Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Lager

I DSV tilbyr vi forskjellige lagertjenester, herunder lagerautomatisering, lagerstyring og oppbevaring av spesialgods. Våre logistikkløsninger er ment å forbedre din vareflyt, og her spiller et velfungerende lager en viktig rolle.

Hva er et lager? 

Et lager er et oppbevaringssted for både råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer.  Du leier lagerplass på et av våre lagre, og vi oppbevarer ditt gods før vi pakker og frakter det videre.

Lagring og våre lagertjenester

Det er stor aktivitet på lagrene til DSV. Vi overvåker og dokumenterer alt som foregår på lageret, herunder registrering av lagerstatus. Våre medarbeidere forsikrer seg om at det er lagerplass tilgjengelig, og vi informerer deg hvis det er behov for å etterfylle varebeholdningen. Vi betjener både bedrifter som handler business-to-business (B2B) og business-to-consumer (B2C). På våre lagre bruker vi modulære lagerreoler og kan derfor lett frigjøre lagerplass til både materialer og ferdige produkter.

Vi sorterer, plukker og pakker varer på våre lagre, samt distribuerer forsendelsene dine til lasting og videre transport. Som din transportør, sørger vi også for trygg levering til kunden din. Gode prosedyrer på lageret påvirker hele vareflyten, og derfor er effektiv lagring en viktig del av en velfungerende forsyningskjede.

Lagerautomatisering

Lagerautomatisering er en metode for å optimalisere manuelle og digitale prosesser på lageret. I DSV er vi opptatt av å ta i bruk nye metoder muliggjort av digitalisering. Lagerautomatisering er en digital løsning som utfører arbeidsoppgaver mer effektivt og gir informasjon om lagerbeholdningen i sanntid. Dermed kan du lett kontrollere at inventaret ditt samsvarer med etterspørselen etter varene. Det reduserer arbeidstid, muliggjør lagring døgnet rundt og reduserer menneskelige feil. Disse faktorene gir din virksomhet reduserte kostnader, og det øker effektiviteten og produktiviteten i bedriften.

Vår bruk av lagerautomatisering er tydelig illustrert på vårt lager ved Oslo. På DSV-lageret i Vestby utenfor Oslo, bruker vi AGV-er, som er selvkjørende trucker. Disse effektiviserer både plukking og pakking, og medfører at lagringen fra innlevering til distribusjon gjennomføres effektivt.

Lagerstyring

Lagerstyring handler om å holde oversikt over lagerbeholdningen, slik at man alltid vet hva som befinner seg på lageret, og hvorvidt man må fylle på en produktgruppe. I DSV bruker vi lagerstyringssystemet Warehouse Management System (WMS) for å holde styr på din bedrifts inventar. Dette lar oss overvåke lageret, slik at vi kan planlegge bedre og optimalisere plassbruken.

Lageroptimalisering

Når vi optimaliserer ditt lager, leverer vi detaljert sporingsdata på varenivå til deg. I tillegg til WMS-data, bruker vi SKU-data (Stock Keeping Unit), som blant annet gir opplysninger om ledetid, servicenivå og økonomisk ordremengde. Vi gjør deretter analyser gjennom skanning av lagerbeholdningen, slik at du alltid har en oppdatert oversikt over ditt inventar. Våre mål er å øke lagerrotasjonen, forbedre kostnadseffektiviteten og optimalisere lagertilgjengeligheten. Et forbedret lager gir en mer effektiv forsyningskjede, som er noe vi alltid er opptatt av å forbedre for alle våre kunder, uansett bransje og størrelse på virksomheten.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Tredjepartslogistikk (3PL) og lagring

DSV er først og fremst en leverandør av tredjepartslogistikk (3PL), som blant annet innebærer at vi drifter lageret ditt for deg. Du overlater ansvaret for din logistikk til oss, og vi sørger for god flyt mellom henting hos avsender, oppbevaring på lageret og levering hos kunde. Handler du med legemidler, lagrer vi for eksempel disse under temperaturkontrollerte forhold. Generelt sørger vi for at mottak, plukking, pakking og distribusjon fungerer sømløst.

Fjerdepartslogistikk (4PL) og lagring

Som leverandør av fjerdepartslogistikk (4PL) drifter, utvikler og organiserer vi lagring og distribusjon. Vi tar en koordinerende rolle der vi sørger for både god vareflyt og informasjonsflyt. 4PL er karakterisert ved å utnytte intern ekspertise hos DSV og bruke dette for å iverksette strategiske tiltak hos deg. Et vanlig grep vi gjør, er å ta i bruk automatiserte lagertjenester.

Lær mer om DSV Lead Logistics

Spesialiserte lagertjenester

Vi tilbyr spesialiserte lagertjenester for blant annet oppbevaring av farmasøytiske varer og lagring av varer som inngår i netthandel. 

Lagring og netthandel

Folk handler mer på nett, som gir økt etterspørsel etter logistikktjenester spesifikt rettet mot netthandel. Vi har spesialiserte løsninger for lagerbeholdninger til deg som driver nettbutikk. Vi sørger for å koordinere aktiviteten på lageret med transport for å sikre effektiv distribusjon. Man ønsker å unngå forsinkelser på dette stadiet, ettersom kunder som handler på nett, har høye krav til ledetid og levering.

Pharma lager

Farmasøytiske varer krever spesiell behandling. Vi tilbyr temperaturkontrollerte lagre for legemidler som er sensitive for temperaturforskjeller eller varierende nivåer av fuktighet. Vi har kjølelagre der vi kan plassere store mengder med varer i, og modifisere temperaturen på, alt ettersom hva som lagres. Våre lagerløsninger er dessuten GDP-sertifiserte, som betyr at de overholder standarden satt av Verdens helseorganisasjon (WHO) gjennom Good Distribution Practice (GDP). Alle legemidlene vi frakter og lagrer blir kontrollert for kvalitetssikring og dokumentasjon.

Ta kontakt med oss for lagertjenester til best mulig pris

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har forslag eller spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud