Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hva er en AEO?

En autorisert økonomisk operatør (AEO) er en part som er involvert i internasjonal handel som overholder Verdens tollorganisasjon eller tilsvarende sikkerhetsstandarder i forsyningskjeden.

[BOX]

Verdens tollorganisasjon (WCO) definerer en autorisert økonomisk operatør (AEO) som en part som er involvert i den internasjonale varebevegelsen i en hvilken som helst funksjon som er godkjent av eller på vegne av en nasjonal tolladministrasjon, for å overholde WCO eller tilsvarende forsyningskjedens sikkerhetsstandarder.

Hvem kan være AEO?
Enhver part som er involvert i den internasjonale forsyningskjeden som utfører tollrelaterte aktiviteter, inkludert produsenter, eksportører, importører, speditører, lager, tollagenter, logistikkleverandører, transportører, havneoperatører, flyselskaper og andre.

Er DSV en AEO?

Ja. DSV overholder sertifiseringsprosessen i de mer enn 50 land over hele verden som er WCO-medlemmer og hvor et AEO-program er innført.

Hva betyr DSVs AEO-status for deg?
Det betyr at våre strenge interne prosesser innen informasjonssystemstyring (informasjonens integritet), varesikkerhet (ansattes og lokalitetenes integritet), overholdelse av tollbestemmelser og økonomisk-økonomisk styring, oppfyller avtalte tollstandarder.

I hovedsak kan en eksportør som arbeider med sertifiserte leverandørkjedepartnere som er godkjent av importlandets tollmyndighet, anta at prosessen vil være tryggere og raskere enn å jobbe med partnere som ikke har akkreditering.

AEO-sertifisering er anerkjent globalt som et kvalitetsmerke som igjen anerkjenner vår rolle i den internasjonale forsyningskjeden. Den sikrer at våre standarder og prosedyrer er effektive, og at vi er en pålitelig forretningspartner.

Hvorfor skal jeg bruke en AEO?

Bortsett fra tryggheten ved å vite at AEO fungerer til de høyeste sikkerhetsstandardene, inkluderer fordelene generelt:

 • Daglig kontakt med tollmyndigheter over hele verden
 • Gode relasjoner med tollmyndigheter over hele verden
 • Akselererte klareringstider
 • Prioritert behandling 
 • Færre fysiske og dokumentariske kontroller
 • Mindre belastende inn- og utgangsoppsummerende erklæringer
 • Forbedret risikostyring med hensyn til overholdelse av tollbestemmelser og krav til varesikkerhet
 • Høyt nivå av kommunikasjon og samarbeid mellom leverandørkjedepartnere
 • Integrerte globale løsninger 
 • Vi starter med å definere krav, revidere prosjektet, for å få OAS-autorisasjon
 • Våre DSV-applikasjoner gir effektive og pålitelige løsninger til økonomiske aktører

Hvorfor ble AEO-ordningen etablert?

Økende global handel og økte sikkerhetstrusler mot varebevegelser rundt om i verden tvang tolladministrasjoner til å fokusere på å sikre flyten av internasjonal handel i motsetning til bare å kreve inn toll.

 • WCO utarbeidet rammeverket for standarder for å sikre og lette global handel (SAFE) som svar på disse tvillingutviklingene, og SAFE er bygget på fire prinsipper:
 • Forhåndsinformasjon om elektronisk last er harmonisert
 • Hvert land følger en konsekvent tilnærming til risikostyring for å løse sikkerhetsspørsmål
 • Hvis mottakerlandets tollmyndigheter ber om det, vil det avsenderlandets tollmyndigheter foreta utgående inspeksjoner av høyrisiko varer og containere
 • Tollmyndigheter vil definere fordelene for virksomheter som oppfyller minimale forsyningskjedestandarder.

AEO-programmet er en sentral del av SAFE.