Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

TEU

TEU står for twenty-foot equivalent unit, eller enhet tilsvarende tjue fot på norsk. Det er en enhet man bruker i sjøfrakt for å måle kapasiteten til containere på skip. Sammen med DSV er sjøfrakt pålitelig. Vi sørger for at containere blir plassert trygt ombord uansett om du sender stykkgods eller partigods.

En standard TEU shipping container

En TEU er basert på volumet til en standard intermodal container, hvis lengden er 20 fot. Dette tilsvarer 6,1 meter. Generelt beregner man 1 TEU, altså volumet til én container, med følgende formel: 20 x 8 x 8 fot. Bredden av containeren kan dog variere mellom 1,5 og 9 meter.

Forty-feet equivalent unit (FEU)

En annen standard container man bruker i sjøfrakt er 40 fot lang. Dette tilsvarer 2 TEU, altså 40 x 8 x 8 fot. 40 fot er drøye 12 meter. Denne kan man også omtale som en FEU (forty-feet equivalent unit). Det betyr at man kan si at 2 TEU utgjør 1 FEU. Fordelen med å bruke disse containere er at de kan fraktes på semitrailere. Dermed kan man kombinere sjøfrakt og veitransport, eller vei- og jernbanetransport. Ved å ta i bruk multimodale transportløsninger, kan du frakte varene dine over lange avstander på en kostnadseffektiv og mer miljøvennlig måte.

Kontakt oss for sjøfrakt

Hvor mye gods kan du frakte i en container?

Synes du det er vanskelig å se for deg hvor mange kolli en 20 fots eller 40 fots container kan frakte? Nedenfor er en oversikt over maksimum lastekapasitet og volum for både en dry container og en high cube dry container. Sistnevnte er lengre enn en dry container, som er den mest brukte typen container i verden. Begge typer containere er laget av aluminium eller stål.

 Type container  Maks lastekapasitet (kg)  Innvendig volum ()
 20 fot container  28.200 kg 33 
 40 fot container  28.800 kg  67 
 40 fot high cube container 28.620 kg  76 
 45 fot high cube container  27.860 kg  85 

 

Finn mer opplysninger om forskjellige typer containere, og hvilken kapasitet de har

Frakt FCL / LCL sammen med DSV

Når man sender gods på skip bruker man begrepene FCL og LCL til å omtale hvor mye av kapasiteten av containeren som er brukt. Sender du varer som FCL, full container load, kjøper du en hel container og fyller denne. Du kan også unnlate å bruke hele plassen, og du velger selv hvor mange kolli du plasserer i containeren.

Sender du varer som LCL, less-than-container load, betaler du for den andelen av containeren du bruker. Dette er god løsning for deg som sender små og færre forsendelser, fordi du slipper å måtte betale for hele containeren når du vet at du ikke kommer til å fylle den. Andre kjøper også plass på containeren, så sammen sender dere deres individuelle kolli. Mens FCL/LCL brukes for å omtale kapasitet i frakt, er TEU og FEU måleenheten for selve containeren.

Fraktbrevet du må huske i skipstransport – B/L

Når man transporterer gods på skip, er det avgjørende at riktig dokumentasjon er vedlagt. Fraktbrevet inneholder sentrale opplysninger om varene som blir sendt, hvem som er avsender og mottaker, og hvorvidt det er spesielle hensyn å ta i transporten. I sjøfrakt bruker vi en Bill of Lading (B/L) som fraktbrev. En B/L bekrefter at varene reelt er ombord skipet og at de i akseptabel stand. Det er også en kontrakt mellom transportør, skipsfører og avsender, som definerer ansvarsfordelingen og -forholdet. Man omtaler også en B/L som et konnossement på norsk.

Ta kontakt med oss for tilbud på dine sjøfraktsendinger

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud