Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Dokumentasjon som kreves for jernbanetransport

Jernbanetransport er avhengig av korrekt dokumentasjon for at sendingene kan fraktes fra avsender til mottaker. Det er avgjørende for fortolling av gods at det er vedlagt nødvendig informasjon. Fortolling innebærer at myndighetene kontrollerer varene og krever inn eventuelle avgifter. DSV og våre transportører kan nekte å laste gods som ikke har riktig dokumentasjon.

 

Hva er fortolling?

Formålet med fortolling er at tollmyndigheter samler inn toll og avgifter som skal betales for importering eller eksportering av varer. Import- og eksportregler skal overholdes, noe dokumentasjonen til fortolling tilrettelegger for. En fortollingserklæring gir myndighetene den nødvendige informasjonen for å vurdere toll og dermed avgjøre hvorvidt noe skal betales før godset kan sendes videre til mottaker. Rask fortolling er derfor vesentlig for effektiv jernbanetransport. Les mer om fortolling her. Vi hører gjerne fra deg hvis du trenger råd til fortolling.

Eksportør og importør ansvarlig for riktig dokumentasjon

Både eksportør og importør av varer har et særskilt ansvar for å levere korrekt dokumentasjon. Dokumentene skal ha nøyaktig informasjon om forsendelsen, ellers blir det vanskelig å håndtere transporten. Er du importør eller eksportør? Les mer her

 

  • Ved en eksport har et togselskap behov for informasjon om totalvekt og kopi av tolldokumenter, enten et T-1-dokument eller en TullID for innfortolling på grense.
  • Ved en import er det behov for informasjon om vekt, samt et T-1-dokument.

 

DSV er eksperter på tolladministrasjon, så selv om håndtering av toll- og avgiftsbestemmelser er tidkrevende prosesser, har vi gode prosedyrer på plass for å sikre effektiv transport.

Andre nødvendige dokumenter 

Riktige dokumenter er ikke kun nødvendig for korrekt fortolling, men også for den faktiske transporten av forsendelsen.

  • Kollikvittering: Bekreftelse på at forsendelsen er levert til terminal eller godsspor
  • Biltogskjema: Dokument for å frakte gods på godsvogner trukket av tog
  • Fraktseddel: Spesifikk informasjon om varen som fraktes, hvem avsender og mottaker er og eventuelle instruksjoner for transporten
  • CIM-seddel: Hvorvidt forsendelsen som blir sendt på jernbanen overholder de internasjonale CIM-reglene for jernbanegodsfrakt

Korrekt og godt synlig merking av gods 

Det er avgjørende for god levering, at forsendelsen er tilstrekkelig merket – og ikke minst at det lett å tyde hva som står på godset. Dette henger sammen med at dokumentene er korrekte, fordi uten tilstrekkelig merking eller dokumentasjon oppstår det fort vansker i logistikken og transporten.

En standard transportetikett skal inneholde: 

Det er viktig at transportetiketten kan leses digitalt og manuelt. Ikke brett den rundt hjørner på pakker, da kan den ikke leses av maskinen. Les mer om merking av gods her. Her finner du nyttig informasjon om emballasje, frakt av farlig gods og våre prosedyrer for sikker frakt av gods.

Konsekvensene for jernbanetransporten ved mangelfull dokumentasjon

Hvis dokumentene ikke er korrekte eller vedlagt sendingen, vil dette påvirke transporten av godset.

  • Det kan forsinke forsendelsen 
  • I verste fall stoppe forsendelsen. Den er for eksempel stoppet i tollen og kan derfor ikke fortsette til endeling leveringssted. 
  • Det kan gi feil grunnlag for avgiftsberegning

Hold deg oppdatert på regelverket

Jernbanetransport i Europa er regulert av en rekke lover og bestemmelser, hovedsakelig fra EUs jernbanebyrå (ERA). Det finnes i tillegg bestemmelser fra andre internasjonale og nasjonale jernbanemyndigheter. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på regelverket, for å unngå misforståelser.Vær oppmerksom på at dokumentasjon som kreves kan endres. 

Ofte stilte spørsmål

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Road
Få et pristilbud