DSV - Global Transport and Logistics
Få et pristilbud

Strengere krav fra myndighetene samt økende fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden, er noen av de utfordringene DSV fokuserer på å løse sammen med våre kunder.

Vi er godt rustet til å hjelpe deg

Våre dedikerte ansatte samt vårt kvalitetssystem er skreddersydd til å møte de utfordringer bransjen har.

Få støtte til å håndtere:

  • krav i deres transportkjede 

  • Ulike transportmåter og logistikkløsninger 

  • LEVERING TIL OG FRA SYKEHUS OG APOTEK 

  • tilpasning til regulatoriske krav  

  • globale logistikkløsninger 

Spesialiserte Pharma & Healthcare løsninger

Medisin til mennesker 

Vi tilbyr logistikkløsninger som dekker våre kunders behov innen produktsegmenter som farmasøytiske produkter, (reseptbelagte legemidler, generiske stoffer, kontrollerte legemidler og reseptfrie (OTC) produkter) og vaksiner.        I vårt DSV nettverk tilbyr vi også diverse lager- og GMP løsninger.

Medisin til dyr
Vi tilbyr distribusjon av medisiner til dyr direkte til oppdrettsanlegg, gårder og veterinærkontorer i hele Norge. Internasjonale løsninger kan også tilbys. 

API og oppstartsmateriell 

DSV har godkjente internasjonale logistikkløsninger som tilfredsstiller myndighetenes krav vedrørende transport av API og oppstartsmateriell. 

Klinisk testmateriell 

Vårt utbredte nettverk gjør det mulig å transportere og distribuere testmateriell med korte tidsfrister direkte til endelig mottaker. 

Medisinsk utstyr 

Vi kjører medisinsk utstyr i alle klasser. 

Helsekost 

Enkelte helsekostprodukter krever en tilpasset transportløsning. I tillegg er det ulike lokale myndighetskrav i forskjellige land. DSV har ekspertisen til å skreddersy et transportprodukt som oppfyller den enkelte kundes behov. 

DSV som din foretrukne leverandør av Pharma & Healthcare transport, skreddersyr løsninger som er tilpasset ditt behov. Vi tilbyr fire forskjellige temperatursoner for dine temperaturkontrollerte produkter:

  • +2°C-+8°C
  • +2°C-+25°C
  • +15°C-+25°C
  • -20°C

Dra nytte av vår omfattende ekspertise innen Pharma & Healthcare

Noen spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss