Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Fra A til Å med mindre CO2-utslipp

Dräxlmaier, en global leverandør av komponenter til bilindustrien, har stort fokus på å begrense CO2-utslippet på deres transporter.

Dräxlmaier, en global leverandør av komponenter til bilindustrien, har stort fokus på å begrense CO2-utslippet på deres transporter.

Som en del av dette arbeidet bruker de DSV sine månedlige CO2-rapporter for å kunne identifisere hvor og hvordan produktene skal transporteres og på hvilke områder nye og mer miljøvennlige initiativer kan implementeres.


CO2-rapportene blir stadig mer detaljerte og gir Dräxlmaier et godt overblikk over CO2-utslippet på den enkelte transporttypen. Dette gjør de i stand til å planlegge proaktivt i forhold til nye prosjekter.

Denne mengden av detaljer som blant annet omfatter beskrivelse av utstyr, kjørte kilometer og vekt på den enkelte transport er ikke et krav i markedet per i dag men har lenge vært vanlig praksis for Dräxlmaier.

Vi ville gjerne ha en detaljert oversikt over CO2-utslippet for hver enkelt transport. Disse rapportene gir oss et grunnlag når vi skal velge ruter", sier Daniel Bracht, global transport- og logistikkansvarlig hos Dräxlmaier. "Jeg tror dette blir et krav i den nærmeste fremtid og hos Dräxlmaier ønsker vi å være i forkant av denne utviklingen.

Alternative transportformer


Rapportene viser ikke bare det samlede CO2-utslippet fra transportene. De gir også nøkkeltall som forteller oss nøyaktig hvor mange varer DSV transporterer per utsluppet CO2-enhet.

Der det kan gjøres mer for miljøet uten at kvaliteten forringes møtes DSV og Dräxlmaier for å utvikle flere miljøvennlige løsninger. For eksempel ved å bruke jernbane i steden for lastebiler eller en kombinasjon av sjø- og flyfrakt.
Det tar litt lenger tid men er både billigere og mer skånsomt for miljøet.
Ved å kartlegge og sammenligne CO2-utslippene over en periode får vi et godt grunnlag i forhold til å justere. Det kan være å øke godsmengde per pall, konsolidere flere sendinger på færre biler osv. Dette øker effektiviteten, noe som ofte fører til nye initiativer, noe DSV kan implementere for å øke effektiviteten og minske belastningen på miljøet.

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Sustainability & Compliance

Alltid behov for service av toppklasse

Transport av containere fra havnen i Bangkok til en fabrikk midt i landet er bare et eksempel på en transportaktivitet som DSV har endret sammen med Dräxlmaier. Containeren ble tidligere fraktet på alminnelige lastebiler men siden
september 2013 har DSV transportert alle på gassdrevne CNG-lastebiler og har dermed redusert CO2-utslippet betydelig.

Dräxlmaier bruker også DSV til å arrangere nye luftfartsruter i Asia. Det nåværende samarbeidet omfatter både flyfrakt mellom Tyskland, USA, Thailand, Malaysia og Kina samt lastebiltransport i Thailand.
DSV leverer også logistikktjenester fra flere europeiske land til fabrikker i Tyskland.

Om Dräxlmaier

Med 50.000 medarbeidere på globalt plan er Dräxlmaier en av Tysklands største familieeide virksomheter og en av verdens førende leverandører til bilindustrien. Dräxlmaierkonsernet har i over femti år fokusert på utvikling og produksjon av eksklusivt interiør og elektroniske komponenter til luksusbiler.

Noen spørsmål? 

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Solutions