Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hazel Wong

Hazel Wong

Hazel Wong, Freight Forwarder, Air & Sea, Hong Kong

Som speditør hos DSV i Hong Kong, spiller Hazel en viktig del av å holde forsyningskjeden i gang for nøkkelkundene til sjø eksport-avdelingen.

Før hennes nåværende rolle jobbet Hazel med import av sjøfrakt i Panalpina, et selskap som ble kjøpt opp av DSV i 2019. Under integreringen byttet Hazel både team og rolle, en stor forandring tidlig i hennes yrkesliv.  Hun forteller: 

" Jeg var litt nervøs. Dette var min første jobb etter universitetet, og jeg hadde ikke mye erfaring å trekke på da oppkjøpet skjedde – og nå måtte jeg lære en helt ny rolle samt nye systemer og arbeidsmetoder.” 

Men DSV hadde full tillit til mine evner fra begynnelsen, og har bare oppmuntret og støttet meg,” poengterer Hazel, som nå har fått nok selvtillit til at hun også fungerer som mentor for nye traineer og hjelper dem med å få en god start på arbeidslivet i DSV. 

" Jeg får muligheten til å videreformidle noen av det jeg kontinuerlig lærer, og som øker forståelse min for DSV, både for virksomheten vi driver og selskapet som en stor aktør i bransjen”, sier Hazel og fortsetter med å snakke mer om kontinuerlig læring i jobben:

“ Jeg lærer på jobben både av kollegene mine og etter hvert som jeg får mer erfaring, men jeg deltar også på kurs som gjør at jeg kan tilby en bedre tjeneste til våre kundene generelt, som for eksempel et seminar om transport av farlig gods".  

Fokuser på hele mennesket 

Å jobbe i DSV handler om mye mer enn prestasjon i jobben. Hazel deltar i en rekke sosiale aktiviteter arrangert av det lokale kontoret som yogaklasser, håndverksgrupper og høytidsfeiringer. 

"Jobben min handler ikke bare om prestasjoner. Jeg er en sosial person, og jeg liker virkelig godt å komme i kontakt med folk utenfor avdelingen min under de ulike aktivitetene. Det er rekreativt og det har en positiv effekt på det daglige arbeidsmiljøet, men fremfor alt får det meg til å føle at DSV bryr seg om hele personen og ikke bare timene vi legger ned." 

Jeg vil jobbe for DSV

Søk etter ledige stillinger!

Kontakt oss HR