Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Spesialtransport sammen med DSV

Krever varene ekstra varsom transport? I DSV tilbyr vi spesialtransport, som er en mer krevende form for veitransport. Vi benytter oss av en flåte av moderne spesialkjøretøy som sikrer trygg og pålitelig frakt, og tilrettelegger for våre kunders særegne behov. I DSV er vi spesialister på å tilpasse transport etter individuelle forhold, hvor vi mener at nøye planlegging er nøkkelen til å lykkes med spesialoppdrag. Vi leverer spesialtransport for både innlands- og internasjonale oppdrag.

Book spesialtransport

Hva er spesialtransport?

Spesialtransport er frakt av varer som ikke faller innenfor de tradisjonelle kategoriene av godstyper. Det er for eksempel farlig gods, varer av ugunstige størrelser eller volum, og det kan være store industrielle kjøretøy. Det er ikke standardiserte mål eller vekt knyttet til spesialtransport.

Gods i spesialtransport

Finn hvilke varer vi frakter i vårt tilbud innen spesialtransport i listen nedenfor:

  • Farlig gods 
  • Temperaturkontrollert gods 
  • Hengende plagg 
  • Varer av uvanlig størrelse og utenfor standardmål 
  • Varer av høy verdi og/eller med stor risiko forbundet til seg 
  • "White gloves" levering. Dette dekker forsendelser som krever særbehandling på grunn av deres størrelse, verdi eller risiko. 

Spesielle retningslinjer for temperaturkontrollert gods

Termotransport er en annen spesialisert form for transport, der vi frakter gods som er sensitive overfor temperatursvingninger. Temperaturkontrollert gods blir fraktet med en stabil temperatur både innlands og utenlands. Vi frakter næringsmidler og kjemiske midler. Næringsmidler omfatter matvarer, både ferskvarer, frosne og kjølte varer. Kjemiske midler er for eksempel legemidler og farmasøytiske produkter.

Frakt av farlig gods (ADR) på vei

Farlig gods omfatter varer som utgjør en risiko for menneskelig eller miljømessig skade under transporten. Skjer det uhell under transporten, vil skadene ha store konsekvenser. Derfor finnes det rutiner for hva man kan og ikke kan gjøre under transporten, samt strenge prosedyrer for inspeksjon av gods og tilhørende dokumentasjon. Fraktbrevet spiller for eksempel en avgjørende rolle, fordi det informerer om hva som fraktes, hvem mottaker og avsender er, og hvilke krav det stilles til transporten.  

Andre ikke-standardiserte forsendelser

Til forskjell fra stykkgods og partigods, er det ikke standardiserte mål for spesialgods. De varierer i størrelse og volum, men er alle kjennetegnet av å kreve spesiell tilrettelegging. Det er regelverk for hvordan de skal pakkes, fraktes og distribueres, som transportøren må rette seg etter.

Utforsk et samarbeid med DSV

DSV medarbeider flytter temperaturkontrollert gods på terminal. Vi lagrer og frakter temperaturkontrollert gods i samsvar med reglene.

Regler for spesialtransport  

Spesialtransport krever spesielle regler og tilrettelegging fra start til slutt. I DSV sørger vi for å levere veitransport spesifikt rettet mot godset du ønsker å sende. Vi har en flåte av kjøretøy som er spesielt tilrettelagt for å håndtere alt fra farlig gods til bulklast.  

Nasjonale veglister for spesialtransport

Statens vegvesen har definert veglister for ulike veigrupper når det gjelder spesialtransport i Norge. Det finnes to veglister, en for alminnelig spesialtransport og en for spesialtransport med aksellast på inntil 12 tonn og opptil 100 tonn totalvekt. Disse setter retningslinjene for hvordan transporten skal bli utført. Vi avklarer med Statens vegvesen og bruker vår kompetanse til å sikre forsvarlig og smidig transport. Finn regelverket her.

Lastebil med farlig gods merking. Vi frakter farlig gods og annen spesialgods på en forsvarlig måte.

Prosedyrer og rutiner for spesialtransport

Våre sjåfører er erfarne og kvalifiserte til å håndtere alle typer spesialgods. Det er imidlertid mange prosedyrer, retningslinjer og rutiner som følger med spesialtransport. Regelverkene er satt av myndigheter eller overnasjonale organer. Planlegging av spesialtransport omfatter risikovurdering, driftsmetode og klare rutiner for sjekk av dokumentasjon og sikkerhet. Vi sørger for å være til stede under hele transporten, slik at den gjennomføres sømløst.

Få et overblikk over prosedyrene vi etterlever nedenfor: 

GDP

Når vi transporterer legemidler og farmasøytiske produkter etterfølger vi Good Distribution Practice (GDP), som er en standard utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) for frakt og distribusjon av slike varer. Dette innebærer kvalitetssjekk, dokumentasjon og risikovurdering gjennomgående i transporten.

Compliance

Generelt for spesialtransport er compliance et sentralt begrep. Det henviser til å overholde regelverk og prosedyrer, for eksempel å ha og følge rutiner for sjekk av temperatur i termotransport eller av dokumentasjon i frakt av farlig gods. I DSV benytter vi oss ofte av en SOP (Standard Operating Procedure), som er en definert og ordlagt instruksjon til hvordan vi utfører en oppgave. Formålet er å unngå eller redusere sjansen for menneskelig svikt eller miskommunikasjon.

DSV lastebil kjører på vei gjennom skog. Vi frakter spesialgods i Norge og internasjonalt.

Pris på spesialtransport

Priser avhenger av oppdrag, varer og destinasjon. Kontakt oss for prisestimering, tilbud og konkret informasjon om hva du kan forvente deg av ledetider.

Start dialogen i dag

Spesialtransport er løsningen for deg som har varer av ugunstige størrelser du ønsker å transportere fra A til B. I DSV har vi ekspertise innen spesialtransport, og leverer alltid løsninger tilpasset dine behov. Book spesialtransport ved å kontakte oss direkte så vi kan snakke om hvilke behov du har til transporten, og hvorvidt det er relevant å iverksette bestemte tiltak knyttet til spesialtransporten.

Få et tilbud på spesialtransport

Vil du booke internasjonal spesialtransport?

Special forwarding omfatter et spesialisert tilbud innen internasjonal transport. Innen special forwarding leverer vi tre løsninger. Disse er spesialtransport, crosstrade og ekspresslevering.

Ønsker du et tilbud om spesialtransport til utlandet? Få mer informasjon av oss.

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road