Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Benytt bærekraftig emballasje og finn løsninger for avfallsminimering

I vår innsats for mer bærekraftig lagring og distribusjon, ligger det mye potensial i bærekraftig emballasje. Vi ønsker å levere den nødvendige ytelsen uten å tilføre unødvendig miljøpåvirkning, og mer miljøvennlig emballasje gjør en stor forskjell for hvor stort CO₂-avtrykk våre transportoppdrag har. Ideelt sett streber vi etter å erstatte konvensjonell emballasje med bærekraftige og resirkulerbare løsninger. Der dette ikke er mulig, undersøker vi hvordan vi kan redusere materialets miljøpåvirkning.

Grønn logistikk

Hva karakteriserer mer miljøvennlig emballasje?

Miljøvennlig emballasje består av resirkulert materiale som kan gjenvinnes. Både plast og papp kan anses som bærekraftig, så lenge det er miljømerket som gjenvinnbar. Sterk plast av høy kvalitet kan gjenvinnes i det uendelige, mens papp vanligvis resirkuleres opptil 8 ganger. Det viktigste er at emballasjen er nedbrytbar og produsert av et materiale som er resirkulerbart og av høy kvalitet.

DSV-medarbeidere pakker bil med pappesker Vi velger grønn emballasje og optimaliserer distribusjonen.

Bærekraftig emballasje

Vi jobber kontinuerlig med å minimere avfall ved å optimalisere emballasjen vår. Dette gjør vi gjennom å ta i bruk mer bærekraftig emballasje og implementere prosedyrer som reduserer utslipp eller avfall når mer miljøvennlig emballering ikke er mulig å oppdrive.

Papirtape

På flere av våre lagre og distribusjonssentre har vi erstattet konvensjonell plasttape med resirkulerbar papirtape. Vi bruker papirtape når vi forsegler emballasje på sendingene vi håndterer fra lageret. Emballasjeavfallet blir redusert ved å bruke papirtape, samtidig som det har et mindre karbonavtrykk sammenlignet med plasttape. Karbonavtrykket på papirtape er tre ganger så lavt og dobbelt så sterk som konvensjonell tape.

Bærekraftig alternativ til strekkfolie

Vi jobber med å redusere bruken av strekkfolie. LDPE-strekkfolie brukes til å pakke inn sendingen og beskytter varer under lagring og transport. Mens vi er på jakt etter et bærekraftig alternativ til strekkfolie, har vi implementert prosedyrer for å minimere bruken av strekkfolie. Vi har blant annet redusert tykkelsen fra 17µm til 11µm og utviklet en pakkemetode for å redusere mengden folie som blir brukt per sending. Vi har konfigurert pakkemaskinene og oppnådd en materialbesparelse på opptil 75%. Ved oppbevaring av ordre som består av flere deler og venter på å bli distribuert videre, har vi erstattet bruken av folie med gitterbokser. 

Person scanner etikett på eske Mindre bruk av etiketter minimerer avfallet og går ikke på bekostning av sikkerheten

Mer miljøvennlige etiketter

I transportbransjen er man avhengig av tilstrekkelig merking for trygg og stabil frakt og distribusjon. Dette forutsetter bruk av etiketter. Man kan implementere praksiser for å minimere antall etiketter som er nødvendige. For å unngå avfall har vi implementert et nytt system på mange av våre lagre der vi skriver ut strekkoder direkte på esker, slik at separate etiketter ikke er nødvendig.

Fyllmateriale til sendinger

Papir og bobleplast blir brukt som fyllmateriale. Papir er tyngre og koster mer å produsere, som resulterer i dyrere frakt. Bobleplast er billigere og lettere, men svært miljøskadelig. Det er færre som bruker dette i dag, til fordel for andre resirkulerbare typer plast, som fortsatt gjør pakken billigere. Det er også mulig å bruke papir fylt med luft, som gir god støtdemping. 

For å ytterligere redusere emballasjeavfall har vi erstattet plast som blir brukt som fyllmateriale i ordrebokser med makulert pappavfall. Dette reduserer plastbruken, og gir også pappavfallet en ny bruk som ellers ville blitt sendt til gjenvinning.

Miljøvennlig esker av høy kvalitet

Når man pakker varer i esker, er det viktig å velge esker i riktig størrelse. Disse må være egnet varene som blir sendt og bør maksimere plassen. Det er ugunstig å velge en for stor eske, for så å fylle den opp med unødvendig fyllmateriale. Dette er verken bærekraftig eller økonomisk. Hvis vi unngår tomrom i eskene og velger passende esker, kan vi som transportør få plass til flere esker på kjøretøyet, som reduserer antall kilometer vi kjører.

Merking og pakking i godstransport

Oppsummering: Smart og grønn pakking av gods

  • Bruke emballasje med miljømerke
  • I vurderingen av papp og plast bør man velge den emballasjen som er garantert nedbrytbar og som kan gjenvinnes
  • Velg riktig fyllmateriale
  • Papirtape framfor plasttape, og unngå strekkfolie
  • Informer og oppmuntre kundene til å gjenvinne emballasje
  • Velg solide og stødige esker av høy kvalitet
  • Bruk egnet størrelse når du pakker varer i esker. Med riktig mengde gods til hver eske, unngår man unødvendig luft
To DSV-medarbeidere pakker og registrerer ekser på samlebånd Våre prosedyrer for grønnere emballering dekker hele forsyningskjeden.

Betydningen av avfallsminimering og gjenbruk av emballasje

Selv om emballasjen er resirkulerbar, blir den ikke ansett som sirkulær før den blir gjenvunnet. Derfor handler en stor del av overgangen til mer bærekraftig emballasje om å kommunisere tydelig til kundene våre. Vi har et ansvar for å informere dem om at pakkene kan resirkuleres og fortelle dem hvordan de gjenvinner emballasjen etter at de har mottatt sendingen.

Alternative emballasjeløsninger har stor effekt for CO2-utslippene ved transportoppdrag 

I DSV streber vi kontinuerlig etter å forbedre nivået av bærekraftighet innen våre lager- og distribusjonsløsninger gjennom hele forsyningskjeden. Fra avfallsminimerende tiltak på lageret, til effektiv pakking og merking, sørger vi for at de grønne løsningene blir implementert på fordelaktige stadier av transportoppdraget.

Kontakt oss for å høre mer om grønn logistikk

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Start en dialog
Start en dialog