Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Kontakt oss

Optimal beskyttelse: Transportforsikring

Mange bedrifter tror at transportøren er ansvarlig for alle skader eller tap som skjer etter at varen er levert for transport.

I virkeligheten har transportøren bare et visst rammeansvar, og kun når han kan lastes for å ha utvist uaktsomhet. Transportørens ansvar er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2015 som inneholder flere begrensninger i transportørens ansvar.

Manglende kjennskap til disse reglene kan bli en dyr erfaring og de fleste vareeiere bør derfor vurdere risikoen for tap og eventuelt å tegne en transportforsikring, også kjent som godsansvarsforsikring. Så vel nasjonale som internasjonale transportregler sier nemlig at vare-eieren, og ikke transportøren, skal være den primære risikobærer under transport. Vareeier kan kjøpe seg fri fra et mulig tap gjennom en vareforsikring. Vår omfattende transportforsikring er designet for å beskytte dine varer mot uforutsette hendelser under hele leveransereisen.

Ved transport med bil er transportøren ansvarlig for godset mens det er i hans varetekt. Kan han imidlertid bevise at tapet er oppstått uten at han kan lastes for dette, vil han være fri for ansvar. Blir han ansvarlig for tapet, vil dette beløpsmessig være begrenset til SDR 17 pr kg skadet gods for innenriks transport og SDR 2 pr kg for internasjonal transport. 

SDR kursen følger valutakursene (p.t. henholdsvis ca kr.195 og ca.kr.95 pr. kilo). Tilsvarende regler gjelder for transport med fly, bane - begge SDR 17 pr kg og båt SDR 2 pr kg). 

De oftest forekommende tilfeller hvor transportøren ikke vil kunne stilles til ansvar, er ved innbrudd, tyveri, ran, brann, fergeuhell, lossing hos mottaker osv. Skade eller manko som ikke kan oppdages ved levering, kan også være et problem. Vareeieren må i slike tilfeller kunne bevise at skaden har oppstått i tiden mellom inn- og utlevering av godset. 

Som en ekstra trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med kjøp/salg oppfordrer vi våre kunder til å vurdere å tegne egen transportforsikring

Vareforsikring

DSV A/S i Danmark har startet eget forsikringsselskap, DSV Insurance AS, som har konsesjon til å tegne vareforsikring i de land vi er representert. DSV Insurance AS kan tilby våre kunder en rimelig transportforsikring for de fleste godstyper og transportoppdrag.

Kontakt ditt lokale DSV kontor for nærmere informasjon

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss