Logo DSV
Få et pristilbud

Se vår oversikt over jul- og nyttårstrafikken

INNLAND

Julen nærmer seg og det er tid for planlegging av distribusjonen i romjulen. Vi informerer derfor om åpningstider, innhentings- og utkjøringsrutiner disse dagene og oppstart etter nyttår. 

Distribusjon og innhenting:

Fra 21.12.20 t.o.m. 08.01.2021 vil det være begrenset distribusjon og innhenting i hele Norge.  Dette betyr at det må påregnes 1 til 3 virkedager ekstra. Det vil grunnet mindre volumer være endrede åpningstider og lavere bemanning i perioden.

Våre terminaler vil være stengt: 

  • 24.12.2020
  • 25.12.2020
  • 31.12.2020
  • 01.01.2021

Normal åpningstid fra 04.01.2021 med begrenset kapasitet. 

Linjetrafikk: 

  • Siste ordinære avgang til Nord-Norge vil være fredag 18.12.2020 for distribusjon i nord før jul. 
  • Siste ordinære avgang for all vår linjetrafikk vil være fredag 18.12.2020 for distribusjon i sentrale strøk før jul og utenforliggende områder etter jul og nyttår. 

Vi ber om at våre kunder som har stengt i romjulen, gir oss beskjed om dette. 

UTLAND

Avgangs-/Ankomsttider International jul og nyttår 2020-2021

Oversikten er kun veiledende. I nevnte perioder kan det forekomme kapasitetsbegrensninger, slik at våre avgangs-/ankomsttider kan avvike fra oversikten.

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB2015).

Krav på frakt m.v. skal betales uansett fraktoppdragets gjennomføring.

DSV Road AS kan formidle vareforsikring til konkurransedyktige priser.

 

Jul og nyttår 2020-2021

Eksport

Siste avgang med levering innen jul

Avgang mellom jul og nyttår

Siste avgang med levering innen nyttår

Første avgang 2021

Holland

11.12.2020 ingen 18.12.2020 08.01.2021
Belgia 11.12.2020 ingen
18.12.2020 08.01.2021
Storbritannia  14.12.2020 ingen
21.12.2020 08.01.2021
Irland 14.12.2020 ingen
21.12.2020 08.01.2021
Tyskland 11.12.2020 ingen
18.12.2020 08.01.2021
Italia  11.12.2020
ingen
18.12.2020 08.01.2021
Frankrike 11.12.2020
ingen
18.12.2020 08.01.2021
Østerrike 11.12.2020
ingen
18.12.2020 08.01.2021
Sveits 11.12.2020
ingen
18.12.2020 08.01.2021
Portugal 11.12.2020
ingen
18.12.2020 08.01.2021
Spania 11.12.2020
ingen
18.12.2020 08.01.2021
Litauen 16.12.2020
ingen
17.12.2020 07.01.2021
Latvia 18.12.2020
ingen
ingen 08.01.2021
Estland 18.12.2020
ingen
17.12.2020 08.01.2021
Tsjekkia 14.12.2020
forespørsel 17.12.2020 08.01.2021

Polen

14.12.2020
forespørsel
17.12.2020 08.01.2021
Slovakia 14.12.2020
forespørsel
17.12.2020 08.01.2021
Ungarn 14.12.2020
forespørsel 17.12.2020 08.01.2021
Romania 11.12.2020 forespørsel
forespørsel
08.01.2021
Bulgaria 11.12.2020 forespørsel forespørsel 08.01.2021
Slovenia 11.12.2020 forespørsel forespørsel 08.01.2021
Hellas 11.12.2020 forespørsel
forespørsel 08.01.2021
Tyrkia 11.12.2020 forespørsel forespørsel 08.01.2021
Kroatia 11.12.2020 forespørsel
forespørsel 08.01.2021
Ukraina 16.12.2020 ingen
17.12.2020 07.01.2021
Russland 16.12.2020 ingen
17.12.2020 07.01.2021
Danmark
   
Fra NO postnr 0001-5999  21.12.2020 forespørsel  21.12.2020  04.01.2021
Fra NO postnr 6000-6999  17.12.2020  forespørsel 17.12.2020 05.01.2021
Fra NO postnr 7000-7999  18.12.2020 forespørsel 18.12.2020 12.01.2021
Fra NO postnr 8000-9999  15.12.2020 forespørsel 15.12.2020 12.01.2021
Sverige/ KRSSE og TRHSE 15.12.2020 forespørsel 15.12.2020 08.01.2021
Sverige/ OSLSE 18.12.2020 forespørsel 18.12.2020 08.01.2021
Finland  15.12.2020 forespørsel 18.12.2020 08.01.2021
         
Jul og nyttår 2020-2021 Import Siste ankomst med levering innen jul
Ankomst mellom jul og nyttår
Siste ankomst med levering innen nyttår
Første ankomst 2021
Holland - stykkgods 18.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 08.01.2021
Belgia - stykkgods 18.12.2020  21.12.2020  21.12.2020  08.01.2021
Storbritannia 18.12.2020 ingen 18.12.2020 08.01.2021
Irland 18.12.2020 ingen 18.12.2020 08.01.2021
Tyskland  18.12.2020 21.12.2020  21.12.2020 08.01.2021 
Italia  18.12.2020  21.12.2020 21.12.2020 11.01.2021
Frankrike 15.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 12.01.2021
Østerrike  18.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 08.01.2021
Sveits 18.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 08.01.2021
Portugal  15.12.2020 ingen ingen 12.01.2021
Spania  15.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 12.01.2021
Litauen  15.12.2020 forespørsel  ingen 05.01.2021
Latvia 11.12.2020 forespørsel  ingen 04.01.2021
Estland  15.12.2020 forespørsel ingen 05.01.2021
Tsjekkia  16.12.2020 forespørsel  forespørsel 08.01.2021
Polen 16.12.2020 forespørsel forespørsel  08.01.2021
Slovakia  16.12.2020 forespørsel forespørsel 08.01.2021
Ungarn 16.12.2020 forespørsel forespørsel 11.01.2021
Romania 16.12.2020 forespørsel forespørsel 15.01.2021
Bulgaria  16.12.2020 forespørsel forespørsel 15.01.2021
Slovenia   16.12.2020 forespørsel forespørsel 15.01.2021
Hellas 16.12.2020 forespørsel forespørsel 15.01.2021
Tyrkia  16.12.2020 forespørsel forespørsel 15.01.2021
Kroatia  16.12.2020 forespørsel forespørsel 15.01.2021
Ukraina 16.12.2020 ingen 17.12.2020 07.01.2021
Russland 16.12.2020 ingen 17.12.2020 07.01.2021
Danmark   


Til NO postnr 0001-5999

 18.12.2020 forespørsel 18.12.2020 08.01.2021
Til NO postnr 6000-6999  15.12.2020 forespørsel 15.12.2020 05.01.2021
Til NO postnr 7000-7999 18.12.2020 forespørsel 18.12.2020 08.01.2021
Til NO postnr 8000-9999 11.12.2020 forespørsel 11.12.2020 08.01.2021
Sverige/ KRSSE og TRHSE 16.12.2020 forespørsel 16.12.2020 11.01.2021
Sverige/ OSLSE 18.12.2020 forespørsel 18.12.2020 08.01.2021
Finland 16.12.2020 forespørsel 16.12.2020 06.01.2021

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road