Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Det finnes noen godstyper vi ikke transporterer

Se oversikt nedenfor. 

 • Brukte varer  (second-hand)
 • Antikviteter
 • Biler
 • Båter
 • Dyr
 • Edelt metall
 • Eksplosive stoffer og gjenstander
 • Flyttegods
 • Giftige gasser
 • Giftige stoffer
 • Infeksjonsfremmende stoffer
 • Kunst
 • Penger
 • Planter
 • Privatgods
 • Uemballert glass
 • Uemballerte motorkjøretøy
 • Verdidokumenter

Hvis det likevel skulle bli innlevert noen av godstypene over, tar DSV ikke ansvar for eventuelle skader. I Lov om vegfraktavtaler finnes en oversikt over forhold som fritar fraktfører for ansvar. (§ 29) 

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road