Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Incoterms®

Reglene for 2020-utgaven av Incoterms® er avgjørende når man handler i den moderne verden. De er standard sett med globale handelsbetingelser, utformet for å hjelpe handelsmenn, advokater, transportører og forsikringsselskaper når varer kjøpes, selges og transporteres.

DSV Group er ikke den rettmessige eieren av varemerket Incoterms®. Incoterms® er et registrert varemerke for International Chamber of Commerce. Ytterligere detaljer og den offisielle teksten som gjelder for Incoterms®-reglene kan finnes på den offisielle nettsiden til International Chamber of Commerce (ICC).

I hovedsak fastsetter de 11 reglene dine og dine handelspartneres forpliktelser (for eksempel, hvem som er ansvarlig for transport, import og eksportklarering osv.), og viktigst av alt, tidspunktet i reisen hvor risikoen overføres fra selgeren til kjøperen.

Hvem opprettet reglene for Incoterms® 2020?

Reglene for Incoterms® ble opprettet og publisert av International Chamber of Commerce (ICC), og blir revidert hvert tiende år. ICC kunngjorde oppdateringen for reglene for Incoterms® 2020 i september 2019. Du kan kjøpe offisiell dokumentasjon og guider fra ICC Store.

Hvorfor er reglene for Incoterms® viktige for deg?

Reglene er viktig for deg fordi du og din handelspartner må være enige om en presis forståelse av deres forpliktelser overfor hverandre, og hvor ansvar ligger i tilfelle tap, skade eller ulykke.

Hva dekker nøyaktig reglene for Incoterms®?

De elleve Incoterms® reglene er delt inn i to grupper. De første syv reglene gjelder for alle transportmåter, mens de siste fire reglene kun gjelder sjø og innlandsvannvei.

Reglene for alle transportmetodene du kan bruke inkluderer:

 • Ex Works (EXW)
 • Free Carrier (FCA)
 • Carriage Paid to (CPT)
 • Carriage and Insurance paid to (CIP)
 • Delivered At Place (DAP)
 • Delivered at Place Unloaded (DPU) NEW 
 • Delivered Duty Paid (DDP)

Reglene for kun sjø og innlandsvannvei inkluderer:

 • Free Alongside Ship (FAS)
 • Free On Board (FOB)
 • Cost and Freight (CFR)
 • Cost Insurance and Freight (CIF)

Regler som gjelder for alle transportmetoder

Hva er Ex Works – EXW?

EXW betyr at selgeren leverer varene når de er pakket og gjort tilgjengelig for kjøperen på et avtalt sted - noe som kan være selgerens lokaler eller et annet navngitt sted, for eksempel en fabrikk eller lager.

Det er kjøpers ansvar å laste varene på et kjøretøy, fullføre alle eksportprosedyrer og å transportere varene. Kjøperen er også ansvarlig for kostnadene knyttet til hentingen. Så hvis du er selger og laster varene, er det på kjøpers risiko!

Hva er "Free Carrier" - FCA?

FCA er en fleksibel regel der kjøperen organiserer hovedtransporten.

Selgeren leverer varene til transportøren eller den personen som er utpekt av kjøperen. Hvis det utpekte stedet er selgerens lokaler, har selgeren ansvaret for å laste kjøretøyet - i motsetning til EXW. Husk at du og den andre handelsparten må spesifisere så tydelig som mulig punktet innenfor det angitte leveringsstedet, da risikoen overføres til kjøperen på det tidspunktet.

Selgeren er ansvarlig for eksportklarering, mens kjøperen påtar seg alle risikoer og kostnader etter at varene er levert til det navngitte stedet.

FCA er det foretrukne valget for gods fraktet i containere.

Hva er "Carriage Paid To" – CPT?

I dette tilfellet ordner selgeren transport til det navngitte stedet, men forsikrer ikke varene til det navngitte stedet. Risikoen overføres fra selgeren til kjøperen på det tidspunktet hvor varene overtas av transportøren. Vær oppmerksom på terminalhåndteringsgebyrer (THC), som ikke alltid er inkludert av transportøren i deres fraktpriser. Så hvis du er kjøperen, sørg for å unngå overraskelser!

Hva er "Carriage and Insurance Paid to" – CIP?

CIP betyr at selgeren er ansvarlig for å ordne transport og forsikring av varene - selv om det er viktig å huske at selgeren kun er pålagt å ordne et minimumsnivå av dekning. Som med CPT, skjer levering, og risikoen overføres fra selger til kjøper, på det tidspunktet hvor varene overtas av en transportør.

Som med CTP, må du være klar over terminalhåndteringsgebyrer (THC), som ikke alltid er inkludert av transportøren i deres fraktpriser. Igjen, "kjøperen passer seg" gjelder!

Hva er "Delivered at Place" – DAP?

Selgeren er ansvarlig for transport og levering av varene til det angitte stedet - men ikke for lossing av varene. Det er kjøperens ansvar, og dette er når risikoen går fra selgeren til kjøperen, som også er ansvarlig for importklarering og andre lokale skatter eller importavgifter.

Hva er "Delivered at Place Unloaded" – DPU?

Denne regelen er ny for 2020.

Selgeren er ansvarlig for transport og leverer varene til det angitte stedet og for lossing. Risikoen overføres til kjøperen når varene er losset fra ankomstmidlet.

Leveringsstedet - og dermed lossingen - bør angis så presist som mulig. Ideelt sett bør stedet spesifiseres til et punkt innenfor lokasjon, for eksempel Lasterampe 2 på kundens lokaler, og ikke bare gateadressen.

Hva er "Delivered Duty Paid" – DDP?

Selgeren ordner transport, leverer varene til det angitte stedet, sørger for importklarering og betaler gjeldende skatter og avgifter (f.eks. moms, osv.) - og dette er den eneste regelen som pålegger selgeren å ta seg av toll og avgifter. 

Risikoen overføres til kjøperen når varene er gjort tilgjengelige, klare for lossing.

Denne regelen kan være problematisk for en selger, fordi importregler ofte er komplekse og byråkratiske. Hvis du er selgeren, er det vanligvis best å overlate til kjøperen å ta seg av de innkommende forpliktelsene.

Regler kun for sjø- og innlandsvannvei

Hva er "Free Alongside Ship" – FAS?

Denne regelen fungerer best i situasjoner der selgeren har direkte tilgang til fartøyet for lasting, for eksempel bulkgods eller varer som ikke er containerisert. Hvis du sender containeriserte varer, bør du vurdere FCA i stedet.

Selgeren leverer varene, klarert for eksport, ved siden av fartøyet på den angitte havnen, og på dette tidspunktet overføres risikoen til kjøperen, som er ansvarlig for å laste varene og alle kostnadene som følger.

Hva er "Free on Board" - FOB?

FOB, på samme måte som FAS, er best egnet der selgeren har direkte tilgang til fartøyet for lasting - så hvis du sender containeriserte varer, bør du vurdere FCA i stedet.

Selgeren leverer varene, klarert for eksport, og laster varene ombord på fartøyet ved den angitte havnen. Når varene er lastet, overføres risikoen til kjøperen, som bærer kostnadene fra dette punktet. 

Hva er "Cost and Freight" – CFR

Som med FOB og FAS, er denne regelen best egnet i situasjoner der selgeren har direkte tilgang til fartøyet for lasting, og igjen, hvis du sender containervarer, bør du vurdere CPT i stedet.

Selgeren ordner og betaler for transport til den angitte havnen, leverer varene som er klarert for eksport, og laster varene om bord på fartøyet. Imidlertid overføres risikoen fra selger til kjøper når varene er blitt lastet om bord, før hovedtransporten finner sted. Selgeren er ikke ansvarlig for å forsikre varene for hovedtransporten.

Hva er "Cost, Insurance and Freight" – CIF

Som med FOB, FAS og CAF, hvis du er selger og har direkte tilgang til fartøyet for lasting (bulkgods eller ikke-containeriserte varer), bør du vurdere å bruke CIP i stedet.

Når du bruker CIF, ordner og betaler selgeren transporten til den angitte havnen, leverer varene klarert for eksport, og laster varene om bord på fartøyet. Som med CAF, påtar kjøperen seg risikoen når varene er lastet om bord på fartøyet, før hovedtransporten finner sted.

Selgeren ordner også og betaler også for forsikring av varene for transport til den angitte havnen, men som med CIP, kreves det bare et minimumsnivå av dekning. 

Få den gratis offisielle ICC Incoterms® appen

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss