Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hva er AEO?

AEO er forkortelsen for Authorised Economic Operator, som på norsk er oversatt til en økonomisk autorisert operatør. Det er en status gitt til foretak som håndterer toll og transport på tvers av landegrenser, for å forenkle fortolling. I Norge gir Tolleetaten AEO-autorisasjon til foretak og aktører som er involverte i internasjonal varebevegelse og tolladministrasjon. Det forenkler ikke prosessen, men det gir noen fordeler hvis ditt gods blir kontrollert av sikkerhetshensyn.

Snakk med oss om AEO

Hva er en AEO-autorisasjon? 

En AEO-autorisasjon gjør det mindre komplisert for bedrifter å behandle og håndtere diverse internasjonale tollregler. Når Tolleetaten tildeler AEO-autorisasjon til bedrifter, gir dette visse fordeler. En AEO-status i Norge forenkler ikke tollreglene, men det gir fordeler innenfor sikkerhet. Dette innebærer at bedriften din blir varslet på forhånd når gods blir sendt til tollkontroll og -behandling. Tolletaten vil ofte sende gods til kontroll etter en vurdering av sikkerhets- og trygghetsrisiko. 

Hva betyr dette i praksis? 

En AEO-status betyr i praksis at du får en forhåndsvarsling, blir prioritert i køen og har færre slike kontroller enn et ikke-autorisert foretak. Ønsker du mer innsikt i hvordan det er å jobbe med en AEO? Slik bruker vi AEO i DSV

AEO kontroll av innkommende varer

Dette er fordelen av en Authorised Economic Operator

Når en eksportør samarbeider med en autorisert leverandør, blir tollprosessen i importlandet tryggere og raskere. Man har daglig kontakt med tollmyndighetene og blir mindre kontrollert og belastet enn ikke-autoriserte partnere. 

Liste over fordeler ved å ha AEO-status: 

  • Varslinger når sendinger kontrolleres av sikkerhetshensyn.
  • Mulighet for å avgi tolldeklarasjon uten å varsle om dette på forhånd.
  • Færre kontroller av varer.
  • Prioritet i køen når sendingen blir sendt til kontroll.
  • Mulighet for å velge kontrollsted. 

Hvem kan søke om autorisasjon? 

Alle bedrifter som bedriver grensekryssende varehandel kan søke om AEO-autorisasjon. Tolletaten har dog fem kriterier for å oppnå AEO-status i Norge. 

Kriterier for å få AEO-status i Norge: 

  1. Generell informasjon om foretaket, inkludert søkeren og dens historikk.
  2. Vurdering av økonomisk solvens.
  3. Vurdering av regnskaps- og logistikksystemer, herunder sikkerhet knyttet til IT, revisjon og dokumenter.
  4. Internkontroll for fortollinglagring, produksjon og vareflyt, samt inngående og utgående varer.
  5. Sikkerhetskrav til personalet, lasteenhetene og forretningen som sådan. 

Å jobbe med AEO i Norge

DSV har en AEO-autorisasjon i 50 forskjellige land, men Norge er ikke et av de. DSV er ikke kvalifisert til Tolletatens autorisasjon på grunn av særegne norske regler. Det er nemlig noen unntak for hvilke selskaper som kan oppnå AEO-status. Norskregistrerte Utenlandske Foretak (NUF), altså utenlandske bedrifter med norske avdelinger, er ikke kvalifiserte. Fordi DSV anses som et NUF, har ikke vi en AEO-autorisasjon i Norge. Relatert til dette kan det nevnes at bedriften din må være registrert i Brønnøysundregistrene, som en egen enhet i Enhetsregisteret. 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi!

Hjelp til fortolling over hele landet 

DSV er lisensierte tollmeglere i Norge og verden over. Blant våre tjenester innen fortolling tilbyr vi eksport- og importklarering, samt hjelp ved transitt. Våre eksperter hjelper deg der du er og har lokal kjennskap til tollregimet og lang erfaring med å samarbeide med nasjonale tollmyndigheter. Vi har dessuten integrerte applikasjoner i vår digitale kundeplattform myDSV, som gir deg effektive og forenklede løsninger til fortolling. Dette betyr at vi kan assistere deg over hele landet, uansett om du befinner deg i Alta, Bodø, Hønefoss eller Oslo.

Skap forutsetninger for vellykket transport

Forskjell på AEO-status i Europa og Norge

Den store forskjellen mellom en europeisk og norsk AEO-status, er at tollreglene med en europeisk autorisasjon blir forenklet. Tollprosedyrene satt av EUs lov på området gjør det nødvendig å få AEO-status i EU, fordi det forenkler prosessen i godsfrakt mellom grenser. Selv om ikke en norsk AEO-status gir samme fordeler, kan det likevel styrke konkurransekraften i handelen med utlandet. Kvalitetsstempel fra Tolletaten kan nemlig gi konkurransefortrinn og gjøre det lettere å samhandle med andre nasjonale tollmyndigheter. 

AEO-status gir uansett økt kontroll

Det finnes flere indirekte fordeler av AEO-status, uansett om den er norsk eller europeisk. Dette henger sammen med hvordan virksomheten blir ansett i en global handel sammenheng. AEO-autorisasjon er et bevis på gode rutiner, særlig på sikkerhetsområdet. Relatert til dette er en bedre bevissthet og integrering av sikkerhetshensyn. Les hvordan AEO styrker din posisjon på markedet.

Hvordan søker du om en AEO? 

Du søker om AEO hos Tolletaten. Du må sende inn et søknadsskjema, egenvurderingsskjema og nødvendige vedlegg. Den skal underskrives manuelt og ikke elektronisk, og må derfor sendes i posten eller som en skannet PDF i e-post. Det er fem faser for saksbehandling og ved en godkjennelse mottar du et AEO-sertifikat. Du plikter heretter å følge standardiserte rutiner og har et ansvar for å overholde alle sikkerhetsforhold.

Hvordan vi i DSV jobber sammen med AEO-er

DSV overholder pliktene relatert til vår AEO-status i ethvert land vi er autorisert. For deg innebærer dette at vi arbeider kontinuerlig med å ivareta strenge rutiner for IT- og varesikkerhet. Våre interne prosesser for informasjonssystemstyring, varesikkerhet og overholdelse av tollbestemmelser oppfyller ikke bare avtalte standarder for toll, det innebærer at vi styrer din forsyningskjede på en trygg og forsvarlig måte. DSV er en pålitelig partner, som håndterer dine transportbehov gjennom solide logistikkløsninger. Finn ut hvordan vi kan samarbeide om en smidigere fortolling.

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud