Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Jernbane versus fly og sjø

Hvordan sammenlignes frakt med tog med fly og skip? 

Frakt med tog er den grønne og effektive løsningen på ditt transportbehov. Når du sammenligner fraktalternativer, bør du vurdere både hvor lang tid transporten tar, samt hvor mye du kan frakte per sending. I tillegg er pris og CO₂-utslipp sentrale faktorer å vurdere. Jernbanetransport er et aktuelt og konkurransedyktig alternativ til både veitransport, fly og skip. Når din bedrift samarbeider med DSV, sikrer vi at våre løsninger til enhver tid er tilpasset deres behov.

Book transportoppdrag 

Hvorfor velge jernbanetransport framfor frakt med fly, skip eller lastebil?

Frakt med tog er en kostnadseffektiv fraktmetode, som skiller seg ut fra de andre transportmidlene DSV tilbyr. Det er blant annet flere miljøhensyn som snakker for å velge frakt med tog, samtidig som det er et fleksibelt og trygt transportalternativ. 

Miljøutslipp 

Når man vurderer miljøutslipp på hver transporttype, vurderer man hvor store utslipp kjøretøyet har i forhold til hvor mange tonn gods det frakter. Togfrakt er det mest miljøvennlige alternativet, ettersom tog har de laveste karbonutslippene per tonn gods sammenlignet med andre transportmidler. Man kan nemlig frakte mange containere per tog og nå destinasjonen på relativt kort tid med jernbanetransport. 

Elektroniske tog

De fleste tog går dessuten elektrisk og har derfor mindre CO₂-utslipp sammenlignet med både veitransport og flyfrakt. Både vei- og flyfrakt bidrar til høye utslipp. Selv om fly er mye hurtigere, avgir det flest miljøskadelige utslipp. Det høye antall CO₂-utslipp per tonn gods skyldes egenskapene til jetdrivstoff. Sjøfrakt har relativt lave utslipp når man bruker samme beregning. Det er imidlertid risiko for skadelige utslipp og vannforurensning.

Grønne logistikkløsninger sammen med DSV

Nærbilde av tog på skinner.  Togfrakt er fleksibelt og punktlig

Fleksible muligheter 

Togfrakt er punktlig og fleksibelt. DSV frakter gods fra A til B på et omfattende europeisk jernbanenett som har hyppige avganger og korte transittider. Dette betyr at vi kan ha flere tog på skinnene, som frakter flere varer og har færre stopp for lasting. Dette gjør jernbanetransport til et svært konkurransedyktig valg. 

Trygg frakt 

Å bruke jernbanen til å frakte gods er et trygt valg. I DSV har vi forsvarlige sikkerhetstiltak implementert på alle våre vogner og ivaretar våre rutinemessige sikkerhetstiltak. Dette dekker blant annet forebygging av innbrudd i vogner og håndtering av farlig gods

Utforsk alle fordelene ved jernbanetransport 

 

Sammenlign transitt, pris og kapasitet på alle transportmidler 

Jernbanetransport Veitransport Flyfrakt Sjøfrakt
2-3 uker 2-14 dager 2-10 dager 4-6 uker
Høy frekvens/høyt fleksibilitetsnivå Høy frekvens Høy frekvens Høy frekvens
Flere trailere per forsendelse Lavere kapasitet Lav vektkapasitet Flere containere per forsendelse
Miljøvennlig Høyere utslipp enn jernbane Høyt CO2-utslipp Mindre utslipp enn fly
Lavere pris enn fly Lavere pris enn fly Høye kostnader generelt Ustabile priser

 

Transittid 

Togfrakt er raskere enn skip og har relativt kort transittid sammenlignet med øvrige transporttyper. Tog opererer raskere enn skip, men langsommere enn fly. Man har likevel gleden av et mer pålitelig rutetilbud som er mindre påvirket av vær og forhold sammenlignet med veitransport. Veifrakt er nemlig følsom for trafikkforsinkelser og andre forstyrrelser knyttet til vær, selv om det er et raskt transportmiddel på korte avstander. Sjøfrakt tar lengst tid på grunn av store kostnader og potensialet for forsinkelser i havna. 

Kapasitet 

Skip har potensialet for å frakte mange containere og store volum, og har derfor den største kapasiteten. Jernbanetransport har også stor kapasitet, med evnen til å frakte store varer over store avstander på få togvogner. Fly og trailer har derimot begrenset kapasitet. Fly er best for høyverdivarer og lette varer, mens trailer er best for små sendinger som skal distribueres regionalt. Flyfrakt er dessuten ideelt for gods som haster. 

Pris 

Frakt med tog har mange økonomiske fordeler knyttet til seg. Selve frakten involverer færre kostnader og kan operere mer økonomisk. Dette skyldes at tog ikke er påvirket av drivstoffpriser og mindre påvirket av forstyrrelser i rutetilbudet. Jernbanetransport passer utmerket hvis man frakter store volum over lange distanser. Flyfrakt har flest og størst kostnader på grunn av drivstoffpriser og spesialiserte retningslinjer for håndtering og distribusjon. 

Oversiktbilde av togvogner og lastebiler i forgrunnen, med havn i bakgrunnen. DSV kombinerer transportmidler der det gir mening for å gjøre transporten kostnadseffektiv.

Utnytt mulighetene til togfrakt og kombiner transportmidler 

Det finnes mange muligheter med jernbanetransport og i DSV hjelper vi deg med å tilpasse våre løsninger til ditt transportbehov. Når man sammenligner jernbanetransport med andre transportmidler, finner man områder hvor andre transportmidler presterer bedre. Sjøfrakt er for eksempel mer kostnadseffektivt ved frakt av store gods, og ideelt for internasjonal handel. Veitransport kan også være billigere i noen tilfeller hvis det er snakk om korte avstander. Ved å kombinere transporttyper kan man utnytte fordelene og utligne ulempene. 

 

Skip og fly 

Tatt i betraktning at sjøfraktprisene generelt er volatile og stadige hendelser i fraktbildet kan skape uforutsigbarhet, kan vår intermodale løsning Sea-Air skape mer forutsigbarhet. Her benytter vi skip på første del av transporten og fly på andre del av transporten. På denne måten kombinerer vi hastigheten til fly med de lavere kostnadene og utslippene til skip, samtidig som vi ikke er avhengige av å reise gjennom Suezkanalen. 

Utforsk vår Sea-Air løsning

Tog og trailer 

Dersom man kun benytter seg av veitransport, må man ta høyde for at prisene kan variere avhengig av drivstoffkostnader og forstyrrelser i trafikken. Dette kan man bøte for ved å kombinere veifrakt med jernbanetransport, som er mye mer fleksibelt og mindre disponibel for forsinkelser. Vi tilbyr multimodale løsninger for kombinert vei- og togfrakt.

DSV medarbeider sjekker koblingen mellom to togvogner. Våre medarbeidere sikrer trygg frakt med tog, og inspiserer både gods og transportmiddel.

Faktorer som påvirker ditt valg av transport 

Det beste transportmiddelet avhenger av dine spesifikke behov. Du bør vurdere pris, kapasitet, transitt og miljøkonsekvenser.

  • Rute: Hvor lang er ruten, og er det noen utfordringer ved transportveien? 
  • Transittid: Behøver du rask levering, eller kan du leve med litt lengre transittid? 
  • Gods: Hva sender du? Vurder vekt, volum og hvor skjøre varene er. 

Derfor bør du velge frakt med tog 

Det er mange gode grunner til å velge jernbanetransport framfor frakt på fly, sjø og vei. Det avhenger likevel av dine behov, for eksempel hvor lang tid du er villig til å vente fra forsendelsen har blitt sendt til den ankommer leveringsstedet. Vårt formål er å tilby en transportløsning tilpasset din situasjon.

Korte eller lange avstander? 

Flyfrakt er det opplagte valget dersom du er avhengig av rask levering av varer med høy verdi og lav vekt, men dette er dyrt. Jernbanetransport er langt mer kostnadseffektivt når du frakter store volum over lange avstander. Togvognene har mye større kapasitet enn flyene og du kan derfor spare mye sammenlignet med fly. Selv om sjøfrakt er det ultimate valget for frakt av store varer over store avstander, går det nemlig langsomt. Veitransport er best for korte avstander, men har ulemper knyttet til økonomiske og miljøspørsmål når det er snakk om bulktransport.


Oppsummering

 Frakt med tog er den beste løsningen når: 

  • Du har store volum som skal fraktes over lange distanser.
  • Du ser etter kostnadseffektive alternativer til flyfrakt.
  • Du vurderer og er bekymret over utslippene knyttet til transporten.

Det kan være verdt å se på andre eller kombinerte løsninger hvis:

  • Du er avhengig av at varene ankommer umiddelbart.
  • Du sender små volum.
  • Det ikke er mulig å nå destinasjonen med tog.   


Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen for din bedrift 

Jernbanetransport går raskere og transittider og levering er mindre utsatt for forsinkelser sammenlignet med både sjø- og veitransport. Alt i alt er togfrakt et trygt valg hvis du vil effektivisere din forsyningskjede. Vi hjelper deg med å tilpasse en avtale som passer til din bedrifts ønskede transportoppdrag. 

Start dialogen i dag 

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Road
Få et pristilbud