Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Bruk DSV’s transittjenester for smidig transittering av varer

Transitt er en viktig del av internasjonal handel og transport, spesielt for land som fungerer som knutepunkter mellom flere destinasjoner. Vi i DSV tilbyr en rekke verdiøkende tjenester og sørger for å være oppdaterte med de seneste juridiske og prosedyremessige endringene. Vi forstår viktigheten av å håndtere transittformalitetene og overholdelse av alle lover og regler som gjelder for import og eksport av varer. På denne måten kan vi raskt gi deg gode og konkrete råd til deg og din bedrift, uavhengig av transportmåte eller destinasjon. 

La DSV hjelpe deg med transport og logistikk

Hva er transitt? 

Transitt er en tillatelse fra Tolletaten til å forflytte en vare fra et tollsted til et annet. En transitt er også et midlertidig opphold på stedet hvor det gjøres en omlasting av varer eller bytte av bil/transportmiddel. Det kan være flere regler og prosedyrer som gjelder for transitt, så det er nyttig å være oppmerksom på disse før man planlegger transporten av varene. 

Prosedyrer og regler for transitt  

For å lette internasjonal handel, fastsettes det felles regler og prosedyrer for transitt av varer. Dette gjøres for ulike tollområder ved hjelp av Transitteringskonvensjonen. Transittering kan bare benyttes mellom land som er avtaleparter til konvensjonen. 

Avtaleparter til transitteringskonvensjonen innenfor EU:  

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Den Tsjekkiske Republikk 
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Italia
 • Latvia
 • Litauen
 • Kroatia
 • Kypros
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike  

Avtaleparter som ikke omfatter EU: 

 • Island
 • Norge
 • Nord-Makedonia
 • Serbia
 • Storbritannia
 • Sveits inkl. Liechtenstein
 • Tyrkia
 • Ukraina 

TIR 

For land som ikke er med i transitteringskonvensjonen, kan transitteringsordningen TIR (Transports Internationaux Routiers) muliggjøre transporten allikevel, forutsatt at landet er med i TIR-konvensjonen. TIR tillater at godkjente lastebiler og containere som er forseglet, kan krysse landegrenser uten å bli fortollet ved hver grenseovergang. 

Transitt

Tolletatens elektroniske transitteringssystem NCTS 

DSV i Norge er knyttet til Tolletatens europeiske transitteringssystem NCTS (New Computerised Transit System). Dette er et elektronisk transitteringssystem som utveksler transitteringsinformasjon mellom næringslivet og Tolletaten. De elektroniske meldingsutvekslingene fører til raske avslutninger av transitteringer når varen har nådd sitt bestemmelsessted, eller er på vei til å bli innført i et annet tollområde. I tillegg sikrer systemet rask frigivelse av garanti, god sikkerhet for hovedansvarlig og redusert risiko for misbruk og forfalskning.  

Utgående transitt og eksportklarering 

Før varer kan transitteres, må eksportklarering være godkjent av Tollen. Vår tilknytning til NCTS-systemet muliggjør rask og effektiv behandling av utgående transitteringer. DSV er i tillegg godkjent av Tolletaten som en autorisert avsender, og kan lage transitteringer fra alle tollsteder i Norge. Ved hjelp av store garantibeløp deponert hos Tolletaten, muliggjør dette håndtering av transitteringer av varer med høy verdi.  

Inngående transitt og registrering av varer 

DSV’s tilknytning til NCTS gjør det mulig å håndtere inngående transitt og registrering av varer på en effektiv måte. Som autorisert mottaker kan vi også avslutte transitteringer fra alle europeiske tollsteder. Dette vil si at vi kan formalisere og bekrefte at varene har nådd sin endelige destinasjon, og at transittprosessen ved import er fullført i tråd med tollregelverket. På denne måten unngås forsinkelser i varebevegelsen. 

La våre verdiøkende tjenester sikre en effektiv transport og levering 

Ta i bruk DSV’s ekspertise innen lokale forhold, regulatoriske krav, tolloppdateringer og mer. Våre tollmeglere vil hjelpe deg å sikre en effektiv og vellykket transport og levering. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så håndterer vi alle dine tollbehov. 

Kontakt oss i dag

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road