Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Frakt mellom Belgia - Norge

Transport mellom Belgia – Norge foregår sømløst sammen med DSV. Vi frakter ditt gods fra vår terminal i Vestby til fire ulike lokasjoner i Belgia. Velg den transporttypen som passer ditt behov best, og vi tilrettelegger for at transporten er tilpasset dette. Transport til og fra Belgia – Norge er basert på vårt lokale kjennskap til transportnettet og tollregimet i landet og Benelux-regionen.   

Oppfyll dine transportbehov med DSV

Sikker distribusjon i Belgia 

Frakt til Belgia er basert på presisjon og fleksibilitet. DSVs egne distribusjonsnett i Belgia sikrer at frakten fra Norge leveres trygt og effektivt hos belgiske mottakere. Vi har DSV-kontorer flere steder i Belgia. Vår lokale stab er kunnskapsrik, har fokus på å levere kundeservice av høy kvalitet og sikre solid informasjonsflyt til våre kunder.  

Frakt til Benelux

Frakt mellom Belgia – Norge samkjøres med frakt til de andre landene i Benelux, som består av Belgia, Nederland og Luxembourg. Benelux er en økonomisk og politisk union som fremmer handel og samarbeid i regionen. Det formaliserte samarbeidet skaper gode rammer for varehandel på tvers av grensene. DSV koordinerer transport mellom Norge og Belgia/Benelux,  og vi benytter oss av et utviklet logistikksystem og omfattende nettverk av transportmidler som lastebiler, skip og fly. Den multimodale tilnærmingen gjør det mulig for DSV å optimalisere fraktveien og å sikre effektiv levering til regionen.

Transport fra Norge til Belgia

Ansvaret for håndtering av godstransport mellom Belgia og Norge ligger hos kontoret i Puurs utenfor Antwerpen. Transport til Belgia fra Norge administreres og håndteres fra vår terminal og kontor i Vestby utenfor Oslo. 

Liste over alle lokasjoner i Belgia:  

 • Antwerpen 
 • Ghent 
 • Grâce-Hollogne 
 • Machelen 
 • Puurs 
 • Rekkem 
 • Steenokkerzeel  

Import fra og eksport til Belgia  

Transport til og fra Belgia - Norge er i stor grad påvirket av aktiviteter innen eksport og import. Fortolling er komplisert, og i DSV har vi lokale eksperter som hjelper deg med å navigere i et utfordrende toll- og avgiftsregelverk. Vi er spesialister på tolladministrasjon og har kjennskap til lokale tollmyndigheter. Derfor kan vi hjelpe deg med fortolling, import- og eksportklarering og tolldokumentasjon.  

Godstransport til Belgia  

DSV er en av Nordens ledende transportører av stykkgods, partigods og fullast, og har lang erfaring med å frakte forskjellige gods på tvers av Europa.  

Stykkgods og partigods  

Vi frakter stykkgods, forsendelser under 3 tonn, og partigods, forsendelser over 3 tonn, til Belgia.  

Spesial- og termotransport til Belgia 

Vi tilrettelegger for sikker transport av farlig gods (ADR) og annen spesialgods. Spesialtransport med DSV foregår alltid etter definerte retningslinjer og våre kolleger er rutinerte i håndtering og distribusjon av farlig gods, temperaturkontrollerte varer og andre varer av høy verdi eller risiko. Termotransport med DSV tilrettelegger for at varene dine fraktes under spesifikke temperaturer og forhold langs hele ruten. Innen jernbane- og veitransport tilbyr vi blant annet kjølevogner til godset.  

