Logo DSV
Få et pristilbud

DSV i Norge tilbyr nasjonal transport av temperaturregulert gods.

Ferskvarer er ikke lengre ferske hvis de har stått på kaia i 12 timer. Sittet fast i kø på motorveien eller ligger på et lager over natten. Avfall er en av bivirkningene ved dårlig logistikk. Jo større forsinkelse i transporten fra åker eller hav til butikkenes hyller, jo større er sannsynligheten for at produktet ikke kan klassifiseres eller selges som et ferskt kvalitetsprodukt. DSV Termo kan tilby transport av frosne, kjølte og andre temperatursensitive produkter som krever en bestemt temperatur.

Om DSV Termo

Vi har lang erfaring med transport av temperaturregulert gods og DSV Termo er tidligere Sandtorp Thermotransport AS og Waagan Transport AS. Vår erfaring og våre ansatte sikrer at deres gods holder riktig temperatur gjennom hele transporten.   

Temperaturregulerte trailere og terminaler

DSV har i dag en betydlig flåte med norsk registrerte kjøletrailere for vei og jernbane. Vi kan tilby trailere med plass til paller, hengende kjøtt og stablet gods. I vår flåte har vi også dobbeltdekkere og mulighet for flere forskjellige temperatursoner. Våre trailere er utstyrt med GPS og temperaturlogg som sikrer kvalitet, historikk og god informasjon til våre kunder. 

DSV Termo tilbyr i dag lagerkapasitet for varer som krever en bestemt temperatur. Kontakt oss, så finner vi en løsning. 

Referanser

DSV Termo transporter i dag alle typer næringsmidler samt andre produkter som krever temperaturregulert fremføring. Vi frakter varer i hele Norge og tilbyr gode logistikkløsninger for vei, og jernbanetransport til hele Europa. 

Har du behov for frakt av dagligvarer, fisk eller andre temperatursensitive produkter; kontakt din lokale DSV-representant. 

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road