Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Optimalisering av din lagerbeholdning

Som et ledd i innsatsen for å forsterke forsyningskjeden din, tilbyr vi optimalisering av din lagerbeholdning. Tjenesten gir deg en omfattende oversikt over lagerbeholdningen i din forsyningskjede. Dette inkluderer detaljerte opplysninger om inventar og sporingsdata på hver enkel lagerenhet. Optimalisering av lagerbeholdning gjør det lettere for deg å administrere varelageret og dermed finne områdene hvor du bør investere mer eller mindre. Slik kan en optimalisert lagerbeholdning gi konkrete og lønnsomme resultater.  

Snu utviklingen i lagerbeholdningen i samarbeid med oss

Hva er lagerbeholdning?  

Lagerbeholdning viser til mengden av varer (lagerenheter) som du har på lager. Å gjøre lagerbeholdningen optimal innebærer å balansere tilgjengeligheten av varer med effektiviteten i transporten. Man ønsker akkurat den rette mengden varer, verken for mye eller for lite. Du oppnår en optimal lagerbeholdning når det er balanse mellom inventar og kostnadene av det. En lagerbeholdning med for mye på lager vil føre til større kostnader, mens hvis det er for lite på lager, vil det føre til forsinkelser og tapte salgsmuligheter. 

Hvorfor bør du optimalisere din lagerbeholdning?  

Som bedriftseier ønsker du å se positive økonomiske tall. Du ønsker å møte kundens etterspørsel, samtidig som du unngår et overflødig lager og økte lagerkostnader. Nøkkeltall fra lagerbeholdningen kan samles for å ta strategiske beslutninger om lagerstyring og prognoser. En velfungerende lagerbeholdning kan derfor spille en betydelig rolle.  

Formålet med lageroptimalisering  

Når man optimaliserer lagerbeholdningen, ønsker man å effektivisere hvordan man organiserer og styrer den. For eksempel vil optimalisering av lagerbeholdning ofte medføre nedskalering av lagerplass for å gjøre hver lagerenhet mer lønnsom. Ved å unngå unødvendig høye lagerbeholdninger, får du et mindre lager med mer fortjeneste. Med lageroptimalisering hjelper vi deg med å oppnå den rette balansen mellom arbeidskapital, driftskostnader og optimalt servicenivå. Dette krever innsikt i kundeatferd, markedsbevegelser og ekspertise i lagring. 

Dra nytte av optimalisering av lagerbeholdning 

Slik optimaliserer vi din lagerbeholdning 

Inventory scan flow chart

Planlegging  

I DSV planlegger vi og blir enige med deg om hvordan lagerbeholdningen skal forbedres.   

Innhenting av data  

Du som kunde leverer data på din lagerbeholdning som vi analyserer.   

Analyse av lagerbeholdning  

En av våre spesialister på lagerbeholdning optimalisering gjennomfører analysen.   

Presentasjon av våre funn 

Vi presenterer konklusjoner og anbefalinger for hvordan man burde forbedre din lagerbeholdning.  

Slik oppnår man balanse mellom varetilgjengelighet og kostnadseffektiv logistikk og transport  

Optimalisering av lagerbeholdning er en viktig del av Supply Chain Management og bidrar til å forbedre effektiviteten i hele forsyningskjeden. Dette inkluderer blant annet å redusere kostnader og kapitalbinding uten å gå på bekostning av kundebehov.  

Prosesser for lageroptimalisering: 

 • Nøyaktige prognoser for etterspørsel: Bruk av historiske data og markedsanalyser for å forstå og forutsi etterspørselen. 
 • Sikkerhetslager på plass for å dekke usikkerhet i etterspørsel. 
 • Kontinuerlig overvåking av lagerbeholdning for å reagere raskere. 
 • Retningslinjer og rutiner for når og hvor mye som skal bestilles av hver lagerenhet, basert på behov og etterspørsel, for eksempel ved å dele varene i tre kategorier, fra lav til høy verdi (ABC-analyse). 
 • Teknologi for lagersystem: lagerstyring og lagerautomatisering for å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten i virksomheten. 
 • Omsetning og kostnader ved lagring: Beregning og tiltak for mer økonomisk bærekraftig lagerbeholdning.
 • Bærekraftig praksis: Vurdering av miljøpåvirkning av lagerbeholdning.  

Dypdykk: Tre mål for lageroptimalisering  

Når vi optimaliserer lagerbeholdningen, gjør vi dette etter tre forskjellige mål. Disse hovedmålene er grunnlaget for vår gjennomgang og sammenligning av effektiv håndtering av inventar.  

Øke lagerrotasjonen  

Dersom man bruker feil data når man planlegger for lagring, logistikk og transport, kan dette resultere i ufullstendige lagerbeholdninger. Dersom en lagerbeholdning blir unødvendig høy, vil det forekomme høye kostnader. Dette vil spise av overskuddet. Dersom datakvaliteten er bedre og lagerstyringen mer effektiv, er utgangspunktet for optimalisering av lagerbeholdning bedre. Dette kan gi en gjennomsnittlig økning i varerotasjon på 30%. Man ser en tilsvarende reduksjon på 30% i arbeidskapitalen. 

Mer kostnadseffektiv inngående logistikk  

Ved å analysere lagerbeholdningen, blir inngående hastebestillinger halvert. Dette betyr en utgiftsreduksjon på 50% forbundet med kostnader på ekspresstransport. På denne måten kan teamet ditt fokusere på hele ordrehåndteringsprosessen, istedenfor å håndtere enkeltsaker – enten du er i en bransje som ønsker kjemikalielogistikk, eller logistikkløsninger for netthandel. DSV gjør med andre ord mottak av varer eller tjenester mer kostnadseffektivt. På denne måten kan du fokusere på de enkelte uforutsette hendelsene som kan oppstå, istedenfor å kontinuerlig måtte slukke branner.  

Optimalisering av lagertilgjengelighet 

Ingenting er så ille som å miste en kunde på grunn av dårlig service. DSVs automatiserte lager kan sørge for hurtige utsendinger, men det hjelper ikke om varene ikke finnes eller er ufullstendige. Vår tilnærming til lageroptimalisering inkluderer å fange opp data på hver og en lagerenhet. Når vi identifiserer hvor mye av hver vare som skal bestilles, kan vi være sikre på hvilke varer som bør være tilgjengelige når kundene ønsker dem. Dersom du bruker lageroptimalisering, resulterer det vanligvis i en reduksjon på 25% av hendelsene der varer har status «ikke på lager». Les mer om vår tilnærming til lageroptimalisering.

Har du kontroll på ditt inventar?  

Med skanne-teknologi kan vi spore det du har på lager og kontrollere endringer slik at dataene dine er oppdatert. Dette fører til at du alltid har oversikt og kontroll over ditt inventar. Du vet dermed alltid hvilke varer som er på lager, utlevert og tilgjengelige.  

Hva er inventar? 

Når vi snakker om inventar i forbindelse med lagring, viser vi til de fysiske varer eller produkter som akkumuleres på lageret i påvente av å gå videre i verdikjeden, eller bli solgt. Dette kan være alt fra råvarer og produksjonsdeler, til ferdige produkter som er klare for salg.

Styrk lagerbeholdningen, én lagerenhet av gangen 

En lagerenhet er en enhet som brukes til å lagre data om lagerbeholdningen. Dette inkluderer informasjon som filer, programmer, bilder og videoer. Eksempler på lagerenheter er harddisker, USB-minnepinner, skylagring (cloud) og SSD- og NAS-enheter. Lagerenhetene er derfor avgjørende for å sikre digitale opplysninger som danner grunnlaget for forbedring av lagerbeholdningen.  
Warehouse Management

Med hjelp av Warehouse Management System  

Warehouse Management Systems (WMS) er en programvare som støtter og forbedrer lagerfunksjonalitet og distribusjonssenter administrasjon. Lagersystemet brukes for semi- og helautomatiserte lagre som gir status i sanntid, på tvers av lokasjoner. 

Hva er SKU (Stock Keeping Unit)?  

En SKU, eller Stock Keeping Unit, er en standardisert ID-kode som identifiserer og sporer et produkt. SKU-koden hjelper deg med å holde oversikt over lagerbeholdningen. SKU gir nøyaktig informasjon om produkttype, produsent, pris og relevante detaljer. SKU inneholder både tall og bokstaver og er unik for produktet.  
 

Eksempel på SKU-kode  

ABC1234 

Data fra SKU er avgjørende  

I tillegg til data fra WMS, kreves også mer dyptgående data for å analysere effektiviteten på lager og ordrehåndtering. Vi bruker SKU-data for dette arbeidet. Dette forenkler bestillingsprosessen, gjør det lettere å administrere lagerbeholdningen og sikrer oppdaterte opplysninger om hva som er på lager.  

Liste over SKU-data:  

 • Ledetid
 • Økonomisk ordremengde
 • Servicenivå
 • Åpne innkjøpsordrer
 • Leverandørnummer 
 • Åpne salgsordrer
 • Mindre bestillingsantall 
 • Enhetspris 
 • Økende ordremengde 

Ta kontroll over din lagerbeholdning  

Lageroptimalisering gjennom DSV er et uvurderlig verktøy for bedrifter som ønsker å ha kontroll på varelageret sitt. Med denne tjenesten kan du ta informerte beslutninger om logistikken i din forsyningskjede og identifisere ulike potensiale. DSV har dataene, teknologien og ekspertisen for å effektivt optimalisere lageret ditt. 

Vi hjelper deg med lageroptimalisering

DSV Lageroptimalisering

Noen spørsmål? 

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Solutions