Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

I samsvar med forskriftene

Ved frakt av farlig gods til sjøs kan risikoen for miljøet økes betydelig dersom en hendelse oppstår. Det er derfor avgjørende å overholde de relevante forskriftene som er pålagt av International Maritime Organization (IMO) for transport av farlig gods til sjøs. 

Lovverket stiller krav til bedrifter om å utnevne en ekspert til å bistå dem, for å sikre at alle lovkrav blir overholdt korrekt, og legger et visst ansvar på de ulike interessentene i logistikkjeden.

Krav til forsendelse av farlig gods

Farlig gods er en viktig del av moderne livsstil, men i sin natur utgjør de en fare for liv og miljø hvis de ikke håndteres, lagres og transporteres riktig. Hos DSV er vi spesialister på håndtering og lagring av farlig gods for sjøtransport.

Avhengig av hvor store volum du skal sende, kan frakt av farlig gods til sjøs transporteres i sjøfartøy, tanker, sylindere eller pakker, så når du transporterer farlig gods, må du vite riktig klassifisering av dine varer og hvilke restriksjoner av mengde som kan gjelde. Dette vil hjelpe deg med å beslutte riktig dokumentasjon, emballasje og merking som kreves.

Lær mer om vår sjøfrakttjenester og globale destinasjoner som vi transporterer til.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger