Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start dialogen

Gjør forsyningskjeden mer bærekraftig

Velfungerende forsyningskjeder er en forutsetning for at våre grønne logistikkløsninger fungerer optimalt. Våre team av spesialister gir deg tilnærminger som lar deg realisere reell verdi i din forsyningskjede. Enten du ønsker å nå ambisiøse klimamål eller forbedre effektiviteten i forsyningskjeden din, hjelper vi deg. Dette kan variere fra å optimalisere logistikken din, til å forbedre transporten.

La oss ta hånd om prosessen fra start til slutt

Hva er en forsyningskjede, og hvordan gjøre den mer bærekraftig?

En forsyningskjede er den trinnvise prosessen som settes i gang fra en vare blir hentet hos avsenderen og distribuert videre, til den blir lagret og til slutt levert til mottaker. Forsyningskjeden omfatter alle aktiviteter knyttet til transport og logistikk, og starter når det oppstår en kundeetterspørsel og slutter når man oppfyller dette behovet. 

 

For å gjøre forsyningskjeden mer bærekraftig bør nettverket av leverandører ta ekstra hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser av produksjon og distribusjon.

Vi bygger smartere og grønnere forsyningskjeder

Man benytter seg av en forsyningskjede for å opprettholde et strategisk og helhetlig perspektiv på transporten. I DSV designer og optimaliserer vi din forsyningskjeden med tanke på kostnad, service, bærekraft og risiko. I utvikling av din forsyningskjede vil vi derfor alltid være nytenkende og foreslå tiltak som gir verdi til din bedrift.

Forbedring av service

En velfungerende forsyningskjede er avgjørende for sømløs transport. Vår ekspertise og tilstedeværelse på alle trinn i forsyningskjeden gir deg mange fordeler. Du kan blant annet sikre deg et konkurransefortrinn på markedet og imøtekomme krav fra kundene dine, og til og med levere en tjeneste som overgår deres forventninger.

Risikovurdering

Å iverksette automatiske tiltak, for eksempel automatisert lagerstyring, kan redusere menneskelige feil. Dette er blant risikovurderingene vi gjør når vi vurderer forbedringspotensialet til forsyningskjeden din.

Minimering av CO₂

Vi introduserer bærekraftige praksiser for å redusere skadelig avfall og minske CO₂-utslipp. Vi sørger for at det er en kontinuerlig overveielse av miljøvennlige tiltak i alle prosesser, som ikke bare kan forbedre din bedrifts omdømme, men også gi økonomiske gevinster.

Kostnadsreduksjon

Vi prioriterer ekspertise, kompetanse og skreddersydde transport- og logistikkløsninger når vi utarbeider kostnadsbesparende tiltak i forsyningskjeden. Vi vet at det er avgjørende at forsyningskjeden fungerer optimalt fra start til slutt og derfor benytter vi oss av grundige analyser. Analyser av transportruter blir gjennomført for å blant annet finne alternative ruter eller metoder, som vil bidra til å redusere kostnader.

Stol på oss til å gjøre forsyningskjeden levedyktig og bærekraftig

Er du usikker på om din forsyningskjede fungerer optimalt? Har kundenes krav og forventninger endret seg? Forventer du forandringer på markedet som du vil planlegge for ved å forbedre din forsyningskjede? Vi rådgir deg om beste vei framover.

Få forsyningskjeden din analysert

DSV-medarbeider triller varer mellom hyller. Våre spesialister bistår i alle trinn av forsyningskjeden din.

Trinn 1: Kartlegge utslippene

Det er viktig å starte med å kartlegge hvilke og hvor store CO₂-utslipp din nåværende forsyningskjede har. En typisk forsyningskjede består av mange trinn og produktet skal gjennom mange av disse før det blir levert til kunden. Det blir utledet CO₂ for hvert eneste trinn og det er viktig å kartlegge hvor mye utslipp som genereres når råvarene blir utvunnet, komponenter blir produsert og disse blir transportert videre. Vi hjelper deg med å samle data og kartlegge transportrutene og CO₂-effekten transportoppdraget har.

Undersøkelse av forsyningskjeden 

Gjennom intervjuer, dataanalyse og workshops identifiserer og prioriterer vi forbedringsinitiativer sammen, og skaper en felles utviklingsplan for å bidra til forbedret ytelse i forsyningskjeden. 

Mann foran datamaskinen sin

Trinn 2: Finne muligheter for å optimalisere forsyningskjeden 

En optimalisering av forsyningskjeden er en forbedring av alle prosesser i den eksisterende logistikk, produksjon og transport som bedriften tilbyr. Dette er med andre ord prosesser som har direkte betydning for kundene dine og dermed spiller en betydelig rolle i å sikre deres tilfredshet. Fordelen med å vurdere forsyningskjeden, er derfor at du lettere kan tilpasse deg kundebehov og etterspørsel. Du øker også sjansen for å sikre kostnadseffektivitet og lønnsomhet i bedriften.

Transportoptimalisering

Fra å detaljere utnyttelsen av transportutstyr og identifisere de beste transportmåtene for dine behov til å optimalisere transportnettverket for kostnader, ledetider og CO2, har vi deg dekket.

Et fly blir lastet

Hva innebærer optimalisering av forsyningskjeden? 

Når vi optimaliserer forsyningskjeden, overvåker vi alle prosessene og identifiserer deretter potensialene for forbedring. Dette inkluderer utfordringer, feil og muligheter. Vi tilbyr forslag til endring. Tiltakene er ment å forbedre påbegynte tiltak eller fikse og erstatte tiltak som ikke fungerer.

Nettverksoptimalisering

Gjennom utarbeidelse av en grundig analyse skisserer vi den beste måten å konfigurere ditt logistikknettverket på med tanke på kostnader, service, CO2 og risikopåvirkninger.

Fjell

Trinn 3: Implementere endringer i forsyningskjeden 

Når du vet hvor det er potensial for å forbedre forsyningskjeden, gjelder det å implementere tiltakene. Dette kan være alt fra å øke bruken av bærekraftig emballasje eller utnytte bærekraftig lagerdrift, til stille krav til leverandører og transportører. Det er viktig å ta konkrete grep for å kunne imøtekomme krav fra kundene og nå dine bærekraftige mål.

Lageroptimalisering

Gjennom utarbeidelse av en grundig analyse hjelper vi deg med å optimalisere plasseringene og planlegge antallet fasiliteter over hele forsyningskjeden din, med tanke på kostnader, service, CO2 og risikopåvirkninger. 

Automatisert lagersystem

En optimal forsyningskjede kan være nøkkelen til vekst

En velfungerende forsyningskjede kan øke ditt konkurransefortrinn og din effektivitet, samt redusere kostnadene i bedriften din. La oss forklare hvorfor:

Verdiskapning følger naturlig

Formålet med å optimalisere en forsyningskjede er å skape bedre forutsetninger i frakt og levering av et produkt til kunden. Dette produktet inngår i din verdikjede. Verdikjeden er modellen for verdiskapning i bedriften din og derfor et viktig virkemiddel i forbedring av konkurransekraft og produkt som sådan. Analyse av forsyningskjeden danner grunnlaget for beslutningene man tar i denne prosessen. Slik spiller en optimal forsyningskjede direkte inn på verdiskapning og konkurransekraft i bedriften din. I DSV har vi lang erfaring med å forbedre forsyningskjeder, og har derfor forutsetningene for å forsikre oss om at løsningene fungerer for deg og dine kunder.

Grønn logistikk sammen med DSV

I DSV er vi forpliktet til å opprettholde en god praksis og gjennomføre disse på en bærekraftig måte. Vi er bestemt på å bidra der vi kan til det grønne skiftet, samtidig som vi er opptatt av å tilby deg forutsigbare og verdifulle logistikkløsninger.

Start dialogen i dag

Les om våre andre grønne logistikkløsninger

 • Rosa himmel og fjell

  CO2-rapportering

  Kartlegg og spor din påvirkning og få omfattende innsikt og dataanalyse for å redusere utslippene i forsyningskjeden.
 • Solcellepaneler på et tak med blå himmel i bakgrunnen

  Bærekraftig lagring

  Reduser dine CO₂-utslipp gjennom bærekraftige lagerfasiliteter utformet for å redusere energiforbruk og avfall.
 • Solnedgang over et fjell

  Bærekraftig drivstoff

  Gi næring til ditt grønne skifte og reduser utslippene uten å endre driften med biodrivstoffteknologi.
 • Trees in the forest

  Karbonkompensasjon

  Invester i anerkjente miljøprosjekter for å kompensere for utslippene dine.

Noen spørsmål?

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO