Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
Stoffer og gjenstander i fareklasse 5 er blitt tilordnet en av to undergrupper.
Fareklasse 5.1 / 5.2 - Oksidasjonsmidler og organisk peroksid

Fareklasse 5.1: Oksiderende stoffer

Fareklasse 5.1 er stoffer som i seg selv ikke nødvendigvis er brennbare. De kan dog, vanligvis ved å avgi oksygen, forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer og gjenstander som inneholder slike stoffer. Oksiderende stoffer kan være både fast eller flytende.

Emballeringsgrupper

Fareklasse 5.1 har fått tildelt en emballeringsgruppe som angir faregraden.

Emballasjegruppe I - Stoffer som utgjør høy faregrad
Emballasjegruppe II - Stoffer som utgjør middels faregrad
Emballasjegruppe III - Stoffer som utgjør lav faregrad

Eksempler på oksiderende stoffer som er vanlig å transportere

Ammoniumnitrat, klorater, nitrater, nitritter, peroksider, kalsiumhypokloritt, kalsiumnitrat, kalsiumperoksid, hydrogenperoksid.
Klasse 5.2 - Oksiderende peroksider

Fareklasse 5.2: Organiske peroksider

Stoffer i fareklasse 5.2 er delt inn i:

P1: Organiske peroksider som ikke krever temperaturkontroll
P2: Organiske peroksider som krever temperaturkontroll

Organiske peroksider er utsatt for eksoterm dekomponering ved normale eller forhøyede temperaturer. Dekomponeringen kan initieres av varme, kontakt med urenheter (f.eks. syrer, tungmetallforbindelser, aminer), friksjon eller støt. Nedbrytningshastigheten øker med temperaturen og varierer med formuleringen av organisk peroksid. Dekomponering kan føre til utvikling av skadelige eller brannfarlige gasser eller damper. For visse organiske peroksider skal temperaturen kontrolleres under transport. Noen organiske peroksider kan brytes eksplosivt ned, spesielt hvis de er innesperret. Denne egenskapen kan modifiseres ved tilsetning av et fortynningsmiddel eller ved bruk av passende emballasje. Mange organiske peroksider brenner kraftig og kontakt med øyne og hud må unngås. Noen organiske peroksider vil forårsake alvorlige øyeskader, selv etter kort kontakt, eller vil være etsende på huden.

Emballeringsgrupper

Fareklasse 5.2 farlig gods har ikke blitt tildelt noen emballeringsgrupper.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger