Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Vi er klare for å takle dine logistikkutfordringer

Noen av utfordringene innenfor Healthcare er stadig strengere lovkrav, mer omfattende reguleringer, økte kostnader på forskning og utvikling, samt produksjon og distribusjon. Vi har kunnskapen du trenger og et globalt nettverk som kan bistå deg. 

Kvalitetssikring og risikovurderinger

HealthcareQMS er DSVs globale kvalitetsstyringssystem og overordnede rammeverk for håndtering, lagring og transport av farma- og helseprodukter som sikrer en enhetlig tilnærming til håndtering av disse produktene i DSV-regi på tvers av land og lokasjoner. 

Systemet er basert på WHOs retningslinjer som sikrer at DSV overholder både relevant lovverk og gjeldende standarder på området. HealthcareQMS sertifiserer alle enheter i DSV som håndterer, transporterer eller lagrer farma-og helseprodukter. HealthcareQMS sitt sertifiseringsprogram og dens struktur er omfattet av Bureau Veritas' globale sertifisering av DSV. 

Risikovurdering av planlagte transportruter for farmasøytiske produkter i forhold til bl.a estimert transporttid, temperaturkontroll, cross-docking forhold og generell kompleksitet, gjøres ved hjelp av Validaide - en ekstern digital plattform til vurdering av risikoer i transportkjeden. Risikoprofilen etableres på bakgrunn av innspill fra aktuelle DSV-lokasjoner, samt underleverandører innen lagring og transport. 

DSVs healthcare nettverk

På våre lagre og terminaler, samt i vårt transportnettverk, overholder vi alle relevante og avtalte krav og forskrifter. Våre skreddersydde og integrerte transport- og logistikkløsninger kan håndtere alt fra utstyr til farmasøytiske råvarer, til ferdige produkter som lagres og håndteres trygt under spesielle, temperaturkontrollerte forhold. 

Den generelle trenden med å ha større transparens og direkte leveranser gjenspeiles i våre innovative løsninger. DSV driver et globalt transportnettverk med regionale og lokale distribusjonssentre, samt "kontrolltårn". Både internasjonalt og i Norge, administreres farmatransport og distribusjon av dedikerte team med nødvendig kompetanse.

Våre GDP- og GMP-lisensierte lagrings- og distribusjonsløsninger inkluderer en hel rekke verdiøkende tjenester. Det hele administreres og kontrolleres av DSVs egne spesialister. Dette kan vi tilby i nærmeste nordiske land. 

Vi håndterer både reseptbelate og reseptfrie legemidler, vaksiner, aktive farmasøytiske ingredienser (API), samt diagnostiske artikler, medisinsk utstyr, engangsartikler, etc. Vi har mange års erfaring med å levere til ulike mottakere som farmasøytiske fabrikker, apotek, sykehus, sykehjem og stadig oftere direkte til pasienter i private hjem.  

Dra nytte av vår omfattende farmasøytiske og helsefaglige ekspertise

Du kan også være interessert i


Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss