Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start dialogen

Oppbevaring av kjemikalier hos DSV

Vi tilbyr lagring, håndtering og pakking av kjemikalier, samt logistikktjenester som støtte din kjemiske produksjonsvirksomhet. Alle våre løsninger er kostnadseffektive, fleksible og i full overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Lagerløsninger

Våre lagerfasiliteter opprettholder streng overholdelse av miljø- og sikkerhetskrav for dine farlige og ikke-farlige kjemiske varer og er bemannet av spesialtrente ansatte. Teamet vårt håndterer klassisk lagerstyring, inkludert inn- og utgående logistikk, og utfører verdiøkende aktiviteter som ommerking eller prøvetaking.

Før du mottar kjemikaliene dine på lageret, gjennomgår de en grundig risikoevaluering basert på tilhørende sikkerhetsdatablad. Dette sikrer at lagerløsningen er i tråd med alle standarder og lovkrav. Vår lokale kvalitetssjef har omfattende erfaring med lokale regelverk og forskrifter og opprettholder kontinuerlig kontakt med relevante myndigheter, inkludert brannvesen. I tillegg er vårt lokale kvalitetsteamet en integrert del av vårt sentrale kvalitetsstyringssystem, som sikrer korrekt og konsekvent oppfølging av alle aktiviteter globalt. Med denne graden av kvalitets- og sikkerhetsfokus kan du være trygg på at dine kjemikalier håndteres med største forsiktighet til enhver tid.

Pakking og håndtering av produkter

Vi driver og administrerer anlegg som kan håndtere alle typer kjemiske produkter trygt og effektivt, inkludert:
  • Spesialisert og dedikert utstyr for kjemisk emballasje
  • Fleksible alternativer for emballasje
  • Bulklasting i containere

Logistikktjenester på produksjonsstedet

Vi tilbyr logistikktjenester for kjemikalier direkte på dine produksjonssteder. Disse tjeneste inkluderer interne produktbevegelser, håndtering og levering av råvarer, samt koordinering med lagerdrift. Ved å samarbeide tett med ditt produksjonsteam, frigjør vi dine ressurser slik at de kan fokusere på å tilføre større verdi i din kjemiske produksjonsvirksomhet.