Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Krav til veitransport av farlig gods

Farlig gods er en viktig del av moderne livsstil, men i sin natur utgjør de en fare for liv og miljø hvis de ikke håndteres, lagres og transporteres riktig.

Så godt som hver forsendelse av farlig gods begynner og slutter med transport på en veistrekning, og disse kan transporteres enten i tank eller som en pakke av spesialiserte sjåfører som har yrkessertifikat for å kjøre kjøretøy som frakter farlig gods på vei.

I samsvar med forskriftene

Lovgivningen stiller krav om at selskaper skal utnevne en ekspert til å bistå dem, for å sikre at alle lovkrav blir etterlevd korrekt, og legger visse ansvarsområder på tre hoveddeltakere i alle farlig gods-forsendelser, disse er:

  • Avsender – Bedriften som sender det farlige godset
  • Transportøren – De som transporterer det farlige godset
  • Mottaker - Bedriften som mottar det farlige godset

Lær mer om våre veitransporttjenester og destinasjoner  som vi transporterer til.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger