Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

4PL

4PL, eller fjerdepartslogistikk (Fourth-Party Logistics), er en logistikkløsning der du benytter deg av en ekspertise til å drifte, utvikle og organisere lagring og distribusjon. Du overlater med andre ord ansvaret for din logistikk og forsyningskjede til en leverandør av logistikktjenester. I DSV omtaler vi også 4PL som Lead Logistics. DSV tilbyr ekspertise i våre 4PL-løsninger, og vi inntar en større rolle i din forsyningskjede enn hva vi gjør som 3PL-leverandør.

Hva innebærer 4PL i praksis? 

I praksis handler 4PL om å håndtere informasjonsflyt og sikre god kommunikasjon. Som vareeier overfører du ansvaret for distribusjon, logistikk og transport til oss, din leverandør av logistikkløsninger. Vi inntar en koordinerende rolle der vi samler informasjonen i en kjede for å kunne frakte og håndtere ditt gods effektivt. Vi benytter oss av intern ekspertise og tilbyr strategiske innspill og kompetent ledelse. Din forsyningskjede blir ivaretatt for å sikre effektivitet og lønnsomhet. Hvis du benytter deg av 4PL-løsninger, betyr det for eksempel at vi holder kontakt med dine kunder på dine vegne. Vi gir deg i dette tilfellet informasjon om varebeholdning eller lokale utfordringer.

Eksempler på 4PL-løsninger

4PL-leverandøren (DSV) knytter sammen alle logistikkløsningene i en kjede, slik at lagring, levering, kommunikasjon og annen infrastruktur foregår gjennom samme kanal. Formålet er å samordne logistikken, men det er ikke alltid det er relevant for din bedrift. Derfor gir vi deg noen eksempler på bransjene som kan dra nytte av 4PL-løsninger.

4PL distribusjon 

Vi som er leverandør av 4PL gir deg et kontrolltårn, der du kan holde oversikten over forsyningskjeden. Anse kontrolltårnet som en ekspertgruppe som forvalter, drifter og forbedrer din forsyningskjede og vareflyt. Vi registrerer relevant informasjon og informerer din bedrift om ditt gods. Vi holder deg oppdatert om hva som skjer på varehusene og lagrene dine, samt status hos eksterne aktører som hjelper med levering og flytting av godset ditt.

4PL lagertjenester

Vi tilbyr automatiserte lagertjenester. Vi registrerer blant annet all aktivitet på lageret i WMS (Warehouse Management System), som er et lagerstyringsprogram for semi- og helautomatiserte lagre. Formålet ved å bruke WMS er å optimalisere lageret, slik at man kan fylle det mer effektivt og dermed redusere kostnadene dine. Vi sørger også for korrekt skanning og trygt mottak av gods, samt kvalitetssikring av innkommende varer og skanning av utgående varer.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi 

Forskjellen mellom 4PL og 3PL

Forskjellen mellom 4PL og 3PL handler om hvor mange parter er involvert i leveringen av logistikktjenestene. Det er, som navnene tilsier, tre parter involvert i 3PL og fire parter i 4PL. Med 4PL overføres flere av tredjepart-oppgaver i 3PL til en fjerdepart. 4PL kan for eksempel håndtere flere av oppgavene i en 3PL alene.

For å illustrere forskjellene kan du forestille deg at du vil bruke DSVs tjenester til å forbedre din forsyningskjede, men er usikker på om 3PL eller 4PL er mest fordelaktig. Ditt firma leier i begge tilfeller inn en spesialist, for eksempel DSV, til å drifte lager og distribusjon. Med en 4PL-løsning engasjerer du oss ikke bare for å være ansvarlig for å drifte, men også for å utvikle og organisere lageret og distribusjonen din.

4PL er dessuten fokusert på å optimalisere forsyningskjeden og sikre effektiv flyt av kommunikasjon. Med 3PL fokuserer man i stedet mer på den daglige drift. Dette henger sammen med at når du benytter deg av 4PL-tjenester hos DSV, tar vi en koordinerende rolle. Vi er ditt eneste kontaktpunkte i forsyningskjeden.

Lær mer om logistikk

Når skal jeg velge en 4PL-løsning?

Valget mellom 4PL og 3PL er ikke alltid like lett å ta, ettersom det avhenger av hvor kompleks forsyningskjeden din er og hvilke målsettinger din bedrift jobber for å oppnå. Er du avhengig av strategisk innsikt i hvordan du best kan sikre effektiv vareflyt, er 4PL relevant.

Skal du for eksempel frakte kjemiske stoffer eller farmasøytiske varer, er en 4PL-løsning fordelaktig for deg. Disse varene krever gjennomtenkte prosedyrer, slik at man minsker risikoen for uhell. I frakt og lagring av farmasøytiske varer tilbyr vi i DSV temperaturkontrollert transport, tilstrekkelig emballasje og merking, samt både visuelle og manuelle kvalitetsinspeksjoner.

Opererer din bedrift i detaljhandelen og du ønsker å bedre logistikkløsningene for nettbutikken din? Det kan 4PL hjelpe med. Butikk- og motelogistikk krever fleksibilitet og gode prosedyrer for lagring, distribusjon og frakt. Det er ofte stor etterspørsel etter varene, og kundenes krav til leveringstid fortsetter å øke. En strategisk utviklet forsyningskjede med god informasjonsflyt og gjennomtenkt bruk av teknologi er avgjørende. Derfor kan 4PL sørge for at du gir merverdi til kundene dine.

Fordeler med 4PL

  • Du har ett kontaktpunkt å forholde deg til, som håndterer din vareflyt 
  • Tilgang til ekspertise og god informasjonsflyt 
  • En forenklet forsyningskjede
  • Sparer tid og kostnader

Ulemper med 4PL

  • Du oppgir kontroll over egen forsyningskjede, ved å overlate hele ansvaret til en leverandør
  • Potensielle utfordringer ved å håndtere interne logistikkbehov, hvis du har engasjert en 4PL-leverandør 

DSV Lead Logistics: Hvordan vi bruker 4PL-løsninger hensiktsmessig 

Selv om DSV anses i første omgang som en 3PL-leverandør, tilbyr vi også 4PL-løsninger ved anledning. Vi jobber strategisk, taktisk og operativt med 4PL og leverer både fysiske og digitale logistikktjenester gjennom DSV Lead Logistics. Vi håndterer din forsyningskjede og dine logistikkbehov på en kostnadseffektiv måte – fra transport og lagerstyring til distribusjon. Våre digitale tjenester gir deg intelligente programvarer og ekspertise. Les mer om Lead Logistics.

Ta kontakt med oss for 4PL-tjenester til best mulig pris  

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud