Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start dialogen

Beregning av CO₂-utslipp på transportoppdrag

Å beregne CO₂-utslipp fra transport gjør det mulig å ta kontroll over sitt CO₂-regnskap. Vi hjelper bedrifter gjennom rapportering og analyse slik at du kan oppnå dine bærekraftige mål. Fra å etablere data for utslipp, til å følge opp nye, effektive løsninger, utfører våre spesialister transparente analyser som gir deg et helhetlig perspektiv på utslippene i forsyningskjeden din.

Utforsk løsningen vår

Betydningen av å kartlegge bedriftens CO2-utslipp

Kartlegg dine CO₂-utslipp for å holde styr på betydningen av transportoppdraget og innvirkningen dine forsyningskjeder har på miljøet. Det blir stadig viktigere å ha oversikt over CO₂-utslippene til virksomheten din, fordi vi vet at det handler om mer enn bare samsvar, men også om å kunne sette og nå oppnåelige mål. Det er kun ved kartlegging av utslipp, at man kan implementere løsninger som kan motvirke effekten av høye karbonutslipp.

Hva er CO2-rapportering?

CO₂-rapportering er måten vi vurderer ditt grunnleggende utslipp av CO₂ på. Vi benytter oss av data for å dokumentere hvilke utslipp frakten medfører og gir innsikt i årsaken til høye utslipp. Dette henger sammen med valg av lastbærer, transporttype og type gods. Denne dokumentasjonen viser en tydelig korrelasjon mellom transportoppdrag og utslipp. Fra dette punktet kan vi få en bedre forståelse av hvor og hvordan vi kan hjelpe deg med å redusere utslippene dine.

Tom vei med trær på hver side, fjell og rosa himmel i bakgrunnen. Det blir enklere å ta kontroll over utslippene dine med CO2-rapport levert av DSV.

Våre analyser er validert gjennom vår partner EcoTransIT World

EcoTransIT-logo

Vi samarbeider med et av de ledende selskapene innen utslippsberegninger for godstransport. EcoTransIT World er den mest brukte programvaren globalt for automatisk beregning av CO₂-utslipp.

Det er det første verktøyet for CO₂-beregning i bransjen som er akkreditert fra Global Logistics Emissions Council (GLEC). Det gjelder også kravene i ISO-standarden 14083:2023 og Greenhouse Gas (GHG)-protokollen. Beregningsmetodikken er videre utviklet, vedlikeholdt og gyldig av uavhengige vitenskapelige institutter (Ifeu, INFRAS og Fraunhofer IML).

Slik analyserer og rapporterer vi om dine CO2-utslipp

Beregning av CO₂-utslipp på transport

Vi benytter oss av data fra programvaren fra EcoTransIT World når vi beregner CO₂-utslipp per transportoppdrag. Det beregnes på sendingsnivå og er i samsvar med standardene satt av EcoTransIT og dens akkreditering. Data fra transportstyringssystemet (TMS) utgjør også en del av grunnlaget for beregningen.

Standardisert beregning

Distanse x vekt x parameter = CO₂. 

Beregning basert på gjeldende parametere

EcoTransIT kalkulerer distansen basert på avsenders og mottakers adresse som er registrert i TMS. Vekt på sending er også registrert i TMS, mens den gjeldende parameter varierer mellom transportmidler og transportoppdrag. Beregningen av CO₂-utslipp er basert på diverse forsendelsesparametere, blant annet transportmodus per etappe, start- og endepunkt og lastevekt. EcoTransIT brukes for å få innsikt i denne dataen.

Oppdatering i beregning

Hver gang en definert forsendelsesparameter oppdateres i TMS, vil en ny beregning av CO₂ genereres. Dette er for å sikre at den mest nøyaktige og oppdaterte CO₂-beregningen er tilgjengelig for utskrift på en kundefaktura ved faktureringstidspunktet.

Personer gir håndtrykk mens andre peker på grafer. Vi sørger for at data og analyse er forståelig og transparent.

CO₂-regnskap på kundefakturaer

Vi integrerer våre CO₂-rapporter når vi fakturerer din bedrift. Vi er opptatt av å være transparente når vi leverer grønne logistikkløsninger og derfor viser vi beregningen av CO₂-utslipp på kundefakturaer. Beregningen viser utslipp på sendingsnivå og gir økt innsikt mellom sendingene du bestiller gjennom DSV og tilhørende utslipp.

Finn gjeldende parametere på faktura

Forsendelsesparameterne er tilgjengelige ved fakturering og kan endre seg over tid. Hvis noen av parameterne som kreves for CO₂-beregning ikke er tilgjengelig ved faktureringstidspunktet, vil «CO₂ ikke tilgjengelig» vises på fakturaen, fordi beregningen ikke kunne fullføres på det tidspunktet.

Biodrivstoff påvirker CO₂-regnskapet

Hvis bærekraftig drivstoff er kjøpt for å dekke forsendelsen på fakturaen, vil erklæringen om CO₂ reduksjon utstedes separat, mens CO₂ som vises på fakturaen indikerer basisutslippet for forsendelsen før oppnådde reduksjoner.

Bestill en CO₂-rapport

Hos oss kan du bestille en rapport som gir deg og alle interesserte i organisasjonen din full oversikt over virksomhetens CO₂-utslipp.

Velg mellom to ulike rapporter

Få en oppsummering av konsekvensene av dine utslipp per transportmiddel, eller velg å få en detaljert rapport om alle CO₂-utslipp. Dette inkluderer data på utslipp for hver eneste sending som er rapportert. Uansett hvilken du velger, kan du forvente nøyaktige CO₂-rapporter som danner grunnlaget for grønne initiativer for å redusere klimafotavtrykket ditt.

Start dialogen i dag

DSV-lastebil kjører langs grønne jorder. Ulike faktorer påvirker utslipp på transportoppdrag.

Beregning av CO₂-utslipp fra transportoppdrag varierer mellom transporttyper

Gjeldende parametere er forskjellig avhengig av hvilket transportmiddel man benytter seg av. Det betyr at valg av transportkjøretøy påvirker dataen og grunnlaget for kalkulering av CO₂-utslipp. Rute og distanse er andre faktorer som også påvirker kalkuleringen. Se oversikt over forsendelsesparametere for hver transporttype under: 

 

Vei*- og jernbanetransport

*Spesifikt for veitransport: Størrelse og kapasitet på kjøretøy samt utslippsklasse og drivstoff.

Sjøfrakt

 • Handelsrute og distanse
 • Spesifikasjon på fartøy inkl. kapasitet og egenskaper
 • FCL eller LCL

Flyfrakt

Å kartlegge CO₂-utslipp per transportoppdrag er nødvendig

Våre standarder for rapportering og grønne logistikkløsninger er utviklet for å redusere karbonavtrykket i forsyningskjeden din. Vi fokuserer på å opprettholde flyten i forsyningskjedene dine gjennom operasjonell dyktighet, bærekraftig vekst og forpliktelse til å minimere innvirkningen våre operasjoner har på miljøet.

Oppdag potensialet med grønn logistikk

Ofte stilte spørsmål

CO2-rapportering er måten vi vurderer ditt grunnleggende utslipp av COpå. Fra dette punktet kan vi få en bedre forståelse av hvor og hvordan vi kan hjelpe deg med å redusere utslippene dine.

Vi samarbeider med EcoTransIT World, den mest brukte programvaren globalt for automatisk beregning av CO₂-utslipp. Programmet er utviklet og validert av uavhengige vitenskapelige institusjoner (Ifeu, INFRAS og Fraunhofer).

Hos oss kan du bestille en rapport som gir deg og alle interesserte i organisasjonen din full oversikt over virksomhetens CO₂-utslipp. 

Les om våre andre grønne logistikkløsninger

 • Vei med utsikt over havet og fjellene

  Optimalisering av forsyningskjeden

  Sammen med våre eksperter kan du identifisere måter å forbedre både forsyningskjeden din og karbonavtrykket ditt.
 • Solcellepaneler på et tak med blå himmel i bakgrunnen

  Bærekraftig lagring

  Reduser dine CO₂-utslipp gjennom bærekraftige lagerfasiliteter utformet for å redusere energiforbruk og avfall.
 • Solnedgang over et fjell

  Bærekraftig drivstoff

  Gi næring til ditt grønne skifte og reduser utslippene uten å endre driften med biodrivstoffteknologi.
 • Trees in the forest

  Karbonkompensasjon

  Invester i anerkjente miljøprosjekter for å kompensere for utslippene dine.

Noen spørsmål?

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO