Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Innfør lagerautomatisering for å gjøre din bedrift mer konkurransedyktig

Ved å innføre automatiserte prosesser i ditt manuelle lagersystem, kan du gjøre bedriften din mer konkurransedyktig. Automatiserte prosesser i din bedrift kan nemlig redusere kostnadene samtidig som du øker effektiviteten og produktiviteten. Smarte, integrerte systemer hjelper deg slik at du får riktig informasjon til rett tid. Dette vil gjøre det enklere å kontrollere at lagerbeholdningen samsvarer med etterspørselen på ditt produkt. I tillegg til bedre kontroll, vil det også spare deg for tung og repetitivt manuelt arbeid. Gjør deg godt rustet til å møte forandringene i markedet ved å ta i bruk lagerautomatisering og våre øvrige fulfilment-tjenester

Gjør bedriften din mer konkurransedyktig med automatisering

Utforsk bærekraftig lagersystemer til store og små bedrifter 

Lagerautomatisering er en tilpasningsdyktig løsning som kan gjøre både små og større bedrifter mer bærekraftig. I et tradisjonelt varehus, vil du måtte regne med en god del plass, varme og gode lysforhold for å fungere optimalt. Automatiserte lagersystemer er designet for å være energieffektive. Roboter bruker ofte sensorer for å redusere unødvendig belysning og strømforbruk. I tillegg genererer de selv strøm når de for eksempel senker kasser eller reduserer hastigheten. Ved å optimalisere plassbruken på lageret, vil du også redusere det totale arealbehovet og energiforbruket knyttet til oppvarming eller kjøling dersom du arbeider med temperatursensitive varer.

Prosessen for DSVs automatiserte lagersystemer

La oss hjelpe deg med automatisering av ditt lagersystem

Vår visjon for automatisering er å implementere høykvalitets automasjonsprodukter som har fleksible løsninger og applikasjoner. Prosessen for DSVs automatiserte lagersystemer følger fire trinn: 

Trinn 1: Optimaliser lageroppsettet ditt 

Det første trinnet handler om å evaluere ditt nåværende lageroppsett. Vil du dra nytte av å optimalisere lageret ditt? Her vil vi jobbe sammen med deg for å forstå din nåværende lagerstruktur, logistikkprosesser og mål. Hvilke områder er ineffektive og hvor ligger potensielle flaskehalser?  

Trinn 2: Vurdere din gjeldende profil 

I trinn 2 vil vi sammen med deg vurdere dine spesifikke behov når det gjelder lagerhåndtering. Her ser vi blant annet nærmere på detaljene til din virksomhet, slik som produkttyper, sesongvariasjoner og fremtidig vekstpotensial. Vårt mål vil bli å skreddersy en løsning som passer perfekt til din virksomhets unike behov og mål og hvordan lagerautomatisering kan forbedre det. 

Trinn 3: Nøkkelferdig eller program 

I dette trinnet kan du bestemme hvilken tilnærming som passer best for din bedrift når det kommer til lagerautomatisering. Produktet er delt inn i to forskjellige tilnærminger til prosjektet. 
 

Nøkkelferdig automatisering 

Hvert prosjekt er unikt. Derfor tilbyr vi nøkkelferdig automatisering der vi bygger et konsept som matcher dine og virksomhetens spesifikke behov. Dette kan være den ideelle løsningen dersom din bedrift har spesielle krav og ønsker. 

Automatiseringsprogram 

Med automatiseringsprogrammet tilbyr vi en standard tilnærming og prosess. Disse konseptene er standardisert basert på godt prøvde leverandører, service, vedlikehold, prisnivå og oppsett. Et automatiseringsprogram kan være en raskere og mer kostnadseffektiv måte å implementere automatisering hvis din bedrift har behov for en standardløsning. 

Trinn 4: Oppdage hovedfordeler 

I det siste trinnet vil du kunne oppdage fordelene med ditt nye oppsett av lagerautomatisering. Vi sørger for at du har en klar forståelse av hvordan automatiseringen påvirker din virksomhet positivt. Vi vil også gi deg all nødvendig opplæring og støtte for å sikre en jevn overgang til det automatiserte systemet. 

Hvorfor automatisert lagerstyring er et effektivt lagersystem for deg

Hos DSV bruker vi automatisert lagerstyring og har designet lagerautomatisering for å optimalisere både manuelle og allerede automatiserte prosesser på lageret ditt. Dette minimerer variable kostnader og maksimerer effektiviteten. Med automatiserte lagersystem for ditt lager, vil skillet mellom å handle på nett og gå i fysiske butikker reduseres.

Fordeler med et automatisk lagersystem 

Lagerautomatisering med automatisk lagerstyring gir mange fordeler for deg og din bedrift. Med automasjon legger du til rette for at din bedrift skal kunne vokse og følge markedets utvikling. Andre fordeler med et automatisk lagersystem er: 

Effektivitet 

Automatiserte lagersystemer håndterer oppgaver som plukking, pakking og forsendelser av varer mye raskere enn manuell arbeidskraft. Med raskere produksjon og økt prosesseffektivitet reduserer du arbeidstiden, som igjen gjør løsningen mer kostnadseffektiv. Når effektiviteten maksimeres, minimerer du variable kostnader og dermed øker også konkurranseevnen til din bedrift. Lagersystemer som transportbånd, kubisk rutenett, reoler og hyller i høyden vil også spare gulvplass og bidra til bedre plassutnyttelse, som effektiviserer lagerdriften ytterligere. 

Fleksibilitet 

Vi tilbyr en fleksibel løsning for din virksomhet. Med et automatisk lagersystem øker du fleksibiliteten ved at du blir mindre avhengig av innleid personell, eller må bruke ressurser til å erstatte personell ved ferieavvikling eller sykdom. I tillegg vil et automatisert lagersystem være tilgjengelig døgnet rundt. Automatiserte lagersystemer er ofte skalerbare, som betyr at du alltid kan tilpasse et økende lagerbehov i takt med at bedriften vokser. 

Kvalitet 

Med lagerautomatisering kan du bruke roboter som plukker varer med presisjon. Dette reduserer risikoen for manuelle feil og forbedrer dermed kvaliteten på dine leveranser og inntrykket av hvordan ditt produkt fremstilles. Den forbedrede kvalitetskontrollen minsker også risikoen for skader på varer under behandling. 

Sikkerhet 

Sikkerheten øker for ansatte da automatiserte prosesser reduserer manuelt og repetitivt arbeid ved håndtering av tunge paller eller produkter. Med automatiserte portsystemer hjelper det også å styre adgangen til uautorisert personell på lageret. 

Dette bør du tenke på før du investerer i lagerautomatisering 

Selv om det er mange positive aspekter ved lagerautomatisering, kan det være lurt å være klar over risikoene. Dette er først og fremst kapitalinvesteringen som kreves for å implementere disse systemene. Avhengig av omfanget av lagerautomatiseringen og lagerets størrelse, kan kostnadene være betydelige ved implementering. Andre potensielle risikoer inkluderer den teknologiske utviklingen og vedlikeholdskostnader, da programvare eller maskinvare kan endre seg og kreve oppgraderinger eller tilpasninger over tid. Det er også viktig å tenke på at rollene ved en eventuell driftsstans er tydelig definert, slik at nedetiden kan holdes så kort som mulig.  

Automatisering gjennom våre 3PL-løsninger 

Husk at automatisering av lageret ditt vil være en langsiktig besparelse. Outsourcer du et automatisert lagersystem med tredjepartslogistikk (3PL), slik som vi tilbyr i DSV, vil du kunne dra nytte av et automatisert lager uten at du selv trenger å stå for innkjøp av de moderne verktøyene. La DSV hjelpe deg med en lønnsomhetsanalyse før du bestemmer deg for å investere i en lagerautomatisering. På denne måten vil du ha en klar oversikt over fordelene og risikoene slik at du kan ta informerte beslutninger for din bedrift. 

Vi rådgir om lagerautomatisering til din bedrift

Velg ulike produkter for et automatisert lager 

Vi tilbyr flere automasjonsprodukter på våre lagre med sikte på å optimalisere driften for akkurat dine behov, uansett om du har en liten eller større bedrift. Dette inkluderer: 

  • Transportautomatisering: AGV (Automated guided vehicle), slik som automatiske smalgangstrucker og kraner. 
  • Fullautomatisk palleteringsløsning: Vår PALOMAT® Greenline stabler og nedstabler tomme europaller som eliminerer tunge og vanskelige løft. 
  • Automatiske plukksystemer og sortering: Autostore-teknologi på våre lager er skreddersydd logistikk for e-handel og småvarer. Les mer om vår løsning DSV Fulfilment Factory og hvordan vi gjør det mulig for bedrifter i alle størrelser å nyte fordelene ved lagerautomatisering.
  • I enkelte DSV-anlegg finner du også drone-verktøy for automatisk varetelling uten menneskelig innblanding.  

DSV har en bred ekspertise i automatiserte lagersystemer og investerer kontinuerlig i nye løsninger for effektivisering og optimalisering av logistikkprosesser. Våre løsninger vil gi deg muligheten til å gjøre endringer i systemet ditt som vil føre til høyere produktivitet og lavere kostnader.  

Finn ut hvordan lagerautomatisering forenkler daglig operasjoner i virksomheten din

DSV Fulfilment Factory

Med DSV Fulfilment Factory kan alle dra nytte av automatisert lager for ordre fulfilment aktiviteter.

Automatiserte lagrings- og gjenfinningssystemer i et automatisert lager

Hvordan lagerautomatiseringsløsninger kan være til nytte for virksomheten din

Noen spørsmål? 

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Solutions