her handler det om å tenke smart og vurdere hvor mye plass du har bruk for. Det kan bli en langt større kostnad enn du hadde regnet med hvis du velger feil alternativ.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi!

Skal jeg velge FTL eller LTL? 

Når du skal velge mellom å sende varer som full truckload eller less than truckload, må du betrakte de ulike fordelene og ta høyde for ulemper ved hvert alternativ. Heldigvis hjelper vi deg med å sette sammen en transportavtale som gir mening for deg. Transportoppdraget tilpasses markedet du opererer i, hvilke varer du selger eller kjøper, og hvilke krav kundene dine har, uansett om du opererer B2B eller B2C.

Fordeler og ulemper med FTL

Fordelen med FTL er at det er raskt og effektivt, mens ulempen er at det ofte er en dyr løsning. 

Fordeler og ulemper med LTL 

LTL er billigere fordi du sender ditt gods sammen med andre sendinger. Du trenger ikke å bruke én hel lastebil alene. Det er likevel en risiko for at lastebilen ikke blir fylt opp, som fra et helhetlig perspektiv verken er kostnadseffektivt eller miljøvennlig. 

FÅ ET TILBUD SOM FUNGERER FOR DEG

Få mer innsikt i hvordan FCL kan være en hensiktsmessig løsning 

I en av våre kundesaker forteller vi om en kunde som opplevde at deres bruk av LCL-forsendelser framfor FCL, medførte høye transportkostnader og økte tilfeller av uhell. Selv om denne situasjonen omhandler containere (FCL/LCL), er den grunnleggende problematikken oversettbar til konteksten av lastebiler. Kunden vår mottok nemlig mange forsendelser stykkevis, istedenfor å fylle hele kapasiteten i containeren og sende forsendelser mindre hyppig. Det endte med at vi hjalp kunden med å bytte til FCL.

Se på helhetsbilde når du velger mellom full eller delvis truckload 

Valget mellom FTL og LTL er kun en brikke i puslespillet når du skal planlegge for din forsyningskjede. Vurder om du behøver å konsolidere forsyningskjeden din, om du har råd til å fylle en hel lastebil og hvilke miljøvennlige tiltak du iverksetter langs forsyningskjeden. Du kan lese mer om våre logistikkløsninger for din forsyningskjede og få et bedre innblikk i hvordan vi jobber for å forbedre din vareflyt.

Veitransport sammen med DSV

Våre transporttilbud innen veitransport er rike av muligheter. Du kan skreddersy en løsning blant våre tjenester slik at vi best kan besvare ditt behov for både logistikk og transport på vei. Vi tilbyr både løsninger i stykkgods og partigods, samt spesialiserte tjenester innen transport av farlig gods, farmasøytiske og temperaturregulerte varer.

Grønnere multimodale løsninger 

Skal du frakte gods over lange strekninger, kan du kombinere veitransport og jernbanetransport. Med våre multimodale jernbaneløsninger kan du kombinere vei og skinner, og frakte godset mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Du kombinerer to transporttyper for å effektivisere transporten. Vi tilbyr en sømløs omlasting av gods fra lastebil til tog. Trenger du hjelp med veitransport, er DSV din selvfølgelige partner.

FÅ EN TRANSPORTAVTALE SOM FUNGERER

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud