Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Incoterms®

Reglene for 2020-utgaven av Incoterms® er avgjørende når du handler i den moderne verden. De er standardsett med globale handelsbetingelser, gitt av International Chamber of Commerce, designet for å hjelpe handelsmenn, advokater, transportører og forsikringsselskaper når varer kjøpes, selges og transporteres.

DSV A/S er ikke den reelle eieren av Incoterms®-varemerket. Incoterms® er et registrert varemerke for International Chamber of Commerce. Ytterligere detaljer og den offisielle teksten knyttet til Incoterms®-regler finner du på det offisielle Internasjonale Handelskammeret (ICC).

Hva er Incoterms®?

Incoterms® er et regelverk som regulerer import og eksport av varer og gir retningslinjer for henting, transport og levering av gods. Dette regelverket består av totalt 11 forskjellige regler, og formålet er å hjelpe transportører og andre involverte parter med å navigere i internasjonale handelsbetingelser.

En av hovedfunksjonene til Incoterms® er å fastsette ansvarsfordelingen mellom avsender, transportør og mottaker. Reglene klargjør hvilke forpliktelser partene har overfor hverandre i forbindelse med fortolling, dokumentasjon og import- og eksportklarering. I tillegg er det viktig å bruke Incoterms® for å fastsette det tidspunktet under reisen hvor ansvaret og risikoen for godstransporten overføres fra selger til kjøper.

Hvem opprettet reglene for Incoterms®?

De ble opprettet og publisert av International Chamber of Commerce (ICC), og blir revidert hvert tiende år. ICC kunngjorde 2020-oppdateringen av reglene for Incoterms® i september 2019. Du kan kjøpe offisiell dokumentasjon og guider fra ICC Store.

Hvorfor er reglene for Incoterms® viktige for deg?

Fordi du og din handelspartner trenger å bli enige om en nøyaktig forståelse av dine forpliktelser overfor hverandre, og hvor ansvar ligger i tilfelle tap, skade eller ulykke.

Hva dekker nøyaktig reglene for Incoterms®?

De elleve reglene er delt inn i to grupper. De første syv reglene gjelder for alle transportmåter, mens de siste fire reglene bare gjelder sjø og indre vannvei.

Reglene for enhver transportmodus du bruker inkluderer:

 • Ex Works (EXW)
 • Gratis transportør (FCA)
 • Vogn betalt til (CPT)
 • Transport og forsikring betalt til (CIP)
 • Levert på stedet (DAP)
 • Levert på stedet losset (DPU) NY
 • Delivered Duty Paid (DDP)

Reglene for sjø og indre vannvei inkluderer bare:

 • Gratis sammen med skip (FAS)
 • Gratis ombord (FOB)
 • Kostnad og frakt (CFR)
 • Kostnadsforsikring og frakt (CIF)

De elleve reglene for Incoterms®

Husk at disse gjelder uansett hvilken transportmåte du bruker.

Hva er EXW (Ex Works)?

EXW betyr at selgeren leverer varene når de pakkes og gjøres tilgjengelig for kjøperen på et avtalt sted - noe som kan være selgerens lokaler eller et annet navngitt sted, for eksempel en fabrikk eller lager.

Det er kjøpers ansvar å laste varene på et kjøretøy, fullføre alle eksportprosedyrer og å transportere varene. Og kjøperen er ansvarlig for kostnadene knyttet til samlingen. Så hvis du er selger og laster varene, er det på kjøpers risiko!

Incoterm FCA - hva er Free Carrier?

Incoterm FCA er en fleksibel regel der kjøperen organiserer hovedtransporten.

Selgeren leverer varene til transportøren eller den personen som er utnevnt av kjøperen. Hvis det nominerte stedet er selgerens lokaler, har selgeren ansvaret for å laste bilen - i motsetning til EXW. Husk at du og den andre handelsparten må spesifisere så tydelig som mulig punktet innen det angitte leveringsstedet, ettersom risikoen overgår til kjøperen på det tidspunktet.

Selgeren er ansvarlig for eksportklarering, mens kjøperen påtar seg alle risikoer og kostnader etter at varene er levert til det nevnte stedet.

FCA er det foretrukne valget for containervarer.

Incoterm CPT - hvem er transport betalt til?

I dette tilfellet ordner selgeren transport til det navngitte stedet, men forsikrer ikke varene til det navngitte stedet. Risikooverføringer fra selger til kjøper på det punktet hvor varene blir tatt ansvaret av transportøren. Se opp for terminalhåndteringsgebyrer (THC), som ikke alltid er inkludert av transportøren i deres fraktpriser. Så hvis du er kjøper, må du sørge for å unngå overraskelser!

Incoterm CIP - hvem er transport og forsikring betalt til?

Incoterm CIP betyr at selgeren er ansvarlig for å ordne transport og forsikring av varene - men husk at selgeren bare må ordne et minimumsnivå for dekning. Som med CPT, foregår levering, og risikerer overføring fra selger til kjøper, på det punktet hvor varene blir tatt ansvaret av en transportør.

Som med CTP, vær oppmerksom på terminalhåndteringsgebyrer (THC), som ikke alltid er inkludert av transportøren i deres fraktpriser. Igjen, gjelder kjøperen!

DAP levering - hva blir levert på stedet?

Selgeren er ansvarlig for transport og levering av varene til det angitte stedet - men ikke for lossing av varene. Det er kjøperens ansvar, og dette er når risikoen går fra selgeren til kjøperen, som også er ansvarlig for importklarering og andre lokale avgifter eller importavgifter.

Incoterm DPU - hva blir losset og levert på stedet?

Denne regelen er ny for 2020.

Selgeren er ansvarlig for transport, og leverer varene til det angitte stedetog for lossing. Risikooverføringer til kjøperen når varene er losset fra ankomstmidlet.

Leveringsstedet - og derfor lossing - bør spesifiseres så presist som mulig. Ideelt sett bør stedet spesifiseres til et punkt innenfor et sted, for eksempel Loading Dock 2 i kundens lokaler, og ikke bare gateadressen.

DDP levering - hva er Delivered Duty Paid?

Selgeren ordner transport, leverer varene til det nevnte stedet og tømmer dem for import og betaler gjeldende skatter og avgifter (f.eks. Moms, moms osv.) - og dette er den eneste regelen som forplikter selgeren til å ta seg av toll og avgifter. 

Risikooverføringer til kjøperen når varene gjøres tilgjengelige, klare for lossing.

Denne regelen kan være problematisk for en selger, fordi importregler ofte er komplekse og byråkratiske. Hvis du er selger, overlates det vanligvis til kjøperen å ta seg av de innkommende forpliktelsene.

Regler kun for sjø- og indre vannvei

Incoterm FAS - hva er gratis ved siden av skip?

Denne regelen fungerer best i situasjoner der selgeren har direkte tilgang til fartøyet for lasting, for eksempel bulkgods eller ikke-containeriserte varer. Hvis du sender containervarer, bør du vurdere FCA i stedet.

Selgeren leverer varene, klarert for eksport, ved siden av fartøyet i den navngitte havnen, og på dette tidspunktet overføres risikoen til kjøperen, som er ansvarlig for å laste varene og alle kostnadene som følger.

Incoterm FOB - hva er gratis ombord?

FOB, som med FAS, brukes best der selgeren har direkte tilgang til fartøyet for lasting - så hvis du sender gods i containere, bør du vurdere FCA i stedet.

Selgeren leverer varene, klarert for eksport, og laster varene ombord på fartøyet i den nevnte havnen. Når den er lastet over, overføres risikoen til kjøperen, som bærer kostnadene fra dette punktet. 

Incoterm CFR - hva er kostnad og frakt?

Som med FOB og FAS, brukes denne regelen best i situasjoner der selgeren har direkte tilgang til fartøyet for lasting, og igjen, hvis du sender containervarer, bør du vurdere CPT i stedet.

Selgeren ordner og betaler for transport til en navngitt havn, leverer varene som er klarert for eksport, og laster varene om bord på fartøyet. Risikoen overføres imidlertid fra selger til kjøper når varene er lastet om bord, før hovedtransporten finner sted. Selgeren er ikke ansvarlig for å forsikre varene for hovedtransporten.

Incoterm CIF - hva er kostnad, forsikring og frakt?

Som med FOB, FAS og CAF, hvis du er selger og har direkte tilgang til fartøyet for lasting (bulkgods eller ikke-containeriserte varer), bør du vurdere å bruke CIP i stedet.

Når du bruker CIF, ordner og betaler selgeren transporten til den navngitte havnen, leverer varene klarert for eksport og laster varene på fartøyet. Som med CAF, påtar kjøperen seg risikoen når varene er lastet ombord på fartøyet, før hovedtransporten finner sted.

Selgeren ordner og betaler også for forsikring for varene som skal transporteres til den nevnte havnen, men som med CIP, er det bare et minimumsnivå for dekning som kreves. 

 

FÅ DEN GRATIS OFFISIELLE ICC INCOTERMS®-APPEN

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss