Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Er bunnen i sikte?

Fraktratene har vært fallende i over ett år, og det er dermed aktuelt å spørre om bunnen er nådd.

Men før dette spørsmålet kan besvares, er det verdt å ta en liten fot i bakken. Når man sier at «fraktratene» har falt i over ett år, er det ikke noe som kan gjenkjennes av alle avsendere. Det avhenger til en viss grad av hvilken handelsrute man bruker. Som et eksempel kan du se på gods som fraktes over Atlanterhavet fra Nord-Europa til østkysten av USA. I følge WCI spot rate-indeksen har kursene her kun falt siden desember 2022 og nivået er nå litt under USD 5.000/FFE, som fortsatt er godt over USD 2.000-2.300/FFE. Dette var nivået like før pandemien. Det er også mulig å finne eksempler på avsendere med kontraktsrater som først nylig har begynt å synke.

"Fraktratene" faller, er en indikasjon på det globale markedet som helhet, og som illustrert gjelder det ikke nødvendigvis 1:1 på alle handelsruter.

CCFI viser at bunnen potensielt ikke er nådd enda

Når man måler tilstanden til fraktratene som helhet, er CCFI-rateindeksen som måler en blanding av kontrakts- og spotpriser ut av Kina, en god indeks. Dette må ikke forveksles med den mer volatile SCFI spotrenteindeksen. CCFI er den eneste fraktratindeksen i verden med en lang historie. Den inneholder ukentlige data tilbake til 1998, og er et vektet gjennomsnitt av alle handelsruter ut av Kina. Sammenligner man utviklingen i CCFI-indeksen med rederienes globale gjennomsnittsrater, som rapportert i deres årsregnskap, finner man høy grad av korrelasjon. CCFI fungerer derfor godt som en indikator på den globale rateutviklingen.

CCFI er definert som en indeks som hadde en verdi på 1000 i 1998. Det er dermed ikke målt i USD/FFE. Da markedet nådde sitt høydepunkt i desember 2022, hadde det en verdi på 3565. Den første uken i april 2023 hadde den falt til 953. Til sammenligning hadde CCFI et nivå like under 800 den første uken i april 2019 (før pandemien). På det grunnlaget kan man argumentere for at bunnen ennå ikke er nådd, dette dersom man skal tilbake til nivået man hadde før pandemien og ikke bare på utvalgte handelsruter. 

Fire historiske lavmål

Det er et annet og mer interessant perspektiv som kan brukes. Tidligere i historien har vi sett perioder med langvarige rentefall – hvor lang tid tok det da før markedet nådde bunnen?

Når du ser på de 25 årene med data i CCFI fra 1998 til 2023, er det fire nedturer du bør se på.
Den første perioden dekker lavkonjunkturen i USA, som først og fremst ble startet av reduksjon i varelager – ikke ulikt det som driver en betydelig del av nedgangen i fraktvolum i dag. Fra toppen i november 2000 til bunnen ble nådd i januar 2022, gikk det 63 uker.

Den andre perioden dekker virkningen som kom fra finanskrisen. Fra en topp i februar 2008 til bunnen ble nådd i juni 2009, gikk det 71 uker.

Etter finanskrisen steg fraktratene raskt. Perioden etter krisen førte til flaskehalsproblemer, som ga opphav til mangel på kapasitet for skip og containere – en dynamikk svært lik den vi så under pandemien. Når kapasitetsproblemene var løst, falt fraktratene raskt og førte til en priskrig mellom rederiene. Fra toppen i august 2010 til bunnen i desember 2011 gikk det 70 uker.

Fjerde periode dekker rederienes priskrig i 2015/16. Fra toppen i mars 2015 før priskrigen til bunnen ble nådd i april 2016, gikk det 59 uker.

Vi kan lære noe av de fire nedturene

Disse fire situasjonene er alle relevante i forhold til dynamikken i markedet nå.   
Fra toppen i januar 2022 til den første uken i april 2023 har det gått 60 uker.

Som man kan se av de fire foregående periodene med langvarige rentenedganger, tok det 59-71 uker å nå bunnen med en gjennomsnittlig timing på 66 uker. I alle fire tilfellene ble bunnen nådd ved at rederiene trakk nok kapasitet ut av markedet til å stoppe nedgangen. En styrking av den underliggende balansen mellom kapasitet og fraktvolum kom først etterpå.

Hvis du derfor legger dynamikken fra de siste 25 årene til grunn, er det sannsynlig at bunnen av dagens marked nås i løpet av de neste 6 ukene i gjennomsnitt. Og i verste fall innen de neste 11 ukene. Dette er en tidsramme som vil matche begynnelsen av høysesongen 2023.

Engelsk versjon 

Les mer om våre sjøfrakttjenester

 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud