Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Vi tilbyr kjemiske lagerfasiliteter, produkthåndtering og pakking, og logistikktjenester på stedet for å støtte din kjemiske produksjonsvirksomhet. Alle våre løsninger er kostnadseffektive, fleksible og fullt ut i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter

Lagerløsninger

Alle våre lagerfasiliteter tilbyr streng miljø- og sikkerhetsoverholdelse for dine farlige og ikke-farlige kjemiske varer og drives av spesialtrente ansatte. Teamet vårt takler klassisk lagerstyring, slik som inn- og utgående logistikk, samt verdiøkende aktiviteter inkludert ommerking eller prøvetaking.

Før du mottar kjemikaliene dine på lageret, blir de grundig vurdert ved hjelp av en risikoevaluering basert på et sikkerhetsdatablad. Dette sikrer at lagerløsningen overholder alle standarder og lovkrav. Vår lokale kvalitetssjef har stor erfaring med lokale regler og forskrifter og vil alltid ha kontakt med respektive myndigheter, samt brannvesen. Videre er det lokale kvalitetsteamet en del av vårt sentrale kvalitetsstyringssystem som sikrer riktig og sammenhengende oppfølging av alle aktiviteter globalt. Med dette nivået av oppmerksomhet på kvalitet og sikkerhet kan du føle deg trygg på at kjemikaliene dine blir behandlet med den største forsiktighet til enhver tid.

Pakking og produkthåndtering

Vi driver og administrerer anlegg som kan håndtere alle typer kjemiske produkter trygt og effektivt:
  • Spesialisert og dedikert kjemisk emballasjeutstyr
  • Fleksible emballasjealternativer 
  • Bulklasting i containere

Logistikk på stedet

Vi tilbyr kjemiske logistikktjenester på stedet på dine produksjonssteder. Disse dekker interne produktbevegelser, iscenesettelse og levering av råvarer, samt kontakt og koordinering med lagerdrift. Ved å jobbe tett med produksjonsteamene dine kan du frigjøre folkene dine til å fokusere på å tilføre større verdi til din kjemiske produksjonsvirksomhet. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss