Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Spesialtransport

Trenger du hjelp til et spesielt transportoppdrag, hjelper vi deg. Vi tilbyr spesialtransport for både veitransport i Norge og internasjonalt. Dette er løsningen for deg som har varer av ugunstige størrelser du ønsker å transportere fra A til Å. I DSV har vi ekspertise innen spesialtransport, og leverer alltid løsninger tilpasset dine behov.  

Be om tilbud her

Hva er spesialtransport?  

Spesialtransport er frakt av varer som ikke faller innenfor de tradisjonelle kategoriene av godstyper. Det er for eksempel farlig gods, varer av ugunstige størrelser eller volum, og det kan være store industrielle kjøretøy. Det er ikke standardiserte mål eller vekt knyttet til spesialtransport.  

Gods i spesialtransport  

Finn hvilke varer vi frakter i vårt tilbud innen spesialtransport i listen nedenfor:  

  • Farlig gods  
  • Temperaturkontrollert gods
  • Hengende plagg 
  • Varer av uvanlige størrelser og utenfor standardmål 
  • Varer av høy verdi og/eller med stor risiko forbundet til seg 
  • «White glove» levering. Dette dekker forsendelser som krever særbehandling på grunn av deres størrelse, verdi eller risiko.  

Termotransport  

Termotransport er en annen spesialisert form for transport, der vi frakter gods som er sensitive overfor temperatursvingninger. Temperaturkontrollert gods blir fraktet med en stabil temperatur både innenlands og utenlands. Vi frakter næringsmidler og kjemiske midler. Næringsmidler omfatter matvarer, både ferskvarer, frosne og kjølte varer. Kjemiske midler er for eksempel legemidler og farmasøytiske produkter.  

Hvilke regler gjelder for spesialtransport?  

Spesialtransport krever spesielle regler og tilrettelegging fra start til slutt. I DSV sørger vi for å levere veitransport spesifikt rettet mot godset du ønsker å sende. Vi har en flåte av kjøretøy som er spesielt tilrettelagt for å håndtere alt fra farlig gods til bulklast.    

Prosedyrer og rutiner for spesialtransport  

Våre sjåfører er erfarne og kvalifiserte til å håndtere alle typer spesialgods. Det er imidlertid mange prosedyrer, retningslinjer og rutiner som følger med spesialtransport. Regelverkene er satt av myndigheter eller overnasjonale organer. Få et overblikk over dette nedenfor:  

GDP 

Når vi transporterer legemidler og farmasøytiske produkter etterfølger vi Good Distribution Practice (GDP), som er en standard utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) for frakt og distribusjon av slike varer. Dette innebærer kvalitetssjekk, dokumentasjon og risikovurdering gjennomgående i transporten.  

Compliance  

Generelt for spesialtransport er compliance et sentralt begrep. Det henviser til å overholde regelverk og prosedyrer, for eksempel å ha og følge rutiner for sjekk av temperatur i termotransport eller av dokumentasjon i frakt av farlig gods. I DSV benytter vi oss ofte av en SOP (Standard Operating Procedure), som er en definert og ordlagt instruksjon til hvordan vi utfører en oppgave. Formålet er å unngå eller redusere sjansen for menneskelig svikt eller miskommunikasjon.  

Nasjonale veilister for spesialtransport  

Statens vegvesen har definert veilister for ulike veigrupper når det gjelder spesialtransport. Dette setter retningslinjene for hvordan transporten skal bli utført. Finn regelverket her.  

Kontakt oss for å høre mer om spesialtransport

Frakt av farlig gods (ADR) på vei  

Vi frakter farlig gods som et av våre tilbud innen veitransport. Farlig gods omfatter varer som utgjør en risiko for menneskelig eller miljømessig skade under transporten. Skjer det uhell under transporten, vil skadene ha store konsekvenser. Derfor finnes det rutiner for hva man kan og ikke kan gjøre under transporten, samt strenge prosedyrer for inspeksjon av gods og tilhørende dokumentasjon. Fraktbrevet spiller for eksempel en avgjørende rolle, fordi det informerer om hva som fraktes, hvem mottaker og avsender er, og hvilke krav det stilles til transporten.  

Spesialtransport av ikke-standardiserte forsendelser  

Som transportør har vi en flåte av moderne spesialkjøretøy for spesialtransport. Det er en mer krevende form for transport, der vi tilrettelegger for våre kunders særegne behov. I DSV er vi spesialister på å tilpasse transport etter individuelle forhold, hvor vi mener at nøye planlegging er nøkkelen til å lykkes med spesialoppdrag. Planlegging av spesialtransport omfatter risikovurdering, driftsmetode og klare rutiner for sjekk av dokumentasjon og sikkerhet. Vi sørger for å være til stede under hele transporten, slik at den gjennomføres sømløst.  

Spesialtransport med DSV  

Bruk våre digitale verktøy når vi samarbeider om å frakte spesialgods.   

Book spesialtransport  

Book spesialtransport ved å kontakte oss direkte så vi kan snakke om hvilke behov du har til transporten, og hvorvidt det er relevant å iverksette bestemte tiltak knyttet til spesialtransporten.  

Priser avhenger av oppdrag, varer og destinasjon. Kontakt oss for prisestimering, tilbud og konkret informasjon om hva du kan forvente deg av ledetider.  

Kontakt oss i dag

Internasjonal spesialtransport: Special forwarding  

Special forwarding omfatter et spesialisert tilbud innen internasjonal transport. Innen special forwarding leverer vi tre løsninger. Disse er spesialtransport, crosstrade og ekspresslevering.  

Ønsker du et tilbud om spesialtransport til utlandet? Finn flere opplysninger her

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road