Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Arbeider du med sensitive farmasøytiske produkter? DSV har logistikkløsningene for kjølekjeden din

Med vårt omfattende nettverk, farmasøytisk og helsefaglig erfaring og global infrastruktur, inkludert QMS og GDP-sertifiserte fasiliteter, kan du være sikker på at dine farmasøytiske produkter og helseprodukter blir håndtert, administrert og lagret ved riktig temperatur gjennom hele kjølekjeden.

Tre grunner til å velge DSV til å håndtere logistikken i din kjølekjede

Lager

Lisensiert kapasitet

Våre lagerfasiliteter er PharmaQMS og GDP-sertifisert og vi kan transportere dine sensitive produkter over hele verden ved bruk av både aktive containere og passiv emballasje. Dette sikrer at din verdifulle last er stabil og har den nødvendige temperaturen til enhver tid.

Risikovurdering

Risikovurdering

Hvert ledd i kjølekjeden representerer potensialet for problemer. Vi forstår behovet for full kontroll gjennom hele reisen og vurderer risiko og hvordan risiko kan reduseres i alle transportetapper slik at vi ivaretar en mer sømløs og sikker prosess.
Kontroll fra ende til ende

Kontroll fra ende til ende

Med våre egne lagre og vårt flycharternettverk, samt et omfattende nettverk av leverandører innen sjøfrakt og veitransport, er vi i stand til å ha full kontroll over logistikken i kjølekjeden – fra avsender til destinasjon.

Ulike temperatursoner

Sikker lagring og transport ved alle temperaturer inkluderer:

Reduser risiko i alle ledd

Våre logistikkløsninger for kjølekjeden administreres ved hjelp av nettplattformen Validaide. Dette er et av bransjens mest sofistikerte programmer for underleverandørstyring og vurdering av transportrute. Den samler data fra over 2500 handelsruter for å forenkle prosessen med å kvalifisere leverandører og identifisere risiko mer effektiv.

Kontakt oss for å høre mer om logistikkløsninger for kjølekjeden

Fly, sjø eller vei?

Uansett hvilken eller hvilke transportmetoder du benytter for produktene dine, kan du være sikker på at de håndteres i full overensstemmelse med forskriftene og den holder den nødvendige temperaturen – selv under opphold i reisen.

  • Fly

    Ved å bruke vårt flycharternettverk og kommersielle aktører, kan du dra nytte av dedikerte områder for håndtering, lagring og omlasting av temperatursensitiv gods som tillater kort ventetid på rullebanen (tarmac times) og funksjoner for kjølekjede for varene dine.
  • Sjø

    Hvis du har behov for å transportere varene dine til sjøs samtidig som du opprettholder de nøyaktige temperaturforhold produktene krever, kan vi tilby kjølekjedetransport som reduserer både kostnader og karbonavtrykk.
  • Vei

    Sist, men ikke minst, kan veitransport med temperaturkontrollerte lastebiler brukes for første eller siste etappe i reisen for å sikre at kjølekjede opprettholdes fra henting til levering.

Overvåkning i sanntid og rapportering

Via DSV Visibility er det mulig å følge den eksakte statusen til en forsendelse i sanntid under hele transporten, inkludert temperatur, fuktighet og andre kritiske parametere for godset. Denne løsningen kan settes opp for å varsle deg om temperaturendringer under transport. Og kan kobles til alle kameraovervåkingssystemer.

Du kan dermed ha full tillit til DSVs kjølekjedelogistikk og være sikker på at temperaturkravene til dine legemiddelforsendelser oppfylles.

Logistikktjenester for kjølekjeden til dine spesifikke produkter

Som spesialister på logistikkløsninger for alle typer farmasøytiske og medisinske tekniske produkter, kan vi skreddersy akkurat den kjølekjedeløsningen som dine produkter krever.

Snakk med oss for å finne ut mer

Du kan også være interessert i

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss