Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start dialogen

Miljø-, helse- og sikkerhetsrisikoer gjør kjemisk logistikk stadig mer utfordrende. DSV er din pålitelige partner i dette komplekse markedet, som leverer tilpassede kjemiske logistikkløsninger og kjemikalietransport. Våre tjenester skal gi deg full trygghet om at forsendelsene dine vil bli håndtert riktig og effektivt.

Demonstrert sikkerhetsekspertise og samsvar 

Avhengig av dine spesifikke behov og leveringstider, utformer og implementerer vi en fleksibel løsning for kjemisk transport og forsyningskjedeløsninger. Disse spenner seg fra integrerte 4PL ende-til-ende løsninger med lagerhold til enkeltstående forsendelser.

Uansett hvilke krav du måtte ha, så må du være sikker på at kjemikalieforsendelsen blir håndtert på riktig måte i alle trinn av reisen. Hos DSV sørger vårt team av erfarne logistikkeksperter innen kjemisk industri for at kjemiske forsendelser alltid er i full overensstemmelse med alle gjeldende Quality, Health & Safety and Environment (QHSE) krav, samt alle regionale og internasjonale forskrifter, dokumentasjon og forsikringskrav. Videre, hvis det kreves systemer for risikokontroll, vil vi sette disse på plass.

DSV Kjemisk akkreditering

Pålitelig service og eksperter i drift

Vi er bevisste på at ineffektive arbeidsprosesser kan føre til forsinkelser og redusere synligheten i forsyningskjeden. Derfor benytter våre dedikerte team av kjemikalieeksperter velprøvde prosedyrer og prosesser, som er underbygget av vårt omfattende globale kvalitetsstyringssystem.

Våre bransjeledende IT-løsninger kan enkelt integreres i organisasjonens prosesser for å bidra til større åpenhet, forbedret rapportering og mer effektiv drift. Ved å overlate administrasjon av dine kjemikalieforsendelser til oss, kan du frigjøre ressurser som kan fokusere på utvikle din forretning.

Global tankegang med lokalt preg

Våre kjemikalieteam består av eksperter fra både spedisjons- og logistikkindustrien, og fra kjemikalieindustrien. Denne unike kombinasjonen av ekspertise gir oss en dyp forståelse av dine forretningsbehov. Denne tverrfaglige kunnskapen gjør oss i stand til å skreddersy dine kjemisk forsyningskjede- og transportløsninger som både møter dine krav og hjelper virksomhetens vekst og suksess.  

Vi er til stede i verdens største produksjonsområder. Videre, som en del av det brede, globale DSV-nettverket, har vi tilgang til fagfolk over hele verden med erfaring innen alle aspekter av logistikk i kjemiske industrien.

Vi tar miljøansvaret på alvor

Vi er overbevist om at vi har en rolle å spille for å bistå industrien i det grønne skiftet og mer miljøvennlig praksis. Derfor etterlever vi de høyeste standardene for miljømessig beste praksis og samsvar i alle våre kjemiske logistikkløsninger over hele verden. 

Optimalisering av last og reduksjon av miljøpåvirkning

DSV er dedikerte til å være førende innen transport av kjemikalier og logistikkløsninger og er et grunnleggermedlem av CDI, Chemical Distribution Institute. Denne organisasjonen jobber for å kontinuerlig forbedre sikkerheten og kvaliteten av sjøtransport og lagring for den kjemiske industrien.

Du kan også være interessert i