Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Hva er transitt?

Transitt er en tillatelse fra Tollen for å forflytte en vare fra et tollsted til et annet. Det er vanligvis et midlertidig opphold på stedet, hvor varer kan bli omlastet eller passasjerer kan bytte transportmiddel. Transitt er en viktig del av internasjonal handel og reise, spesielt for land som fungerer som knutepunkter mellom flere destinasjoner. Det kan være forskjellige regler og prosedyrer som gjelder for transitt, og det kan være nyttig å være oppmerksom på disse før man planlegger sin reise eller transport av varer.

Transitt utgående

Eksportklarering må være godkjent av Tollen før en vare kan transitteres.

DSV i Norge er tilknyttet Tollens europeiske transitteringssystem NCTS.

Vi er registrert som autorisert avsender og kan lage transitteringer fra alle tollsteder i Norge.

DSV har store garantibeløp registrert hos Tollen som gjør oss i stand til å transittere selv de fleste høyverdisendinger.
 

Transitt inngående / godsregistrering

DSV i Norge er tilknyttet Tollens europeiske transitteringssystem NCTS.

Vi er godkjent av Tollen som autorisert mottaker og kan selv avslutte transitteringer fra alle europeiske tollsteder.

Transitt

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road