Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Frakt til Tyskland

Frakt til Tyskland foregår effektivt til og fra Norge. I DSV sørger vi for å trygt frakte dine varer til og fra flere forskjellige destinasjoner i Tyskland, enten direkte eller via vår terminal i Vestby. Vi tilrettelegger for at transporten tilpasses dine behov og velger den eller de transportmetodene som best imøtekommer disse. Vår lokale ekspertise i transportnettverket og reglene for eksport fra og import til Tyskland sikrer problemfri transport hit.  

Få et skreddersydd transporttilbud

Frakt fra Tyskland til Norge

Frakt til og fra Tyskland er avgjørende for smidig trafikk i resten av Europa. Det er ikke bare EUs største land, men også et knutepunkt for mye av godstransporten til resten av Europa. Tyskland er dessuten en av Norges største handelspartnere i Europa. DSV har drevet transportvirksomhet her siden slutten av 1940-tallet. Veifraktdivisjonen i vårt tyske søsterselskap har i dag åtte kontorer i Tyskland. Alle disse kontorene er en del av transportsystemet til IDS Europe. Dette er et nettverk av 16 transportører, som er representert på 37 steder omkring i Tyskland.  

Transport til Tyskland

Det er faste avganger til og fra flere byer i Tyskland. All godstrafikk til og fra Tyskland styres av vårt kontor i Vestby utenfor Oslo. Vårt erfarne team håndterer alle logistikk- og tollformaliteter for å sikre en sømløs og pålitelig levering av varene dine til den rette destinasjonen i Tyskland. DSV Road overvåker og sender omtrent 30 000 sendinger per år i Tyskland. Det er ca. 2 000 enheter per uke i eksport og import mellom Norge og Tyskland.

Lokasjoner i Tyskland  

 • Berlin 
 • Bremen 
 • Dresden 
 • Frankfurt 
 • Hamburg 
 • Leipzig 
 • Neuenstadt
 • Weilerswist 
 • Krefeld
 • Asschaffenburg  

Eksport til og import fra Tyskland  

Har du spørsmål til for eksempel import av bil fra Tyskland, hjelper vi deg med å forstå regelverket for toll og avgifter når man frakter gods mellom Norge og Tyskland. Fortolling er et krevende felt med et omfattende regelverk. Heldigvis har vi ekspertisen og erfaring nødvendig for å tolke dette og gjennomføre eksport- og importklarering uten problemer. Vi har kjennskap til og tett samarbeid med nasjonale tollmyndigheter, og kan derfor hjelpe deg med tolldokumentasjon og generell fortolling.  

La oss effektivisere transportoppdraget

Godstransport til Tyskland  

DSV er en av Nordens ledende transportører av stykkgods, partigods og fullast, og har lang erfaring med å frakte forskjellige gods på tvers av Europa. Vi har solide rutiner for å kontrollere blant annet Incoterms® og Good Distribution Practice (GDP) langs hele transportruten. 

Stykkgods og partigods  

Vi frakter stykkgods, forsendelser under 3 tonn, og partigods, forsendelser over 3 tonn, til Tyskland.  

Spesial- og termotransport til Tyskland  

Vi tilrettelegger for sikker transport av farlig gods (ADR) og annen spesialgods. Spesialtransport med DSV foregår alltid etter et regelverk og våre kolleger er rutinerte i håndtering og distribusjon av farlig gods, verdier av høy verdi og temperaturkontrollerte varer. Innen jernbane- og veitransport tilbyr vi blant annet kjølevogner til termotransport, slik at varene fraktes under stabile temperaturforhold.  

Se alle våre destinasjoner i Europa  

Våre transporttyper

 • Veitransport

  Veitransport

  Lokal, langdistanse, nasjonal eller internasjonal
 • Flyfrakt

  Flyfrakt

  Når tid betyr mest
 • Sjøfrakt

  Sjøfrakt

  Når kostnad betyr noe, og tid ikke er noe problem

Transport til Tyskland med trailer

Veitransport til Tyskland foregår som FTL (full truckload) eller LTL (less than truckload). Dette er to alternativer for frakt som henviser til kapasiteten til traileren. Ønsker du å benytte deg av vårt tilbud av FTL, betaler du for å kunne benytte deg av hele traileren. Dette er gunstig hvis du har store forsendelser eller gods av høy verdi. Har du færre og mindre sendinger, kan du velge LTL last, hvor du kun betaler for den plassen ditt gods opptar på traileren.   

Lastekapasitet til trailere  

Maksvekt i Tyskland

Maksvekten for forsendelser til Tyskland er 25 tonn. Hvis vi benytter intermodale transportløsninger, er den tillatte maksvekten 28 tonn. 

MAUT – tysk veiskatt  

MAUT er en tysk veiskatt som pålegges alle kjøretøy som kjører til, fra og gjennom Tyskland. Det er en veiavgift ment å dekke infrastruktur i Tyskland. Veiskatten påvirker mye av godstransporten i Europa, og kreves inn som et tillegg i transporten hos oss i DSV. Man beregner MAUT ut fra kjøretøyets størrelse, vekt og miljøegenskaper.  

Andre transporttyper til oppdrag mellom Tyskland og Norge

Jernbanetransport  

Jernbanetransport til og fra Tyskland er et miljøvennlig og kostnadseffektivt alternativ. Vi legger også til rette for intermodal og multimodal transport. Dette er en løsning for gjennomføring av transportoppdrag der vi kombinerer to eller flere transporttyper på samme rute.  

Flyfrakt  

Er du avhengig av korte ledetider og rask levering? Benytt deg av flyfrakt for rask levering til og fra Tyskland.  

Sjøfrakt  

Sjøfrakt til Tyskland er miljøvennlig og forutsigbart. Du har to alternativer for frakten, på samme måte som innen veitransport. Velg mellom FCL (full container load) og LCL (less-than-container load). Du bør basere valget ditt på hvilket gods du ønsker å sende, forventninger til ledetid og budsjett. FCL er gunstig for store kolli, mens LCL er fordelaktig dersom du sender mindre og færre forsendelser.  

Book din transport direkte i myDSV

 

Transittider i Tyskland  

Transittider til og fra Tyskland varierer etter transporttype. Når det er sagt, er det ukentlige avganger fra våre terminaler i Norge og Tyskland, der vi har hyppigere frekvenser for levering til større byer. Du sporer sendingen med Track & Trace gjennom myDSV.

Ledetider i Tyskland  

Ledetider i Tyskland avhenger av endelig destinasjon i landet, samt hvilket gods som blir fraktet og på hvilket kjøretøy det fraktes. Kontakt oss for nærmere opplysninger om ledetid i Tyskland.  

Offentlige høytider og helligdager i Tyskland  

 • 1. januar: Første nyttårsdag 
 • Langfredag 
 • Andre påskedag 
 • 1. mai: Arbeidernes internasjonale kampdag 
 • Kristi himmelfartsdag 
 • Andre pinsedag
 • 3. oktober: Den tyske enhetens dag 
 • 1. november: Allehelgensdag 
 • 25. desember: Første juledag 
 • 26. desember: Andre juledag  

Bemerk at det er andre lokale merke- og helligdager som også kan påvirke ledetidene i Tyskland.  

Kontakt oss for pris og tilbud for transport til Tyskland  

Hvis du ønsker mer informasjon om transport til og fra Tyskland og Norge, kan du kontakte oss ved å trykke på knappen nedenfor. Vi besvarer alle henvendelser knyttet til vårt brede transporttilbud i Tyskland. Har du en kundekontakt i DSV, kan du også kontakte vedkommende.  

Vi oppfyller dine transportbehov 

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road