Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fortsatt svakhet i markedet

Den siste måneden har markedene for containerfrakt svekket seg ytterligere.

Dersom vi ser på data for lastevolum, viser de siste dataene vi kan trekke fra Container Trade Statistics (CTS) at den globale etterspørselen falt -9,1 % i januar, sammenlignet med året før. Dette er basert på TEU*Miles, og på gods som ble lastet om bord i januar måned.

Det er imidlertid et problem med denne sammenligningen: Kinesisk nyttår. Det kinesiske nyttåret har svært stor innflytelse på fraktvolumer ut av Fjerne Østen, og faller på forskjellig dato hvert år. I 2023 falt det Kinesiske nyttår 22. januar og i 2022 falt den 1. februar. Sesongmessig er det ekstra mye last i perioden frem mot kinesisk nyttår og kraftig nedgang i ukene etter. I seg selv bør man derfor forvente mindre gods i januar 2023 sammenlignet med januar 2022. En meningsfull sammenligning kan først oppnås når tallene fra februar foreligger.

I stedet kan man se på globale fraktvolumer fratrukket eksport fra Fjerne Østen. Alle disse andre handelsrutene er ikke på samme måte påvirket av kinesisk nyttår. På dette grunnlaget har globale fraktvolumer (eksklusive eksport fra Fjerne Østen) falt -6,7 % i januar sammenlignet med 2022. Dette er det største fallet i fraktvolumer vi har sett siden toppen av pandemien i april og mai 2020. Tallene for januar 2023 viser altså at nedgangen ikke bare er betydelig, men også svært bredt globalt forankret.

Spotratene faller fortsatt

Utviklingen i spotrater, målt ved Drewrys WCI-spotrateindeks, reflekterer også denne fortsatte svekkelsen. Den samlede indeksen falt med -10 % fra 7. februar til 7. mars. Ser man på de enkelte godsrutene ser man et fall på hele -14 % fra Asia til Middelhavet, som er betydelig mer enn fallet på -8 % som har vært til Nord-Europa.

Det samme mønsteret utspiller seg i Stillehavet, hvor raten fra Asia til den amerikanske østkysten har sunket med -13%, mens raten inn til vestkysten har sunket med -6%. Dynamikken bak denne utviklingen er mest sannsynlig den samme i begge tilfeller. Både Middelhavet og den amerikanske østkysten har i lang tid hatt en høyere pris sammenlignet med henholdsvis Nord-Europa og vestkysten, som var langt over det som var normalt før pandemien. Det er denne merprisen som raskt reduseres. Forventningen bør derfor også være at ratene til Middelhavet og den amerikanske østkysten, i nær fremtid, vil fortsette å være mer negative enn til Nord-Europa og den amerikanske vestkysten.

Hovedruten på Atlanterhavet fra Europa til USA har for alvor begynt å se ratenivåene falle. Lenge har det vært snakk om spotrater, som holdt seg historisk høye, men den økende overkapasiteten i markedet påvirker nå nivået. Den siste måneden har prisene falt.

Rederiene har ikke justert i tide

Denne fortsatte svakheten i fraktratene skyldes overkapasitet i markedene. Det er riktig at containerrederiene har kansellert mange seilinger de siste månedene – det som kalles «blanke seilinger». Til tross for det er ikke mengden kapasitet som trekkes ut av markedet nok til å matche fallet i fraktvolum. Våren 2020 var det klart hvor raskt og effektivt rederiene kunne fjerne kapasitet i et marked der fraktvolumene falt raskt. Til nå har ikke rederiene vært på langt nær like effektive med å trekke kapasitet ut av markedet, og konsekvensen er fortsatt nedgang i fraktratene.

Kapasitetsdata fra Sea-Intelligence viser at rederiene for tiden kansellerer mange av sine seilinger med typisk bare 1-2 ukers varsel. Dette gjør planlegging vanskelig for avsendere. Denne tilnærmingen fra rederiene kan ses som en indikasjon på at rederiene i de enkelte alliansene ikke er på langt nær like i tråd med hverandre som under pandemien. Dette gjør det vanskeligere for dem å matche markedsutviklingen. Styringen av kapasitetsreduksjonen blir derfor et eksempel på uttrykket «for lite, for sent».

Ettersom fallet i fraktvolum ser ut til å fortsette en liten stund til, betyr det også at avsendere må regne med en periode med ytterligere kansellerte avganger på kort varsel – og dette er noe som bør tas i betraktning for alle rederier og allianser.

Engelsk versjon

Les mer om våre sjøfrakttjenester 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud