Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Sikre temperaturregulerte varer gjennom pålitelig termotransport

Termotransport spiller en avgjørende rolle i å opprettholde ferskheten til produkter. Ferskvarer er ikke lengre ferske hvis de har stått på kaia i 12 timer, sittet fast i kø på motorveien eller ligger på et lager over natten. Avfall er en av bivirkningene ved dårlig logistikk. Jo større forsinkelse i transporten fra åker eller hav til butikkenes hyller, jo større er sannsynligheten for at produktet ikke kan klassifiseres eller selges som et ferskt kvalitetsprodukt. Vi tilbyr termotransport av frosne, kjølte og andre temperatursensitive produkter som krever en bestemt temperatur.

Kontakt oss for termotransport av dine varer

Om DSV Termo

Vi har lang erfaring med termotransport av temperaturregulert gods og DSV Termo er tidligere Sandtorp Thermotransport AS og Waagan Transport AS. Vår erfaring og våre ansatte sikrer at deres gods holder riktig temperatur gjennom hele transporten.   

Temperaturregulerte trailere og terminaler designet for termotransport

DSV har i dag en betydelig flåte med norsk registrerte kjøletrailere for vei og jernbane. Vi kan tilby trailere med plass til paller, hengende kjøtt og stablet gods. I vår flåte har vi også dobbeltdekkere og mulighet for flere forskjellige temperatursoner. Våre trailere er utstyrt med GPS og temperaturlogg som sikrer kvalitet, historikk og god informasjon til våre kunder. 

DSV Termo tilbyr i dag lagerkapasitet for varer som krever en bestemt temperatur. Kontakt oss, så finner vi en løsning. 

Referanser

DSV Termo transporter i dag alle typer næringsmidler samt andre produkter som krever temperaturregulert fremføring. Vi frakter varer i hele Norge og tilbyr gode logistikkløsninger for vei, og jernbanetransport til hele Europa. 

Har du behov for frakt av dagligvarer, fisk eller andre temperatursensitive produkter; kontakt din lokale DSV-representant. 

Kontakt oss

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road