Se alle våre destinasjoner i Europa 

Våre transporttyper

 • Veitransport

  Veitransport

  Lokal, langdistanse, nasjonal eller internasjonal
 • Flyfrakt

  Flyfrakt

  Når tid betyr mest
 • Sjøfrakt

  Sjøfrakt

  Når kostnad betyr noe, og tid ikke er noe problem

Veitransport mellom Norge - Belgia

DSV Road håndterer omtrent 5 000 sendinger i året mellom Belgia og Norge. Vi håndterer både FTL, full truckload, og LTL, less than truckload, i veitransport til Belgia. Velg løsning basert på ditt gods og behov. Ønsker du å sende store gods, velger du FTL, da du sannsynligvis vil fylle hele kapasiteten til traileren. LTL last er imidlertid ideelt hvis du ønsker å sende færre og mindre sendinger.  

Maksvekt i Belgia  

Maksvekt for forsendelser på veitransport til Belgia er 25 tonn. Hvis vi frakter gods via Gent er maksimal tillatt vekt 28 tonn. 

Bilfrakt mellom Norge - Belgia på trailer

Vi benytter oss av en skaptrailer og standard kapelltrailer når vi frakter gods på vei.  

 • Dimensjonene til en skaptrailer er 13,6 m x 2,48 m x 2,68 m.  

Lastekapasiteten til en standard kapell trailer er følgende: 13,6 m x 2,48 m x 2,68 m.  

Andre transportmidler til oppdraget

Jernbanetransport  

Vi tilrettelegger multimodal transport fra Norge til Belgia. Dette innebærer å bruke to transporttyper, ofte kombinert med jernbane og vei, på samme transportrute. Dette er en grønn, kostnadseffektiv og smart løsning for frakt av varer til Belgia.  

Flyfrakt  

Flyfrakt til Belgia er mulig hvis du ønsker å sende gods hurtig og effektivt. Det er den raskeste transporttypen vi tilbyr i DSV og vi sender ditt gods til mottaker i Belgia sømløst.  

Sjøfrakt  

Ved sjøfrakt til Belgia tilbyr vi FCL, full container load, og LCL, less-than-container load, som henviser til kapasiteten til containeren ombord. Du betaler enten for å fylle hele containeren eller for den plassen ditt gods opptar på containeren. Dette er et miljøvennlig og forutsigbart transportmiddel til og fra Belgia.  

Book din transport direkte i myDSV

 

Bruk digitale verktøy for å effektivisere transporten mellom Norge - Belgia

En stor del av transporten kommer til uttrykk i våre intelligente logistikkløsninger. Digitale verktøy tilfører verdi til transporten ved å gjøre den mer effektiv og lønnsom. Samtidig leder dette til smidigere forsyningskjeder som forsterker kostnadseffektiviteten.

Transittider i Belgia  

Vi har ukentlige avganger til Belgia fra Norge avhengig av transporttype og hvilke gods som fraktes. Hyppige transittider forekommer for eksempel ved ekspresstilbudet DSV XPress eller FTL frakt.  

Avganger mellom Belgia - Norge

 • Det er faste avganger fra Belgia til Norge hver tirsdag og torsdag/fredag. 
 • Faste avganger til Belgia fra Norge tirsdag og fredag.  

Ledetider i Belgia  

Ledetidene avhenger av transportmiddel og destinasjon i Belgia. Heldigvis benytter vi oss av et utbygd transportnett i Europa, som tilrettelegger for korte ledetider. Kontakt din lokale DSV-representant for et konkret ledetidsskjema.  

Offentlige høytider og helligdager i Belgia

 • 1. januar: Første nyttårsdag 
 • Første og andre påskedag 
 • 1. mai: Arbeidernes internasjonale kampdag 
 • Kristi himmelfartsdag 
 • Første og andre pinsedag 
 • 21. juni: Nasjonaldag 
 • 15. august: Marias himmelfart 
 • 1. november: Allehelgensdag 
 • 11. november: Våpenhviledagen 
 • 25. desember: Første juledag  

Kontakt oss for pris og tilbud for transport til Belgia 

For konkrete opplysninger om godstransport, eksport og import, samt ledetider i Belgia, kan du kontakte ditt lokale DSV-kontor og/eller kundekontakt. Vi hjelper deg med å finne en løsning som besvarer ditt transportbehov.  

Få et tilbud på transport til Belgia

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road