Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Gods som ikke kan transporteres i Norge  

Transport i Norge er fleksibelt, men det er noen godstyper vi ikke kan frakte på lastebil eller trailer. Dette skyldes nasjonale regelverk og risiko ved transport. Vi har solide prosedyrer for frakt av spesialgods. Hvis du ønsker å sende spesielle varer sammen med DSV, stiller vi med en god løsning.

Kontakt oss for hjelp med transport av varer

Gods vi ikke frakter på vei  

I listen nedenfor får du en fullstendig oversikt over hvilke typer gods vi ikke frakter på vei i Norge: 

Mindre gods  

 • Privatgods 
 • Brukte varer (second hand eller vintage gjenstander) 
 • Antikviteter 
 • Penger 
 • Verdidokumenter  

Større gods  

 • Biler
 • Båter 
 • Uemballerte motorkjøretøy 
 • Flyttegods 
 • Kunst  

Levende ting eller stoffer og gasser  

 • Dyr 
 • Planter 
 • Uemballert glass
 • Edelt metall 
 • Eksplosive stoffer og gjenstander 
 • Giftige gasser og stoffer 
 • Infeksjonsfremmende stoffer  

Har du innlevert noen av disse gjenstandene?  

Hvis du mot formodning har innlevert en av disse tingene til transport sammen med oss, tar ikke DSV ansvar for noen av disse gjenstandene under transport. Vi er ikke ansvarlige for skader under transport. Ifølge Loven om vegfraktavtaler §29 er fraktselskaper fritatt ansvaret under transport hvis godset ikke er deklarert korrekt.  

NSAB 2015  

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB) legger det overordnede rammeverket for hvordan transporten i Norge og Norden skal foregå. NSAB er en avtale, som transportører og speditører i Norden frivillig tilslutter seg, og er sammensatt av Nordisk Speditørforbund. Det består av interesseorganisasjoner innen transport fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.  

Avtalen ble sist revidert i 2015, og den definerer blant annet transportansvaret og leveringsfrister. Den inkluderer bestemmelser knyttet forsinkelser og tap av gods, samt hvordan man løser tvister. Risikoen for uhell under transport blir også fastsatt her. Dette påvirker hvilke varer vi i DSV kan frakte, fordi vi er forpliktet til å levere sikker transport. Det er ikke ønskelig å ta unødvendige risikoer, og av den grunn kan vi ikke frakte alle godstyper.  

Spesialtransport på vei  

Selv om vi ikke transporterer disse typene gjenstander eller stoffer i våre alminnelige tilbud for veitransport i Norge, tilbyr vi solide løsninger for spesialgods. Vi har gode løsninger for spesialtransport, som omfatter alt fra håndtering av farlig gods og pharma-varer til varer av uvanlige størrelser og av høy verdi. Nedenfor forteller vi litt mer om hvordan prosessen for frakt av farlig gods og legemidler er.

Termotransport på vei  

I tillegg til vårt tilbud innen spesialtransport, tilbyr vi termotransport for temperaturregulert gods. Dette er et tilbud for alle varer som krever å forbli frosne, avkjølt eller på annen måte temperaturkontrollert underveis. Det er for eksempel ferskvarer og matvarer, samt legemidler. Vi har tilgang på flere kjøletrailere og trailere med plass til paller, hengende kjøtt og stablet gods.  

Utover selve transporten, tilbyr vi også lagertjenester for temperatursensitive varer. Vår lagerløsning for slike varer inneholder kjølelagre, herunder lagre på både frys og kjøl, og temperaturkontrollerte funksjoner, inkludert overvåking, rapportering og dokumentering. I DSV har våre kolleger gode prosedyrer for sikker håndtering og distribusjon av temperaturkontrollerte varer.  

Frakt av farlig gods  

Når vi håndterer farlig gods, etterkommer vi rutiner og har gode prosedyrer for håndtering, distribusjon, lagring og levering av farlig gods. Farlig gods er gjenstander eller stoffer som utgjør en menneskelig eller miljømessig risiko. Ved uhell under transport kan farlig gods forårsake mye skade – derfor er det viktig å merke og pakke varene etter reglementet, samt frakte det med en erfaren transportør. I DSV har vi lang erfaring med frakt av farlig gods både nasjonalt og internasjonalt. Våre dyktige kolleger har gått gjennom en lang opplæring for at transporten kan fraktes trygt fra A til Å.  

Transport av farmasøytiske varer og legemidler  

I DSV har vi lang erfaring med frakt av farmasøytiske varer. Legemidler krever ofte temperaturkontrollert transport, fordi de er sensitive for temperatursvingninger. Under transporten foretar vi hyppige kontroller av legemidlene ombord.  

I DSV følger vi Good Distribution Practice (GDP), som er en standardisert kvalitetssjekk av farmasøytiske varer utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det innebærer at våre kolleger følger sikkerhetsprosedyrer i transport, lagring og levering av legemidler. Dette inkluderer inspeksjon av dokumentasjon.  

Spesialtransport sammen med DSV i Norge  

Vi legger til rette for at dine gods blir fraktet på en trygg måte, og vi ivaretar prosedyrer langs hele forsyningskjeden. Ønsker du å sende spesialgods med DSV, kan du ta kontakt med oss.  

Kontakt oss

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road