Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Farlig gods

Ved transport av farlig gods, skal man etterleve en rekke prosedyrer slik at man kan forsikre seg at varene ankommer trygt til destinasjonen. Blant disse prosedyrene er tilstrekkelig merking av farlig gods, samt løpende kontroll. I DSV jobber våre dedikerte medarbeidere for at ADR-regelverket for transport av farlig gods blir etterfulgt. 

Hva er farlig gods? 

Farlig gods er gjenstander eller stoffer som utgjør en risiko for skade på mennesker eller miljøet. Deres biologiske, fysiske eller kjemiske egenskaper kan være eksplosive, giftige eller sykdomsfremkallende. Under transport er det en risiko for at godset blir ødelagt og dermed forårsaker menneskelige eller miljømessige konsekvenser. Derfor er det viktig å merke godset tilstrekkelig og ha solide sikkerhetsprosedyrer på plass.

Klasser av farlig gods 

For å tilstrekkelig merke gods og for å sikre en trygg frakt av farlig gods, klassifiserer man godset. Det finnes totalt ni forskjellige klasser av farlig gods, en oversikt utarbeidet av FN for å skille typene fra hverandre. Se hele oversikten over de ulike klassene av farlig gods. Klassen legger føring for hvordan man skal håndtere farlig gods. Noen stoffer reagerer hvis de ikke er tilstrekkelig temperaturregulert, mens andre reagerer i kontakt med fuktighet. Derfor er det strenge krav til transport for å minimere risiko.

ADR farlig gods

Når man snakker om ADR i forbindelse med farlig gods, henviser man til det internasjonale regelverket for trygg transport av farlig gods. Regelverket oppdateres hvert annet år og er gjeldende for vei- og jernbanetransport. 

Eksempler på farlig gods: 

Maling, drivstoff, batterier, etsende væsker og radioaktivt materiale er eksempler på farlig gods. Det er både hverdagslige gjenstander, som vi alle er avhengig av, og materialer som er generelt brukt i industri. 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Transport av farlig gods 

Man skal ha opplæring i sikkerhet for å håndtere farlig gods. Dette gjelder sjåfører, bedriftens sikkerhetsrådgiver og alle andre som spiller en rolle i transport av farlig gods. Dokumentasjonen skal også være riktig og utføres kontroll på med jevne mellomrom. Vi har en sjekkliste over hvilke dokumenter som er nødvendig. Regelverket for transport av farlig gods varierer noe fra transporttype. Les om de forskjellige forskriftene til hver enkel transporttype her.

Hvordan pakke farlig gods?

Det er avsenders ansvar å merke farlig gods. Faresedler på kolli forklarer hvilke farer som er forbundet med gjenstandene eller stoffene man frakter. Det er viktig å kontrollere at merking av gods er korrekt. Feil merking kan forårsake ulykker. Man bruker standardisert emballasje og etiketter. Få mer informasjon om emballasje og merking av gods.

Tre ting du skal huske på når du sender farlig gods

  1. Forsendelsen og dets innhold skal være tydelig merket. Les mer om hvordan du merker farlig gods
  2. Følg lokale og internasjonale regler for transporten. Det er avsenders ansvar å sikre tilstrekkelig emballasje, merking og dokumentasjon. 
  3. Velg en kompetent og erfaren transportør. Det er krevende å sende farlig last og det er derfor nødvendig å benytte seg av tjenestene til en operatør med godt omdømme. DSV har lang erfaring med frakt av farlig gods på tvers av kontinenter og med ulike transporttyper. Les mer om våre løsninger og finn tjenesten som svarer på ditt behov. 

Ta kontakt med oss for spørsmål til farlig gods, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud