Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Vi hjelper deg med logistikkutfordringene i helsesektoren

Stigende kostnader fra forskning og utvikling, kompleks forsyningskjede og strenge reglement er bare noen få av utfordringene du må løse når du arbeider med transport og logistikk i helsesektoren. 

Kompetansen og et globalt nettverk som kan hjelpe deg med å gjøre en forskjell.

Våre tjenester, fasiliteter og transportnettverk overholder alle relevante kvalitetsstandarder og forskrifter for helsetjenester. Videre dekker våre skreddersydde, integrerte løsninger for forsyningskjeder alt fra transport til farmalager i tillegg til tjenester for kjølekjeder.

Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg

DSV Healthcare nettverk

På våre lagre og terminaler samt i vårt transportnettverk overholder vi alle relevante og avtalte krav og forskrifter. Våre skreddersydde og integrerte transport- og logistikkløsninger kan håndtere alt fra utstyr til farmasøytiske råvarer til ferdige produkter som skal lagres og håndteres trygt under spesielle, for eksempel temperaturkontrollerte, forhold.

Den generelle trenden mot større åpenhet og direkte leveranser gjenspeiles i våre innovative løsninger.

DSV driver et globalt transportnettverk med regionale og lokale distribusjonssentre samt «kontrolltårn»-funksjoner fra vårt kontor i Oslo. Både internasjonalt og i Norge administreres farmatransport og distribusjon av dedikerte team med nødvendig kompetanse.

Våre GDP- og GMP-lisensierte lagrings- og distribusjonsløsninger inkluderer en hel rekke verdiøkende tjenester. Og det hele administreres og kontrolleres av DSVs egne spesialister.

Vi håndterer både reseptbelagte og reseptfrie legemidler, vaksiner, aktive farmasøytiske ingredienser (API) samt diagnostiske artikler, medisinsk utstyr, engangsartikler etc. og har mange års erfaring med å levere til så ulike mottakere som farmasøytiske fabrikker, sykehus, sykehjem og i stadig oftere direkte til pasienter i private hjem.

Kvalitetssikring og risikovurderinger

HealthcareQMS er DSVs globale kvalitetsstyringssystem og overordnede rammeverk for håndtering, lagring og transport av farma- og helseprodukter og sikrer at det er en enhetlig tilnærming til og håndtering av disse produktene i DSVs regi på tvers av land og lokasjoner.

HealthcareQMS er DSVs globale kvalitetsstyringssystem og overordnede rammeverk for håndtering, lagring og transport av farma- og helseprodukter og sikrer at det er en enhetlig tilnærming til og håndtering av disse produktene i DSVs regi på tvers av land og lokasjoner. Systemet er basert på WHOs retningslinjer og sikrer at DSV overholder både relevant lovverk og gjeldende standarder på området. HealthcareQMS sertifiserer alle enheter i DSV som håndterer, transporterer eller lagrer, inkludert f.eks. pakker om farma- og helseprodukter. HealthcareQMS sitt sertifiseringsprogram og struktur er dekket av Bureau Veritas' globale sertifisering av DSV.

Adekvat risikovurdering av planlagte transportveier for farmasøytiske produkter i forhold til bl.a. estimert transporttid, temperaturkontroll, cross-docking forhold og generell kompleksitet gjøres ved hjelp av Validaide, en ekstern digital plattform. Risikoprofilen etableres på bakgrunn av innspill fra aktuelle DSV-lokasjoner samt underleverandører innen lagring og transport.

 • Kjølekjede for farmasøytiske produkter

  Trenger du temperaturovervåking i forsyningskjedene til de farmasøytiske produktene, for å sikre integriteten til produktet hele veien til sluttbrukeren? Vi tilbyr en rekke ulike temperatursoner for dine kjølekjeder og kan skreddersy løsninger til dine unike behov for håndtering og transport.
 • GDP-sertifisert lager i Norden

  Våre lagerløsninger tilbyr deg en sikker måte å administrere varene dine på som er i overensstemmelse med alle relevante standarder. Enten du krever temperaturkontrollerte fasiliteter, håndtering av inngående eller utgående logistikk, pakking eller lagring og lagerhåndtering, kan vårt spesialiserte team hjelpe deg.
 • Et globalt transportnettverk

  Uansett hvilken transportmetode du trenger, sørger vi for at den foregår trygt og i full overensstemmelse med alle gjeldende forskrifter. Vårt team har flere tiår med erfaring innen transport av farmasøytiske og helserelaterte produkter, inkludert aktive og passive emballasjeløsninger, dokumentasjon, fortolling og administrative prosedyrer. Med denne kunnskapen kan vi designe den sikre transportløsningen du trenger.

Temperaturkontrollert transport

Har du behov for temperaturkontrollerte transportløsninger for å sikre produktintegritet i leverandørkjedene dine? Vi vet at det kan være av avgjørende betydning i helsesektoren, fordi riktig håndtering under transport er en garanti for at legemidlet som utleveres har riktig kvalitet og oppfyller avtalte og fastsatte standarder.

Transport av legemidler har tradisjonelt vært svært avhengig av riktig emballasje for å sikre at produktet oppbevares og håndteres trygt og innenfor de temperatursensitive spesifikasjonene til enhver tid. De siste årene har strengere sikkerhetskrav, sammen med økt tidspress og ønsket om reduserte kostnader, bidratt til å gjøre leverandørkjedene langt mer komplekse. God distribusjonspraksis (BNP) krever lisensiering og sertifisering, samt at legemidler håndteres under visse betingelser og i henhold til foreskrevne standarder, og dermed tilfører kompleksiteten enda flere lag.

Vi tilbyr transport og håndtering ved forskjellige temperaturer: +20 og +5 grader Celsius, samt ved -20, -40 og -80 grader Celsius. Som spesialisert leverandør skreddersyr vi kjøle- og fryseløsninger i henhold til dine spesifikke krav til lagring og transport. Som en del av våre tjenester tilbyr vi tilgang til et omfattende nettverk av kvalifiserte og kompatible kjøle- og fryseanlegg, hvor vi forplikter oss til å levere et eksepsjonelt høyt servicenivå på alle nivåer.

BE OM TILBUD HER

Spesialiserte løsninger for helsesektoren

Biopharma

Skiftet i det globale markedet mot større åpenhet og bort fra tradisjonelle distribusjonsmetoder til direkte leveranser gjenspeiles i DSVs innovative løsninger.

Våre GMP- og GDP-lisensierte lager- og distribusjonsløsninger inkluderer FEFO-plukking, behandling av kliniske forsøk samt ompakking og skjermkonfigurasjon. Og det hele kontrolleres av våre egne spesialister.

Med vår leveringstjeneste elimineres ineffektivitet og kostnadene reduseres. Vi kan levere neste dag, direkte til sykehuset - til sentrallageret eller til avdelingen, tilby 24/7 beredskapstjeneste og håndtere eventuelle tilbakekallinger. Hele tiden under kontrollerte forhold.

Vi håndterer farmasøytiske produkter inkludert både reseptbelagte og reseptfrie (OTC) legemidler, vaksiner, aktive farmasøytiske ingredienser (API) og materialer til kliniske utprøvinger.

Kontakt oss for å få et tilbud fra våre spesialister

 

Medisinsk utstyr og diagnostikk

Effektiv håndtering av kompleksiteten i forbindelse med anskaffelser blir stadig viktigere, noe som bl.a. er forårsaket av at produksjonen i økende grad outsources i dette ekstremt attraktive markedet med en verdi på mange milliarder. I tillegg trenger sykehus og apotek innovative løsninger som for eksempel kontinuerlig påfyll, fraktstyring og levering av "hvit hanske".

I mer enn 20 år har vi levert skreddersydde transport- og logistikkløsninger for medisinsk utstyr så vel som innen diagnostikk. Våre løsninger inkluderer f.eks. utlån av sett for ortopedisk kirurgi, håndtering av konsignasjonslager, klargjøring av vogner med medisinsk utstyr for spesifikke prosedyrer, steril plukking, håndtering i rene rom, reparasjoner og reservedelshåndtering og 24/7 beredskapsservice.

Medisinsk utstyr er klassifisert i gruppe I, IIa, IIb og III (jf. FDA (USA) og MDD (EU)), og DSVs kundeportefølje omfatter kunder med utstyr innenfor alle klasser.

Medisinske produkter og personlig pleie

Våre strømlinjeformede og fleksible logistikkløsninger for apotek, sykehus og sykehjem tilfredsstiller det stadig økende behovet for verdiøkende tjenester.

Direktelevering og sykehustjenester er avgjørende faktorer for suksess i dette raskt voksende markedet, som inkluderer forbruksvarer, matvarer til spesifikke medisinske formål, latekshansker og andre engangsartikler.

Vi utfører laseroperasjoner både for dedikerte brukere og flerbrukere samt administrerer regionale distribusjonssentre med 'kontrolltårn'.

Våre tjenester inkluderer pakking og ompakking, merking og kitting (før varene sendes for endelig levering til sykehusavdelingen der produkter etterfylles av DSV), håndtering av avfall, retur og lagerbeholdning, ompakking basert på utløpsdato og bytte av produkter.

 
 
Disse hjemleveringene er kritisk viktige – det er en krevende jobb og vi føler oss i svært trygge hender hos DSV.

Bo Johansen, adm. dir. Fresenius Medical Care Danmark A / S

Sykehus og omsorgsboliger

Våre effektive forsyningskjedeløsninger forbedrer synlighet og reduserer kostnader, noe som bidrar til å forbedre pasientbehandlingen på sykehus, klinikker og sykehjem.

Våre tjenester inkluderer direkte levering til sykehusavdelinger, steril godshåndtering, legemiddelhåndtering, driftsinnkjøp, laboratorielogistikk for medisinske varer, avhending av farlig avfall, program for lagerreduksjon, lagerhåndtering, lager, ekstern og intern distribusjon, påfyll på avdelingsnivå og mye mer.

Dra nytte av vår omfattende ekspertise innen logistikk for farmasibransjen og helsesektoren

 • Sertifiserte distribusjonssentre

  I samsvar med GMP-retningslinjene, retningslinjer for Good Distribution Practice (GDP) og tredjeparts reviderte styringssystemer.
 • Logistikkhuber i samsvar med retningslinjer for GMP og GDP

  på seks kontinenter

Du kan også være interessert i

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss