Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
Fareklasse 9: Andre stoffer og gjenstander

Fareklasse 9: Diverse farlige stoffer og gjenstander 

Fareklassen omfatter forskjellige stoffer og gjenstander som under transport utgjør en fare som ikke dekkes av de øvrige fareklassene for farlig gods. Klassen inkluderer miljøfarlige stoffer i fareklasse 9, men også fra alle andre fareklasser bortsett fra fareklasse 7 radioaktivt materiale.

Stoffene og gjenstandene i fareklasse 9 har ingen faregrupper, men er delt inn som følger:

 • Stoffer som ved innånding som fint støv kan være helsefarlige
 • Stoffer og gjenstander som ved brann kan danne dioksiner
 • Stoffer som utvikler brennbar damp
 • Litium batterier
 • Livreddende apparater
 • Miljøfarlige stoffer
 • Miljøfarlig stoff, fast, N.O.S
 • Miljøfarlig stoff, flytende, N.O.S
 • Genmodifiserte mikroorganismer og organismer
 • Stoffer som transporteres eller som tilbys transport ved forhøyet temperatur 
 • Væske
 • Fast
 • Andre stoffer eller gjenstander som utgjør en fare under transport, men som ikke oppfyller definisjonene for en annen klasse

Emballeringsgrupper

Selv om farlige stoffer i klasse 9 ikke har noen andre inndelinger, har diverse farlige stoffer og gjenstander blitt tildelt en emballeringsgruppe som angir en faregrad.

Emballasjegruppe II - Stoffer som utgjør middels faregrad
Emballasjegruppe III - Stoffer som utgjør lav faregrad

Fareklasse 9 etikett

Skilt, etikett og merking av farlig gods i fareklasse 9

Klasse 9 skilt og etikett

Kolli som inneholder fareklasse 9 farlig gods, og lastetransportenheter, containere, bulkcontainere, tankcontainere, portable tanker og multi-element gassbeholdere som inneholder fareklasse 9 farlig gods, skal være varig merket med fareklasse 9 etikett/skilt. 
Fareklasse 9 batterietikett

Fareklasse 9A-etikett for pakker eller uemballerte gjenstander som inneholder litiumbatterier

Miljøfarlig etikett som viser en død fisk

Miljøfarlig stoff/merke for marine forurensning

Kolli som inneholder miljøfarlige stoffer/marine forurensninger, og transportenheter, containere, bulkcontainere, tankcontainere, bærbare tanker og multi-element gassbeholdere som inneholder miljøfarlige stoffer/marine forurensninger, skal være varig merket med de miljøfarlige stoffene/merket marin forurensning.  
Litium batterimerke

Litiumbatterimerke for pakker som inneholder litiumceller eller batterier forberedt i samsvar med spesialbestemmelse 188

(Gjelder ikke for flytransport)

Eksempler på vanlig transportert diverse farlig gods

Eksempler på farlig gods i fareklasse 9 er kollisjonsputemoduler (sikkerhetsenheter, elektronisk initiert), asbest (amfibol og krysotil), batteridrevet utstyr, batteridrevne kjøretøy, kjemiske sett, farlig gods i maskiner eller apparater, tørris (karbondioksid, fast stoff) , miljøfarlige stoffer (flytende og faste stoffer), førstehjelpsutstyr, genmodifiserte organismer, genmodifiserte mikroorganismer, livreddende apparater (selvoppblåsende og ikke-selvoppblåsende), litiumionbatterier, litiummetallbatterier, beltestrammere (sikkerhetsanordninger, elektronisk initiert).
 

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger