Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
Stoffer i fareklasse 6 er blitt tildelt en av to underklasser.
Fareklasse 6.1 / 6.2 - Giftige og smittsomme stoffer

Fareklasse 6.1 Giftige stoffer

Fareklasse 6.1 farlig gods er stoffer som i relativt små mengder, som selv ved enkelthandling eller handling av kort varighet, kan forårsake helseskade eller død ved innånding, absorpsjon eller svelging. Giftige stoffer kan være enten fast eller flytende.

Emballeringsgrupper

Fareklasse 6.1 har fått tildelt en pakkegruppe som angir faregraden.

Emballasjegruppe I - Stoffer som utgjør høy faregrad
Emballasjegruppe II - Stoffer som utgjør middels faregrad
Emballasjegruppe III - Stoffer som utgjør lav faregrad

Eksempler på giftige stoffer som er vanlig å transportere

Arsenikk, kloroform, cyanid, bly, en rekke kvikksølv stoffer, nikotin, en rekke ulike typer plantevernmidler.

Fareklasse 6.2 - Smittsomme stoffer

Fareklasse 6.2 Smittefarlige stoffer

Fareklasse 6.2 farlig gods er stoffer som er kjent eller med rimelighet antas å inneholde patogener. Patogener er definert som sykdomsfremkallende mikroorganismer (inkludert bakterier, virus, parasitter, sopp). Smittefarlige stoffer kan være biologiske produkter, kulturer, medisinsk og klinisk avfall eller pasientprøver som når de transporteres i en form som medfører eksponering kan forårsake varig funksjonshemming, livstruende eller dødelig sykdom hos ellers friske mennesker eller dyr.

Eksempel hos mennesker:
  • Ebolavirus
  • Hepatitt B-virus
  • Rabies Virus
  • Gul feber-virus

Eksempel hos dyr:

  • Afrikansk svinepestvirus
  • Munn- og klovsykevirus

Smittsomme stoffer er delt inn i to kategorier, kategori A og kategori B, og er tildelt UN-nr. 2814, 2900, 3291, 3373 eller 3549.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger