Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hva regnes som farlig gods?

Farlig gods er stoffer og gjenstander med farlige egenskaper som, hvis de ikke kontrolleres skikkelig, utgjør en potensiell helsefare og fare for sikkerhet, infrastruktur og/eller transportmiddelet som benyttes. Når vi transporterer farlig gods med fly, til sjøs eller på vei, er det viktig å forstå og overholde relevante fareklasser som er tilordnet hvert stoff eller gjenstand i henhold til deres risikonivåer og egenskaper.

Farlig gods, ofte anerkjent som farlig materiale, kan være rene kjemikalier, blanding av stoffer, produserte produkter eller gjenstander som kan utgjøre en risiko for mennesker, dyr eller miljøet hvis det ikke håndteres riktig ved bruk eller under transport.

Vi tilbyr transport av farlig gods med fly, transport til sjøs og på vei.

Klassifisering av farlig gods

FNs modellregler bruker et klassifiseringssystem der hvert farlig stoff eller gjenstand er tilordnet en fareklasse, avhengig av faren det utgjør. Det er 9 fareklasser, hvorav noen er inndelt i faregrupper.

Liste over de 9 klassene for farlig gods

Ansvarsfraskrivelse: Denne informasjonen er kun gitt for enkelhets skyld. Vennligst konsulter de individuelle internasjonale forskriftene for den siste oppdaterte informasjonen.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger
Få et pristilbud