Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Dieseltillegg på transport 

Ved transport i Norge tilkommer et dieseltillegg i prisen for frakt av gods innenlands. Det betyr at vi tar betalt for drivstoff våre lastebiler og trailere bruker. Dersom ferge blir benyttet i transportoppdraget, blir dette også medregnet. Gebyret for bruk av ferge dekker drivstoffkostnader for kjøretøyet og omkostninger knyttet til AutoPASS for ferge. Dieseltillegget blir beregnet som prosentsats, og blir oppdatert hver måned.  

Dieseltillegg på innlandstransport  

Prisene på diesel gjenspeiler situasjonen i markedet, og derfor oppdaterer vi dieseltillegget hver måned. Vi informerer deg med jevne mellomrom, blant annet i markedsoppdateringer og webinar, om hvordan svingningene i energi- og drivstoffprisene påvirker dieseltillegget vi tar for transport i Norge.  

Abonner på vårt nyhetsbrev for å motta våre markedsoppdatering og invitasjon til webinar

 

Nedenfor finner du et oppdatert dieseltillegg for gjeldende måned  


25 soner/partitariff

Juli 2024 - 24,87 % 

Øvrige avtaler

Juli 2024 - 45,96 %

Pris på diesel

Prisen på diesel fastsettes av etterspørselen i markedet, samt nasjonale avgifter og internasjonal innkjøpspris. Innkjøpsprisen av diesel blir høyere når det er høyt etterspurt, noe ytre omstendigheter påvirker. Det er dessuten nasjonale avgifter på drivstoff som påvirker prisen, herunder veibruksavgifter, CO₂-avgifter og moms.  

Prisene på diesel og drivstoff er noe vi i DSV og andre transportører må forholde oss til, og derfor tillegger vi et dieseltillegg på våre tjenester innen veitransport i Norge.  

Dieseltillegg for internasjonal frakt  

Det er ett dieseltillegg for transport i Norge, og et annet for internasjonal veitransport. Det er en egen beregning som ligger til grunn for tillegget som settes for internasjonal transport på vei. VDB-tillegget er et tillegg som omfatter valuta, diesel og bunker. Her er nullpunktet beregnet på andre grunnlag. På lik linje med dieseltillegget så følger også VDB-tillegget svingningene i markedet. Lær mer om VDB-tillegget i internasjonal veitransport

Andre tillegg i veitransport i Norge  

Utover dieseltillegget er det tillegg på kapasitet og bompenger. Dette er ytre omstendigheter som man ikke unngår i godstransporten. Kapasitetstillegget er nødvendig for å dekke kostnadene relatert til utfordringene ved å mangle kvalifiserte sjåfører. Dette er et fenomen i bransjen og en utfordring for alle transportører. Gebyret for norsk infrastruktur dekker kostnadene ved å passere bompengestasjoner i Norge. Dersom ferge blir benyttet under transportoppdraget, innkreves det avgifter for dette i tillegg.   

Tilleggstjenester i DSV  

Vi tilbyr også tilleggstjenester, som er løsninger for å effektivisere eller forbedre transporten. Vi tilbyr en lang rekke tjenester, blant annet håndtering av spesialgods, inkludert farlig gods. Et annet eksempel på en tilleggstjeneste er hjelp til utfylling av fraktbrev og merkelapper. 

Kontakt oss

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss