Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
Fareklasse 1: Eksplosiver

Fareklasse 1: Eksplosive stoffer og gjenstander

En eksplosiv er ethvert reaktivt stoff eller gjenstand, inkludert en enhet, som inneholder en stor mengde potensiell energi som kan forårsake en eksplosjon hvis den frigjøres plutselig. Eksplosjonen er vanligvis ledsaget av produksjon av lys, varme, lyd og trykk.

Basert på testmetoder er stoffer og gjenstander i fareklasse 1 delt inn i 6 faregrupper av eksplosiver.

Farelasse 1 Eksplosiver - Faregruppe 1.1

Faregruppe 1.1

Stoffer og gjenstander som medfører fare for masseeksplosjon.
Fareklasse 1 Eksplosiver Faregruppe 1.2

Faregruppe 1.2

Stoffer og gjenstander som har fare for deleksplosjon med utkast, men ikke fare for masseeksplosjon.
Fareklasse 1 Eksplosiver Faregrupppe  1.3

Faregrupppe 1.3

Stoffer og gjenstander med fare for stor brannintensitet og enten en mindre eksplosjonsfare, en mindre fare for utkast eller begge deler, men ikke fare for masseeksplosjon: (a) forbrenning som gir opphav til betydelig strålevarme; eller (b) som brenner etter hverandre, hvilket gir mindre eksplosjons- eller utkasteffekter eller begge deler.
Fareklasse 1 Eksplosiver - Faregruppe 1.4

Faregrupppe 1.4

Stoffer og gjenstander som kun utgjør liten eksplosjonsfare ved antennelse eller initiering under transport. Effektene er stort sett begrenset til pakken, og ingen utkast av fragmenter av nevneverdig størrelse eller rekkevidde er å forvente. En ekstern brann skal ikke forårsake tilnærmet momentan eksplosjon av nesten hele innholdet i pakken.
Fareklasse 1 Eksplosiver - Faregruppe 1.5

Faregruppe 1.5

Svært ufølsomme stoffer som har fare for masseeksplosjon, men som er så ufølsomme at det er svært liten sannsynlighet for initiering eller overgang fra brenning til detonasjon under normale transportforhold. Som et minimumskrav må de ikke eksplodere i den eksterne branntesten.
Fareklasse 1 Eksplosiver - Faregruppe 1.6

Faregruppe 1.6

Ekstremt ufølsomme artikler som ikke har fare for en masseeksplosjon. Artiklene inneholder i hovedsak ekstremt ufølsomme stoffer og viser en ubetydelig sannsynlighet for utilsiktet initiering eller spredning.

Eksempler på vanlig eksplosive stoffer som transporteres

Eksempler på eksplosivt farlig gods er ammunisjon/patroner, fyrverkeri/pyroteknikk, fakkel, sprengningshetter/detonatorer, lunter, tenningsladninger, eksplosive ladninger (sprengning, riving etc.), detonasjonssnor, tennere, raketter, trinitrotoluen (TNT).

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger