Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
Fareklasse 8: Etsende stoffer

Fareklasse 8: Etsende stoffer

I forskriften om farlig gods definerer etsende stoffer som et stoff som ved en kjemisk påvirkning forårsaker irreversible skader på huden, eller ved lekkasje vil skade eller til og med ødelegge annet gods eller transportmiddel. Etsende stoffer kan være både fast og flytende.

Klasse 8 farlige materialer har ingen inndelinger, men kan være en syre eller en alkali. Syrer har en pH mindre enn 7, og Alkalier har en pH større enn 7, mens nøytrale stoffer har en pH lik 7.

Emballeringsgrupper

Selv om farlig gods i fareklasse 8 ikke har noen andre inndelinger, har etsende stoffer blitt tildelt en emballeringsgruppe som angir faregraden.

Emballasjegruppe I - Stoffer som utgjør høy faregrad
Emballasjegruppe II - Stoffer som utgjør middels faregrad
Emballasjegruppe III - Stoffer som utgjør lav faregrad

Emballasjegruppe Eksponeringstid Observasjonsperiode Effekt
I ≤ 3 min ≤ 60 min Ødeleggelse av full tykkelse intakt hud
II > 3 min ≤ 1h ≤ 14 d Ødeleggelse av full tykkelse intakt hud
III 1 4h ≤ 14 d Ødeleggelse av full tykkelse intakt hud
III - - Korrosjonshastighet på enten stål- eller aluminiumsoverflater, som overstiger 6,25 mm i året ved en testtemperatur på 55 ºC, ved testing på begge materialene


Eksempler på vanlig transporterte etsende stoffer

Eksempler på farlig gods i fareklasse 8 er syrebatterivæske, alkalibatterivæske, formaldehyd, saltsyre, jod, metakrylsyre, salpetersyre, svovelsyre.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger