Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Navigering av fortolling og forskrifter i India

Flere og flere bedrifter må bli kjent med Indias regelverk hva gjelder fortolling.

Siden det er et stort vekstmarked, må flere og flere bedrifter bli kjent med Indias regelverk.
 
Tollklarering er ofte en oppgave som overlates til spesialister, men det er nyttig for logistikkpersonell å ha oversikt over noen av utfordringene og fallgruvene. Denne meldingen skisserer en rekke områder av indiske tollregler og praksis som er nyttige for alle som er involvert i import eller eksport. Det er ikke en erstatning for faglig profesjonell rådgivning som er skreddersydd for dine omstendigheter.
 

Oversikt over Indisk toll

Central Board of Indirect Taxes and Customs (tidligere Central Board of Excise & Customs) er en del av departementet for inntekt under det indiske finansdepartementet. Styret tar for seg oppgavene med utforming av politikk angående innkreving, administrasjon og innkreving av tollskatt og varer og tjenesteavgift (GST), smuglingforebygging og også noen forhold knyttet til narkotika. Toll støtter også andre offentlige etater ved å sikre korrekt anvendelse av regelverket. Disse inkluderer:
 • The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), som har ansvaret for å gjennomføre regjeringens utenrikshandelspolitikk.
 • The Bureau of Indian Standards (BIS), som har ansvaret som nasjonalt standardorgan for å utvikle standardisering, merking og kvalitetssertifisering av visse varer.
 • The Wireless Planning Commission (WPC), som er en fløy av Kommunikasjonsdepartementet og har ansvaret som reguleringsmyndighet for styring av frekvensspekter. Alt trådløst utstyr trenger godkjenning fra WPC.
 • The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) er en reguleringsmyndighet for matrelaterte produkter.
 • Plant Quarantine (PQ) er reguleringsmyndighet for import av plante- og jordbruksrelaterte produkter.
 • The Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) er den sentrale narkotikamyndigheten for å utføre funksjoner som er tildelt sentralstyret i henhold til narkotika- og kosmetikkloven. Godkjenning kreves for alle legemidler og bulk-medisiner.
 • Animal Quarantine (AQ) er reguleringsmyndighet for import av dyr og dyrerelaterte produkter.

Import Export Code (IEC)

Det er viktig når du importerer eller eksporterer varer at du får en Import Export Code (IEC) fra Generaldirektoratet for utenrikshandel (DGFT). En IEC kan søkes online av importøren eller eksportøren på DGFT-nettstedet. Normal behandlingstid er 72 timer, forutsatt at søknaden inneholder alle nødvendige detaljer og er fullført korrekt.
 

Goods and Services Tax Identification Number (GSITN)

Dette er et 15-sifret tall. Alle forretningsenhetene som registrerer seg under GST, vil få et unikt identifikasjonsnummer kjent som GSTIN- eller GST-identifikasjonsnummer. Obligatorisk for alle importører og eksportører som er registrert.
 
Se brukerveiledning for fortolling.
 

Customs Tariff Heading (CTH) / Harmonized System Nomenclature (HSN)

Indian Customs er medlem av World Customs Organization (WCO) og følger det harmoniserte systemet (HS), som er en varenomenklatur som er utviklet og vedlikeholdt av WCO, og som styres av en internasjonal konvensjon.
 
Produktklassifisering under riktig HSN eller CTH er veldig viktig del av tollbehandlingen fordi de ikke bare bestemmer tollsatsen eller tollsatsen, men også sluttbruken av produktet.
 
Klassifiseringen av varer til import og eksport har alltid vært en utfordring for bedrifter på grunn av selve karakteren av klassifiseringsprosessen og forskjellige tolkninger fra toll og virksomhet. Klassifisering krever inngående forståelse av produktbeskrivelse og bruk samt kunnskap om klassifiseringssystemprosessen.
 
Varene er klassifisert etter ‘produktfamilier’ og er under en 8-sifret kode. Tolltariffoverskriften dekker 21 seksjoner og 98 kapitler.
 
Den åttesifrede koden viser HSN på åttesifrede nivå under navnet "Tariff Item".
 • De to første sifrene i koden gir kapittelnummeret
 • De to neste sifrene gir CTH-gruppering.
 • Det tredje settet med to sifre i koden gir tolltariff-underoverskriften.
 • Den resulterende sekssifrede koden er justert med det harmoniserte nomenklatursystemet vedtatt av Verdens tollorganisasjon.
 • De to siste sifrene angir underhodet for tolltariffen for klassifiseringen.
Se unit code (UQC) og Basic Customs Duty.
 
Det er obligatorisk at enhetsprisen er korrekt oppgitt i tollregistrene, og leverandørfakturaen trenger derfor informasjon i henhold til UQC.
 

Customs Valuation Regulations (CVR)

Det er viktig at verdivurderinger gitt for tollformål er reelle og ekte.
 
Artikkel VII i den generelle avtalen om toll og handel (GATT) fra 1994 fastsetter hovedprinsippene for tollverdi. Vær oppmerksom på at tollverdien ikke skal være vilkårlig, fiktiv eller basert på verdien av urfolks varer. Den skal være reell og basert på den faktiske verdien av varer under import, eller av lignende varer. Det bør også stamme fra et salg eller tilbud om salg i ordinær virksomhet under fullt konkurransedyktige forhold. Hvis den faktiske verdien ikke kan bestemmes, bør tollverdien være basert på den nærmeste konstaterbare ekvivalenten av en slik verdi. Avtalen om tollverdier inneholder bestemmelser for å implementere disse prinsippene. Hvis Tollvesenet mistenker at verdideklarasjonen ikke er korrekt, kan det være forsinkelser i å innhente fortolling, for ikke å nevne tunge straffer for feilangivelse.
 
Grunnlaget for tollverdien skal være transaksjonsverdien. Imidlertid gir indiske forskrifter seks metoder for verdsettelse:
 1. Metode for transaksjonsverdi;
 2. Metode for sammenligningsverdi basert på transaksjonsverdi for identiske varer;
 3. Metode for sammenligningsverdi basert på transaksjonsverdi for lignende varer;
 4. Deductive Value Method basert på påfølgende salgspris i importlandet;
 5. Beregnet verdimetode basert på materialkostnader, fabrikasjon og fortjeneste i produksjonslandet;
 6. Tilbakeslagsmetode basert på tidligere metoder med større fleksibilitet.
En metode kan bare brukes hvis den forrige metoden eller metodene i listen ikke kan brukes. De er dermed oppført i prioritetsrekkefølge. For eksempel må metode 1 brukes med mindre den ikke kan være det. Da må metode 2 vurderes. Det er ikke tillatt å bare velge en foretrukket metode blant de seks.
 
Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 (CVR) definerer alle metodene. 
Whitepaper on Indian customs

Vurdert verdi

Tollvurdert verdi eller tollverdi betyr verdien av varer for å pålegge avgifter og avgifter.
 
Varekostnad + Forsikring + Frakt og andre avgifter opp til forsendelsen gjort tilgjengelig på tollstedet er den vurderte verdien av forsendelsen.
 
Basert på Incoterms i henhold til leverandørens faktura, hvis frakten fra hentested til ankomst til destinasjon pluss forsikring ikke er inkludert i leverandørens faktura, vil den respektive kostnaden bli lagt til leverandørens fakturaverdi for å vurdere verdien. Se tabellen nedenfor, "Ja" i kolonnen betyr relevante kostnader som skal legges til verdien på kommersiell faktura
 
Terms Verdi på kommersiell faktura Opprinnelsesgebyr for innland Fraktkostnader Forsikringspremie
CIF/DDP/DAP Yes
EXW/FCA Yes Yes Yes Yes
FOB Yes Yes Yes
C&I Yes Yes Yes
C&F Yes Yes
 
Merk: Kostnad og forsikring og Kostnad og frakt er ikke-standardiserte vilkår som brukes i India.
* Hvis det ikke er gitt kvittering for forsikringspremie, beregner toll den som 1,125% av FOB-verdien.
 
Alle varer som leveres gratis, for eksempel kommersielle prøver, skal fremdeles ha verdien som vises på fakturaen, men med tilleggsoppføringen "Verdien er kun deklarert for tollformål".
 
Reparerte og returnerte varer trenger et komplett sett med dokumenter når de eksporteres fra India for reparasjoner. Den vurderte verdien for retur vil være reparasjonskostnader + fraktkostnader i begge retninger. Selv om reparasjonen er gratis for importøren, må kostnadene for reparasjon fortsatt deklareres for pliktformål.
 
Brukte eller renoverte varer er underlagt importrestriksjoner til India. Metoden for den vurderte verdien kan bare brukes hvis autoriserte befrakterte ingeniører brukes til å bestemme verdsettelsen. Ikke send brukt- eller brukte varer uten bekreftelse fra destinasjonskontoret i India. 
 
 

Relaterte partier

Det er viktig å være oppmerksom på kontrollene og undersøkelsene som kan utføres av Special Valuation Branch (SVB) of Indian Customs. Det er spesialisert i å undersøke transaksjoner der det er et forhold mellom leverandøren og importøren, og visse andre spesielle funksjoner som "teknisk samarbeid" mellom partene.
 
En spesiell gren for verdivurdering undersøker innflytelsen fra ethvert forhold på fakturaverdien til de importerte varene med hensyn til transaksjoner mellom nærstående parter. Dette for å avgjøre om eksistensen av et slikt forhold eller en avtale har påvirket importens fakturaverdi.
 
Importører som er i slekt med leverandøren i henhold til regel 2 (2) i tollverdiereglene 1988, må registrere seg hos SVB.
 
Regel 2 (2) i vurderingsreglene for tollverdi 1988:
 
I forbindelse med disse reglene skal personer bare anses å være "beslektede" hvis:
 

i) De er offiserer eller direktører for hverandres virksomheter

ii) De er juridisk anerkjente partnere i virksomheten

iii) De er arbeidsgiver og arbeidstaker

iv) Enhver person som direkte eller indirekte eier, kontrollerer eller eier 5 prosent eller mer av den utestående stemmeberettigede aksjen eller aksjene til dem begge

v) En av dem kontrollerer den andre direkte eller indirekte

vi) Begge kontrolleres direkte eller indirekte av en tredje person

vii) Sammen kontrollerer de direkte eller indirekte en tredje person

viii) De er medlemmer av samme familie

Merk at "person" også inkluderer juridiske enheter.

Personer som er tilknyttet hverandres virksomhet ved at den ene er den eneste agent, eneforhandler eller enekonsesjonær for den andre (men beskrevet), anses å være i slekt i forbindelse med disse reglene hvis de faller innenfor kriteriene i denne under -regel.

I tillegg er enhver som har en samarbeidsavtale, teknisk assistanseavtale eller annen avtale / kontrakt med den utenlandske leverandøren også pålagt å registrere seg hos SVB.

Hvis du er en slik importør, vil du bli bedt om å sende inn ytterligere informasjon ved å svare på et spørreskjema, og også gi alle dokumentene du har bedt om.
 

ATA Carnet

I India har Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) blitt utnevnt til National Guaranteeing & Issuing Association for ATA Carnets. De gir også påtegningsbrev til toll for import under ATA Carnet.
Hovedkategoriene for varer som midlertidig importeres under dekning av ATA Carnets er følgende:

Antikviteter, maskiner, maskinverktøy, serveringsutstyr, hermetisk mat, fottøy, leker, datamaskiner, kontorutstyr, transformatorer, elektriske generatorer, elektrisk / elektronisk og vitenskapelig utstyr, kirurgisk og dental utstyr, smykker og artikler av edelt metall / steiner, " hi-fi ", audiovisuelt, fotografisk og filmutstyr, lasere, musikkinstrumenter og plater, visningsmaterialet, fly, filmer, motorkjøretøyer og tilbehør, racingmotor, varme- og belysningsutstyr, landbruksmaskiner, møbler, servise, malerier og andre kunstverk, paraplyer, løpshester, kofferter, parfyme, teatereffekter og sett, konsert og musikkinstrumenter, lær og sportsartikler, klær, yachter og båter, utstillingsstander. En ATA Carnet er den beste måten å håndtere midlertidige import til India for en bestemt demonstrasjon, salgsfremmende begivenhet osv. Den maksimale tillatte perioden for slik midlertidig import er seks måneder.
 

Free Trade Warehousing Zones (FTWZ)

FTWZs styres av Special Economic Zone (SEZ) Act, 2005 og SEZ Rules, 2006 og instruksjoner for FTWZ. En FTWZ er et lageranlegg fysisk i India, men vurderes utenfor det indiske tollområdet for autoriserte operasjoner.

A Free Trade Warehousing Zone (FTWZ) er en spesiell løsning der importerte varer kan lagres i opptil to år uten betaling av toll av utenlandske selskaper, uten forpliktelse fra Permanent Establishment (PE) i India eller krav om å ha en kjøper i India for å ha eller selge varer fra en FTWZ i India. For at utenlandske leverandører skal lagre varer i en FTWZ, trenger ikke en kjøper eller importør i India å fremvise noen dokumenter, og heller ikke toll må betales før varene er solgt til et indisk innenriks tariffområde (DTA) indisk enhet fra FTWZ. For en kjøper i India er kjøp fra FTWZ samme tollprosess som gjelder for kjøp fra utenlandske leverandører og tollprosedyrer ved ankomst til India.

Innen en FTWZ er ompakking, merking, montering, kitting eller lignende aktiviteter tillatt. Montering og kvalitetskontroll, konsolidering og avkonsolidering er også tillatt i henhold til indiske tollregler. Det er imidlertid viktig å merke seg at ingen aktiviteter som kan endre HS-koden til produktet kan utføres, for eksempel noe som kan anses å være produksjon.

Imidlertid er frakt i store mengder emballasje og salg i detaljemballasje tillatt fra en FTWZ. Handelsselskaper som kjøper fra flere land, kan også konsolidere seg i FTWZ og selge under en faktura til en kjøper i India.

For eksport fra India kan bruk av en FTWZ være en ideell løsning for selskaper som anskaffer fra flere produsenter i India og sender til et hvilket som helst sted over hele verden som en samlet forsendelse. Å flytte varene til FTWZ blir behandlet som en eksport, så fraktdokumentene fra den indiske produsenten er stengt når lasten er eksportert til FTWZ. Videre bevegelse fra FTWZ til utenfor landet er da på utenlandske klientfakturaer og fraktdokumenter. 
 
Appendix
Free Trade Agreements, Preferential Tariff Agreements, Comprehensive Economic Cooperation Agreement
 
India har signert avtaler med landene og landgrupperingene nedenfor. Import til India fra disse landene gir importøren rett til spesielle tollfritak.
 

Frihandelsavtaler

 • South Asian Free Trade Area (SAFTA)
 • Least Developed Countries (LDC)
 • Sri Lanka – India
 • Thailand – India

Foretrukne tollavtaler

 • Korea – India
 • Mercosur India
 • Asia Pacific Trade Agreement (APTA)
 • Malaysia – India
 • SAARC agreement
 • Bangladesh avtalen
 • Chile – India
 • Mauritius, Seychelles, Tonga – India Preferential Tariff Area

Omfattende økonomisk samarbeidsavtale

 • Association of Southeast Asian Countries (ASEAN)
 • Japan – India
 • Singapore – India
Hver avtale dekker spesifikke tolltariffoverskrifter (CTHs) (HSN) i den respektive avtalen som endret og oppdatert.
 

Konklusjon

De indiske tollkonseptene som er skissert i denne artikkelen, er nødvendigvis generelle og korte og er ment å markere områder du kanskje ikke er klar over for å be om nærmere etterforskning og profesjonell rådgivning. Overensstemmelse med Special Valuation Branch kan være en stor hindring for multinasjonale virksomheter i tillegg til begrensningene for flytting av brukte eller brukte gjenstander. Å forstå Indias utenrikshandelspolitikk er avgjørende for alle interessenter, inkludert eksportører og importører. Imidlertid fortsetter de indiske tollmyndighetenes skritt for å lette de byråkratiske byrdene for å drive forretning, med å forbedre prosessene, samt generell gjennomsiktighet.
 

Om forfatteren

Tushar Deshmukh er leder for tollmegler- og frihandelslagersoner ved DSV i India. Han har over 20 års mangfoldig erfaring innen transport- og logistikkindustrien, inkludert fortolling for import og eksport i India. Han er også et aktivt medlem av den indiske tollmeglerforeningen og er godt kjent med Indias utenrikshandelspolitikk og tolltilsyn.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss