Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Påliteligheten forbedres i myke markeder

De siste markedsdataene, som ble tilgjengelige ved inngangen til det nye året, bekrefter at markedsnedgangen i containermarkedet fortsetter

For avsenderne er det imidlertid gode nyheter angående den operasjonelle kvaliteten. Den globale punktligheten ble forbedret slik at 57 % av alle oversjøiske fartøy ankom i tide innen november 2022. Dette er fortsatt under normalnivået fra før pandemien, som typisk svingte mellom 70-80 %, men er en stor forbedring fra de 30 % rederiene oppnådde i januar 2022.

FALLENDE FRAKTVOLUMER BETYR ØKTE LEVERINGER I TIDE 

Den største forbedringen - blant de viktigste handelsrutene - ble sett på seilinger fra Europa til Asia. Punktligheten har økt fra et lavpunkt på 13 % til en nåværende aktualitet på 52 %. Flaskehalser i havnene på den amerikanske østkysten har gjort at forbedringene ikke har vært like store som andre steder. Levering til rett tid fra både Asia og Europa til den amerikanske østkysten er fortsatt under 40 %. Størrelsen på den gjennomsnittlige forsinkelsen er også betydelig redusert. Det betyr at det nå kun er 5,5 % av verdensflåten av containerskip som ikke er tilgjengelig på grunn av forsinkelser. Hvis de operasjonelle forbedringene fortsetter, i den takten vi har sett de siste 10 månedene, betyr dette at normal drift kan forventes igjen fra slutten av 1. kvartal 2023.

Men denne gode nyheten er også en del av drivkraften bak nedgangen i markedet. Det betyr at fra januar til november 2022 er det lagt til 8,5 % ekstra kapasitet globalt – kapasitet som ved inngangen til 2022 var fanget i nesten endeløse køer utenfor verdens store havner. Denne kapasitetsøkningen er unødvendig når godsvolumene samtidig synker. Globale fraktvolumer målt i TEU falt -9,5 % i november sammenlignet med året før, og er også ned -2,5 % sammenlignet med november 2019 (før pandemien). Nedgangen i fraktvolum er spesielt sterk på de største handelsrutene. Volumet av containere fra Fjernøsten til Europa falt med -18 % i november, og fra Fjernøsten til Nord-Amerika falt de med hele -26 % sammenlignet med samme måned i fjor.

KJENTE RISIKOFAKTORER BØR IKKE IGNORERES

Rederier har forsøkt å kansellere seilinger for bedre å matche tilbud og etterspørsel. Mot slutten av desember ble dette møtt med en viss suksess, da de store fallet i fraktratene ble erstattet av en stabilisering fra Asia til Europa og Nord-Amerika. Men dette nivået var veldig lavt når man så på spotratedata fra Drewry World Container Index.

Til slutt bør det bemerkes at det nye året har startet med klare eksempler på at velkjente risikofaktorer ikke bør ignoreres. Havnen i Lisboa i Portugal ble rammet av et vellykket cyberangrep og et stort bulkskip med korn fra Ukraina gikk på grunn i Suez-kanalen.

Heldigvis fikk ikke cyberangrepet store operative konsekvenser i Lisboa, og skipet i Suez-kanalen ble trukket løs og fjernet i løpet av få timer. Men disse hendelsene bør stå som klare indikasjoner på at alle ansvarlige for forsyningskjeder bør ha relevante backup-planer og prosedyrer på plass.

Engelsk versjon 

Les mer om våre sjøfrakttjenester 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud