Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Incoterms® (International Commercial Terms) henviser til et sett regler til kommersiell handel. Reglene fastsetter retningslinjer for kjøp, salg og frakt på tvers av landegrenser.

Incoterms fastsetter disse spørsmålene: 

  • Hvem skal betale frakten?
  • Når går risikoen fra selger til kjøper? 
  • Hvem er ansvarlig for å tegne forsikring? 

Det siste regelverket er Incoterms 2020® som trådte i kraft 1. januar 2020. 

Last ned Incoterms 2020® oversikt her

Incoterms 2020®

Incoterms 2020® inneholder to vesentlige endringer i forhold til utgaven fra 2010: 

  • DAT (Delivered at Terminal) omdøpes til DPU (Delivered at Place Unloaded) 
  • FCA (Free Carrier) lar nå også konnossementet utstedes etter lesing 

I tillegg er følgende endringer gjort: 

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid to): Disse kommersielle klausulene inneholder nye standard forsikringsavtaler, men forsikringsdekningen må fortsatt forhandles mellom kjøper og selger 
  • Kostnadsfordelingen mellom kjøper og selger angis mer presist dersom den er oppgitt 
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) tar nå hensyn til at kjøper og selger kan ordne transport selv, i stede for å kjøpe transport fra tredjepart. 
  • Sikkerhetsrelaterte forpliktelser er tydeligere 
  • De veiledende retningslinjene i 2010-utgaven er erstattet av mer brukervennlige forklaringer for hver enkelt Incoterm-regel.

Last ned app med Incoterms 2020®

International Chamber of Commerce (ICC) har utarbeidet en gratis app som gir deg en enkel oversikt over Incoterms 2020.

Last ned app til Apple

Last ned app til Android