Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hva er et WMS-system?

WMS (Warehouse Management System) er et lagerstyringssystem som vi bruker for å holde oversikt over lagerbeholdning. Våre lagerstyringstjenester hviler på ekspertise og vår innsats for å forbedre din forsyningskjede. WMS spiller en avgjørende rolle i dette, ettersom det er et verktøy som bidrar til økt effektivitet. I forbindelse med dette vil det også øke kundetilfredshet fordi det sikrer rask og pålitelig levering av varer.   

Hva er WMS?

WMS er et lagerstyringssystem, som vi bruker for å holde oversikt over våre semi- og helautomatiserte lagre. WMS står for Warehouse Management System. Det er et verktøy for å registrere, administrere og kontrollere daglige aktiviteter på lageret. Det gir mange fordeler til bedriften, blant annet tilgang til avansert lokasjonsstyring og plassutnyttelse. Det er dessuten svært brukervennlig og enkelt å administrere. Du kan enkelt legge inn ordre, kontrollere lagersaldo og holde deg oppdatert på lagerstatus.

Slik fungerer WMS-systemet i praksis

Vi holder oversikt over den daglige driften gjennom WMS-systemet. Det er lett å integrere det med annen programvare, og sammenkoble det med datamaskin, nettbrett eller annen enhet som brukes på lageret. Ved å bruke for eksempel et nettbrett kan man skanne innkommende varer og registrere de med det samme. WMS-systemet beregner dessuten hvor forsendelsen bør lagres for optimalisert plassbruk, i tillegg til at det varsler hvis det har skjedd en feil med plukking eller lagring. Det er et verktøy som overvåker hele forsyningskjeden og informerer om behov i distribusjon, produksjon og service. 

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Lagerstyring med WMS

Blant logistikkløsningene vi tilbyr i DSV, er lagerstyring en tjeneste med mye potensiale for mange forskjellige kunder. Lagerstyring handler om å holde styr på en bedrifts lager og alle relaterte aktiviteter som foregår her. Man kan styre alle aktivitetene på lageret, fra innlevering til plukking og pakking av varer med WMS. Vi i DSV tilbyr blant annet å optimalisere lagring av gods med lagerstyring. Da bruker vi WMS for å overvåke lagerbeholdningen. Vi bruker Inventory Management Solutions (IMS) som lagerstyringsløsning.

Les mer om lagring og hvordan vi bruker vår ekspertise for å optimalisere din lagring, og dermed øke ditt konkurransefortrinn på markedet 

Forbedre din forsyningskjede med lageroptimalisering

Lageroptimalisering er en viktig del av lagerstyring, der vi tilbyr en oversikt over din lagerbeholdning for å analysere hvor godt den kommuniserer med resten av forsyningskjeden din. Formålet er å finne forbedringspotensialer i informasjonsflyten mellom hva som faktisk er på lager og hva tallene sier. Er lagerbeholdning nøyaktig, kan du ta bedre og mer strategiske beslutninger om lagerstyring. Vi bruker både ekspertise og teknologi for å optimalisere ditt lager.

Fordeler med å bruke WMS

  • Det gir lagerstatus i sanntid, og på tvers av lagerbeliggenheter, kunder og land
  • Det sikrer god vareflyt, ettersom det er et verktøy for planlegging av vareflyt
  • Du får kontroll og oversikt over lageret

Med WMS lagerstyring kan du spore alle transaksjoner og det gir deg sanntidsoversikt på blant annet merking og skanning av dokumenter. Du har dessuten tilgang på et kunderegister, samt varebalanse og ordrestatus.

WMS og fulfilment

WMS gir ikke bare innsikt i virksomhetens lagerbeholdning, det støtter samtlige trinn i forsyningskjeden. WMS er nemlig designet for å kunne støtte andre tjenester som ikke er direkte knyttet lagring. Man integrerer det med andre systemer slik at man kan koordinere alle innsatser langs forsyningskjeden.

Våre fulfilment-tjenester er spesialiserte løsninger til ditt unike logistikkbehov, som WMS er knyttet opp mot. DSV Fulfilment Factory inneholder blant annet en automatisert lagerløsning, levering og kundeservice. Formålet er å øke din fortjeneste, redusere menneskelige feil og sikre pålitelige og effektive resultater for kundene dine – uansett om det er B2B- eller B2C-kunder. WMS snakker direkte inn i dette og gir avgjørende opplysninger for å kunne utføre tjenestene. 

WMS er i kontakt med hele forsyningskjeden, og behovene som melder seg fra start til slutt. Det er for eksempel krav til ledetid fra kunder, frakt av spesialgods og gjennomføring av våre fulfilment-tjenester. WMS gir forutsetningene for å kunne besvare krav fra kunder og markedet, samt behov etter uforutsette hendelser. Det skjer på en sømløs og fleksibel måte. Lagerstyringssystemet bidrar derfor til at hele forsyningskjeden, ikke bare lageret, blir koordinert og tilpasset globale markedskrav.

Lær mer om fulfilment

Ta kontakt med oss for spørsmål, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud